Var och hur ska konsten och kulturen skapas i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 07:43 CET

Många konstproduktionsplatser och ateljéföreningar i Stockholmsregionen kommer inom något eller några år behöva flytta på grund av rivningar. Genom Stockholm stads ateljéstrategi vill kulturförvaltningen åtgärda situationen med 200 nya produktionsplatser. Transit inleder nu ett arbete för att identifiera hur infrastrukturen för konstnärlig produktion bör förstärkas ytterligare för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor.

På Transit på Telefonplan ser vi hur hårt konstnärerna arbetar och hur drivna de är för att skapa och få ut sin konst. Samtidigt ser vi och får berättat för oss att deras arbetsvillkor är mycket ansträngda såväl infrastrukturellt som ekonomiskt. Vi kan inte utgå ifrån att konstnärerna ska förse oss med konst och kultur under vilka förutsättningar som helst, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit

Ett exempel på situationen är Konstnärernas Kollektiv Verkstad, KKV, och scenkonstproduktionshuset SITE som vid årets slut, tvingas flytta på grund av rivningar. Sedan 2014 bistår Transit SITE och KKV i deras arbete med att utveckla ett multidisciplinärt konstproduktionshus.

- Med Transits erfarenhet som kunskap- och resurscentrum för oberoende filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare, är vår ambition att komplettera det planerade konstproduktionshuset med kunskaps- och nätverksutvecklande aktiviteter för deras konstnärer, säger Christina Molander ordförande för Transit och medgrundare av SITE.

Med medel från stadens kulturförvaltning och Stockholm Business Region utvidgar nu Transit arbetet till att inkludera framtagning av förstärkningsåtgärder för konstnärlig produktion i hela Stockholmsregionen. Arbetet kommer att göras i dialog med olika berörda aktörer i länet. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för konstnärerna och förstärka deras förutsättningar att utveckla konstnärlig och ekonomisk hållbarhet på lång sikt. Synergier som uppstår vid samverkan mellan konstnärliga verksamheter kommer att tas tillvara och förstärkas.

- Konst och kultur är ett av de kraftfullaste verktygen för utveckling av ett öppet och inkluderande Stockholm. Om Stockholm ska kunna erbjuda ett konst- och kulturutbud för samhällets olika grupper måste det finnas en välfungerande stödjande infrastruktur för den konstnärliga produktionen, säger Sara Lönnroth. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Läs vidare »

Höstens fria scenkonst produceras på Transit

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 07:48 CEST

Erfarenheter från community teater och finanssektorn förstärker Transit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 10:22 CEST

Transit Kulturinkubator har rekryterat tre nya styrelseledamöter, scenkonstnären Paloma Madrid, skådespelaren och producenten Nisti Stêrk och verksamhetsutvecklaren Pratik Vithlani.

Paloma Madrid har tidigare varit Transitkonstnär och jobbar med koreografi och regi. I sin konst arbetar hon med community teater och dans ur ett intersektionellt perspektiv.

- Transit är en bra plattform. Det gav min konstnärliga verksamhet ett rum med ett specifikt sammanhang att verka i. Som styrelseledamot kommer jag att aktivt bidra till Transits feministiska och intersektionella arbete, säger Paloma.

Nisti Stêrk är skådespelare, författare, teater- och filmproducent. Sedan 2004 driver hon det egna produktionsbolaget Stêrk Production som producerar underhållande film, TV och scenkonst som speglar vårt mångkulturella Sverige. Som festivalchef för Internationella Komedifilmfestival skapar Nisti, genom humorn, en mötesplats över gränser.

- Jag har många års erfarenhet av konstnärligt arbete och att samtidigt bygga upp och utveckla ett produktionsbolag, berättar Nisti. Jag har lärt mig en hel del på vägen och vill nu gärna dela med mig och stötta andra konstnärer i deras utveckling.

Pratik Vithlani har tidigare arbetat som affärsutvecklare, managementkonsult, och finansanalytiker. I dag driver han TYP Kulturkapital, konsultfirma specialiserad på utveckling av konst- och kulturverksamheter, tillsammans med tre kollegor.

- Genom mitt arbete med att tillvarata näringslivets erfarenheter och metoder till konsten och kulturens mål och förutsättningar kommer jag att kunna bidra till utvecklingen av Transits verksamhet, säger Pratik.

Övriga styrelseledamöter är Maria Lantz, rektor vid Konstfack och Christina Molander, lektor i internationell scenkonstproduktion vid Stdh.

