Bussarbetsgivarna tvingas till lockout av flygbussar

Pressmeddelande  •  2012-04-20 14:33 CEST

Bussarbetsgivarna har fått ett varsel om sympatistrejk omfattande åtta flygbusslinjer. I syfte att skydda de drabbade företagen, Flygbussarna Airport Coaches och Swebus, tas nu trafiken i motsvarande linjer ut i lockout.

– Kommunals strejk riskerar de två företagens verksamhet. För skydda de drabbade företagen från orättvis konkurrens har en enig styrelse beslutat att ta möta strejken med en lockout, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen och Bussarbetsgivarna.

Det ursprungliga varslet är riktat mot Vårdföretagarna och innebär nyanställningsblockad för personliga assistenter. Bussarbetsgivarna är inte avtalspart och kan därför inte påverka förhandlingarna.

– Vi beklagar att vi tvingas till denna åtgärd. Men vi måste skydda våra medlemsföretag från att tappa hela sin marknad på grund av en konflikt som de inte har någon möjlighet att påverka, avslutar Peter Jeppsson.

Kommunalarbetareförbundet varslade 12 april om strejk i sympatimed det primärvarsel som rör avtalsområdet personlig assistans, som Kommunal har utlyst och som trädde i kraft vid midnatt 20 april. De avtalstecknande parterna i avtalet – Vårdföretagarna och Kommunalarbetareförbundet –  har hittills inte lyckats nå en överenskommelse.

Kommunals sympativarsel avser Flygbussarna Airport Coaches ABs transporter till och från sju flygplatser samt Swebus Express bussar till och från Arlanda. Strejken träder i kraft måndagen den 23 april klockan 14.00.

Den lockout som Bussarbetsgivarna vidtar omfattar Svenska Kommunalarbetareförbundets medlemmar som är anställda som bussförare, i nedanstående företag. Lockouten avser trafik som ankommer respektive avgår från flygplatserna Arlanda, Bromma, Göteborg City, Landvetter, Västerås och Malmö.

De uttagna företagen är:

  • Y-buss
  • Air-Bus
  • Airporter
  • City Shuttle
  • Shuttle Non Stop
  • Swebus Express
  • Keolis
  • Nobina
  • Arriva
  • Buss i Väst

Lockouten träder i kraft 2 maj klockan 15.00.

För mer information är du välkommen att kontakta VD Peter Jeppsson, 0730 44 71 01 eller kommunikationschef, Christian Ekström 0709-71 66 66.

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.