Skip to main content

Taggar

Hot och kränkningar mot frilansande konstnärer, förstudierapport

Förstudien identifierar de stödbehov som yrkesverksamma konstnärer har när de utsätts för hot, hat, trakasserier, mikroagressioner och/eller kränkningar. Syftet är att undvika att konstnärer utövar en självcensur på grund av rädsla för att utsättas. Förstudien och rapporten är genomförd av Transit kulturinkubator i samarbete med Oberoende Filmares Förbund (OFF) och Konstfack Alumni.