- Med Paloma, Nisti och Pratik kan vi ta Transit till nästa nivå, säger Christina Molander, ordförande för Transits styrelse, så att fler frilansande konstnärer kan få förutsättningar att utveckla ekonomiskt och konstnärligt hållbara verksamheter för att på så sätt, genom sin konst, bidra till samhällsutvecklingen. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Läs vidare »

Fyra kulturstipendiater från Transit

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 11:43 CEST

I veckan meddelades vilka konstnärer som blir Stockholms Stads kulturstipendiater 2016. Fyra av de 20 konstnärerna är från Transit Kulturinkubator. Siri Hjorton Wagner och Anna Persson får båda ta emot filmstipendierna, Helena Sandström Cruz för teater och Zhala Rifat för musik.

- För mig är Transit en mötesplats för kollegor inom alla konstområden. Det betyder mycket att som frilansare få ingå i ett sammanhang och få råd, stöd, inspiration och pepp, säger Helena Sandström Cruz som just nu arbetar med ”Peptalk för Sverige”, en föreställning om solidaritet och fotboll, inspirerad av Pia Sundhage."

Zhala, är på turné i USA med Robyn och säger:

- Transit är som en lyxbuffé med människor som är snälla, smarta och bra på så många olika sätt. Det är så fantastiskt att ha en plats att gå till med otroligt begåvade personer som vill dela med sig av sina kunskaper.

Siri Hjorton Wagner, filmproducent, regissör och skådespelare, nominerades som producent till Guldbaggen 2015 för bästa kortfilm Audition (Lovisa Sirén) och till en Grammis 2015 för regi av musikvideon Die Another Day (Beatrice Eli).

Anna Persson tilldelades 2015 års Guldbaggen för bästa dokumentär för Förvaret som hon skapade på Transit tillsammans med Shaon Chakraborty och producenten Anna Weitz

På Transit ges ett 20-tal oberoende musiker, filmare, scenkonstnärer, formgivare och bildkonstnärer, tid och utrymme att fokusera på sitt konstnärskap för att utveckla ekonomiskt,konstnärligt och personligt hållbara verksamheter.

- Vi arbetar för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund för att utvecklas, säger Sara Lönnroth, verksamhetsansvarig och coach på Transit. Det är avgörande för de framgångar som vi ser.

-----------------------------------------------------------

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier på 25 000 kr inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Årets stipendier delas ut under en ceremoni i stadshuset i samband med kulturfestivalen i augusti.

Motivering Helena Sandström Cruz: Helena Sandströms skådespeleri utgår från det angelägna berättandet med gripande rollgestaltningar. Genom ett absurt anslag, ett roligt genomförande och med stort underhållningsvärde ger hon publiken en svart samtidsbild som stannar kvar hos åskådaren. www.helenasandstrom.com

Motivering Zhala: Med ett kompromisslöst eget uttryck och i tätt samspel med konstvärlden har Zhala Rifat skapat en elektronisk bildvärld som spänner från ljudverk till kurdisk technopop. Med årets insatser på Trädgården, Slakthuset och KTH:s Teklafestival har hon också visat vägen för morgondagens stjärnor. www.zhalazhala.com

Motivering Siri Hjorton Wagner: En stigande stjärna i filmvärlden som stör, väcker frågor och rör om. Siri Hjorton Wagners konstnärskap och skildring av samtiden rör sig från hypermodern musikvideo till svart skruvad humor.

Motivering Anna Persson: Som regissör och fotograf synliggör Anna Persson asylmottagandets komplexitet och dilemman. I dokumentären ”Förvaret” ger hon oss en högaktuell, drabbande och detaljrik inblick i ett slutet rum. www.forvaret.se

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

www.transitsthlm.se

Läs vidare »

Hotade konstnärer i Sverige behöver stöd

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2016 06:40 CET

I dag presenterar Transit en förstudierapport om vilka stöd frilansande konstnärer, författare, filmare, musiker och scenkonstnärer behöver när de utsätts för hot och kränkningar i samband med sin yrkesutövning. De behöver både praktiskt och mentalt stöd. Rädslan för att utsättas riskerar att leda till självcensur.

Ett tiotal frilansande, författare, konstnärer och filmare har deltagit i den kvalitativa förstudien som genomförts av Transit i samarbete med Oberoende Filmares Förbund (OFF) och Konstfack Alumni. Deltagarna har under många år utsatts för hot, hat, mikroaggressioner och kränkningar. Erfarenheterna riskerar att de avstår helt eller delvis från att arbeta med vissa frågor och projekt som kan föranleda hot. Samhället kan då gå miste om viktiga frågeställningar.

- När en konstnär hotas och kränks diskuteras nästan alltid dennes ansvar för vad hen utsätts för, säger Sara Lönnroth, verksamhetsansvarig för Transit kulturinkubator. Samtidigt väcks även frågan om konstens roll i samhället. Den enskilde personen och det eventuella brott hen utsatts för hamnar helt i skymundan.

Behovet av att få prata om sina erfarenheter är stort. De drabbade efterfrågar både individuellt stöd och ett offentligt samtal om vad som sker, vad det innebär för de utsatta, för samhället i stort och vilka det är som utför handlingarna. Även praktiskt stöd i juridiska frågor, IT-frågor och tips och råd hur en kan minska risken för att utsättas efterfrågas.

Hoten och kränkningarna, förmedlas inte bara via nätet och sociala media, utan även per post, telefon och direkt kontakt. Även barn och andra närstående hotas.

- Det var verkligen starka berättelser vi fick höra av deltagarna, berättar Sara Lönnroth. Och tyvärr är de långt ifrån ensamma om sina erfarenheter. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

I dag presenterar Transit en förstudierapport om vilka stöd frilansande konstnärer, författare, filmare, musiker och scenkonstnärer behöver när de utsätts för hot och kränkningar i samband med sin yrkesutövning. De behöver både praktiskt och mentalt stöd. Rädslan för att utsättas riskerar att leda till självcensur.

Läs vidare »

Svårare att skapa konst och kultur i Stockholmsregionen

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 07:00 CET

I dag släpps Transit Kulturinkubators förstudie om yrkeskonstnärers skapande och produktion av konst och kultur i Stockholms län. Många av dem riskerar att förlora sina arbetsplatser och sin kollegiala gemenskap på grund av rivningar och hyreshöjningar.

Nästan hälften av de professionellt verksamma konstnärerna inom de olika konstformerna i Sverige är lokaliserade till Stockholm. Här produceras en stor del av den kultur som skapas för hela landet. Förstudien beskriver dagens situation för flera olika konstproduktionsplatser i länet.

- Vägen från idé till färdigt verk är oftast ensam, lång och ekonomiskt osäker. Därför är det viktigt att vi yrkeskonstnärer, inom alla discipliner, har tillgång till anpassade arbetsplatser där vi också kan ha utbyten med kollegor, säger Anna Ridderstad, bildkonstnär på föreningen WIP:Sthlm, en av landets största ateljéeföreningar som snart måste flytta på grund av rivning.

Flera av de stora ateljéerna, verkstäderna och replokalerna kommer att tvingas flytta från sina nuvarande platser. Det riskerar att försämra förutsättningarna för de oberoende konstnärerna och deras skapande av den konst och kultur som ska upplevas av invånare och besökare. Samtidigt ökar också efterfrågan av offentlig konstnärlig gestaltning i och med det omfattande byggandet av bostäder och mötesplatser.

- För att vi alla i samhället ska kunna ta del av konst och kultur på landets teatrar, konsert- och konsthallar, kulturhus och andra offentliga platser som gator, skolor och sjukhus, krävs det en mångfald av yrkeskonstnärer för ett brett kulturliv, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit. I dag är det ekonomiskt och arbetsmiljömässigt ansträngt att verka som oberoende konstnär. Om situationen förvärras riskerar vi att konsten i framtiden kommer att skapas av en liten homogen grupp och att färre medborgare därmed kommer att lockas av kulturutbudet. 

Ladda ner förstudien: http://transitsthlm.se/wp-content/uploads/Forstudie-av-Infrastruktur-for-Konstproduktion.pdf

Förstudien är finansierad av Stockholms stads kulturförvaltning och Stockholm Business Region. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator och ligger på Telefonplan i Stockholm. Transit erbjuder yrkesverksamma filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare ett tvåårigt residens för utveckling av deras oberoende konstnärliga verksamheter. Transit finansieras av verksamhetsbidrag från Stockholm läns landstings kulturförvaltning. www.transitsthlm.se

​I dag släpps Transit Kulturinkubators förstudie om yrkeskonstnärers skapande och produktion av konst och kultur i Stockholms län. Många av dem riskerar att förlora sina arbetsplatser och sin kollegiala gemenskap på grund av rivningar och hyreshöjningar.

Läs vidare »

3-årigt verksamhetsstöd till Transit

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 07:57 CET

Transit har beviljats treårigt verksamhetsstöd på 1,5 miljon kr per år från och med 2017 av Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd. Transit erbjuder frilansande filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare kontorsplats och coachning under två år.

-Verksamhetsstödet från Landstinget är ett kvitto att på länets kulturpolitiker ser att Transit spelar en avgörande roll i många oberoende konstnärers verksamhetsutveckling, säger Christina Molander, ordförande i den ideella föreningen Transit Kulturinkubator.

Många uppmärksammade konstnärer och verk är och har varit del av Transit, guldbaggevinnaren för bästa dokumentärfilm Förvaret av Anna Persson, Shaon Chakraborty och Anna Weitz, Augustnominerade seriealbumet Iggy 4-ever av Hanna Gustavsson, kritikerhyllade filmen Dyke Hard av Bitte Andersson, årets folk- och världsmusikartist Bridget Marsden och aktuella pjäsen PepTalk för Sverige i regi av Helena Sandström Cruz för att nämna några.

Transit startades 2004 av Konstfack och drivs sedan 2010 av en ideell förening. Ett 30-tal konstnärer inom olika discipliner är antagna till Transit. Här ges de möjlighet och utrymme att utifrån respektive konstnärskap utveckla sina verksamheter konstnärligt och ekonomiskt.

-Utöver kontorsplats så erbjuder Transit framför allt ett sammanhang med erfarenhets- och samarbetsutbyten mellan konstnärerna och oss som arbetar här, säger Sara Lönnroth, verksamhetsansvarig för Transit.

Transit har även, tillsammans med en grupp yrkesverksamma konstnärer, utvecklat en verksamhetsutvecklingsmetod, Organisk Processmetod. Metoden är ett verktyg för konstnärer att analysera och strukturera sin verksamhet, med utgångspunkt i det individuella konstnärskapet. Målet är att den enskilda ska nå konstnärlig och ekonomiskt hållbarhet i sin verksamhet. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Läs vidare »

Transitmusiker är årets folk- och världsmusikartist

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 16:27 CEST

I helgen delades utmärkelsen Årets Artist ut på Folk- och världsmusikgalan. Vann gjorde folkmusikern Bridget Marsden som sedan ett år är del av Transit kulturinkubator.

På Transit erbjuds ett tjugotal oberoende filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare kostnadsfri rådgivning och kontorsplats i två år.

- Transit ger stöd i en ensam process. Det är ett tryggt klimat där det är lätt att dela med sig och få feedback, stöd och hjälp från de andra konstnärerna, säger filmaren Ida Lindgren som under februari och mars mottagit utmärkelser på Berlinales Filmfestival och Tempo Dokumentärfestival för sin kortfilm Kroppen är en ensam plats.

De senaste månaderna har flera av Transits konstnärer kammat hem prestigefyllda priser, utmärkelser och nomineringar. Guldbagge till filmen Förvaret av Anna Persson Shaon Chakraborty och Anna Weitz, Augustnominering till seriealbumet Iggy 4-ever av Hanna Gustavsson, Grammisnominering för bästa musikvideo i regi av Siri Hjorton Wagner för Beatrice Eli Die Another Day och Guldbaggenominering till Lovisa Sirén för kortfilmen Audition.

- På Transit arbetar vi för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund. Det är avgörande för de framgångar som vi ser nu, säger Sara Lönnroth verksamhetsledare och coach. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Läs vidare »

Guldbagge till Förvaret, skapad på Transit

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2016 11:07 CET

Guldbaggen för bästa dokumentär gick till Förvaret av regissörerna Anna Persson, Shaon Chakraborty och producenten Anna Weitz som arbetat med filmen hos Transit kulturinkubator.

- Som verksamhetsledare på Transit har jag fått följa deras arbetet med Förvaret på nära håll. Jag är otroligt glad över att de har fått den här välförtjänta utmärkelsen för sitt hårda och målmedvetna arbete, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit kulturinkubator.

– Vi har flera intensiva år bakom oss och stödet på Transit har varit mycket viktigt, säger producenten Anna Weitz. Här har vi fått stöd och ro att fokusera på filmen och berättelsen om situationen för de förvarstagna och de anställda som vi vill lyfta fram.

På Transit ges ett tjugotal oberoende filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare möjlighet att under två år utveckla ekonomiskt, konstnärligt och personligt hållbara verksamheter. Verksamheten erbjuder rådgivning och kontorsplats till de antagna konstnärerna.

– På Transit arbetar vi för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund för att utvecklas och ta plats i samhället, säger Sara Lönnroth.

Guldbaggegalan ägde rum den 18 januari.

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Guldbaggen för bästa dokumentär gick till Förvaret av regissörerna Anna Persson, Shaon Chakraborty och producenten Anna Weitz som arbetat med filmen hos Transit kulturinkubator.

Läs vidare »

Nomineringsregn över Transitkonstnärer

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2016 09:23 CET

Den uppmärksammade dokumentärfilmen Förvaret har nominerats till en Guldbagge i kategorin Bästa dokumentärfilm. Bakom filmen står regissörerna Anna Persson, Shaon Chakraborty och producenten Anna Weitz som arbetat med filmen hos Transit kulturinkubator.

Guldbaggenomineringen känns som ännu en bekräftelse på att Förvaret har satt spår i debatten och har berört många människor. Vi har flera intensiva år bakom oss och har fått bra stöd av Transit, säger producenten Anna Weitz

Ännu fler priser kan nu tillfalla Transitkonstnärer. Filmaren Lovisa Sirén och producenten Siri Hjorton Wagner är Guldbaggenominerade i kategorin Bästa kortfilm för sin film Audition. Popartisten Zhala är utsedd till Bästa liveakt av Rodeo Magazine och filmregissören Siri Hjorton Wagners musikvideodebut för Beatrice Elis låt Die Another Day är Grammisnominerad för Årets musikvideo.

Som verksamhetsledare på Transit är jag otroligt stolt över våra konstnärer och gläds över att de uppmärksammas för sitt arbete. Jag har sett hur hårt de har jobbat med sina projekt och jag har sett dem utvecklas under sin tid här på Transit, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit kulturinkubator.

På Transit ges ett tjugotal oberoende konstnärer möjlighet att under två år utveckla ekonomiskt, konstnärligt och personligt hållbara verksamheter.

På Transit arbetar vi för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund för att utvecklas och ta plats i samhället. Genom de nominerade projekten har konstnärerna lyckats få upp flera viktiga frågor på agendan, säger Sara Lönnroth.

Guldbaggegalan äger rum den 18 januari och Grammisgalan den 24 februari. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

På Transit arbetar flera konstnärer som uppmärksammats under 2015. Totalt två Guldbaggar och en Grammis kan nu gå till Transitkonstnärer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Sara Lönnroth ansvarar för den dagliga driften och utvecklingen av Transit. Hon är coach för de antagna konstnärerna och kreatörerna.

Om Transit

Tid, Råd och Rum för konstnärliga verksamheter

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, rådgivning, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt. Totalt är det 25-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper dagligen.

Tillsammans med våra konstnärer har vi tagit fram en utvecklingsmetod som heter OPM – Organisk ProcessMetod. OPM är ett organiskt verktyg för att nå konstnärlig och ekonomisk hållbarhet och skapa en grund för att ditt konstnärskap ska kunna utvecklas.

Den ideella föreningen Transit Kulturinkubator driver Transit på Telefonplan.
Vi samarbetar med SITE, starthus@kmh på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Filmbasen för att tillsammans stödja musiker, filmare, scenkonstnärer, formgivare, bildkonstnärer och konsthantverkare i Stockholms län. Vi arbetar tillsammans för att påverka beslutsfattare att förbättra arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer.

I vårt nätverk ingår även branschorganisationer, konstnärliga högskolor och andra intresseorganisationer inom "våra" fält.

Transit startades 2004 av Konstfack och ombildades i samband med Stockholms Läns Landstings finansiering till en fristående ideell förening 2010.

Transits styrelseledamöter:
Christina Molander (ordf.)
Maria Lantz (rektor Konstfack)
Peder Hofmann (utbild.o forskn. chef Kungl. Musikhögskolan)
Nisti Stêrk (skådespelare och producent)
Paloma Madrid (koreograf och scenkonstnär)

Konsten är målet. Medlet för att nå det är ekonomi. För att kunna skapa konst behövs resurser. Konsten är avgörande för samhällets utveckling. Den kan öppna våra sinnen, skapa förståelse och ställa viktiga frågor.

Därför arbetar Transit med konstnärer som aktivt jobbar för och med ett öppnare och mer inkluderande samhälle där alla får plats.

Adress

  • Transit
  • LM Ericssonsv 14
  • 126 27 Sthlm
  • Sverige