Hamnarbetarförbundet varslar

Pressmeddelande  •  2012-09-17 15:59 CEST

Idag på eftermiddagen varslade Hamnarbetarförbundet om stridsåtgärder i hamnarna. Hamnarbetarförbundet är en fristående organisation som inte har kollektivavtal men som organiserar knappt hälften av arbetarna i hamnarna. Sedan förhandlingarna mellan Transport och Sveriges Hamnar strandat för två veckor sedan har Transport och Hamnarbetarförbundet haft en nära dialog. Bara några timmar före Hamnarbetarförbundets varsel gick Transport ut med ett likalydande varsel.

För två veckor sedan strandade förhandlingarna om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. Transport avstod en av avtalsrörelsens högsta löneökningar, som arbetsgivarna erbjudit i utbyte mot arbetstidsregler motsvarande arbetsmarknaden i övrigt.

Idag på förmiddagen varslade Transport om stridsåtgärder avseende Hamn- och Stuveriavtalet och på eftermiddagen gick Hamnarbetarförbundet ut med likalydande varsel. Stridsåtgärderna kommer att få stora konsekvenser för många hamnar.

Varslet omfattar blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning av personal i samtliga hamnar anslutna till Sveriges Hamnar, det vill säga i princip samtliga allmänna hamnar i Sverige. Konfliktåtgärderna träder i kraft den 27 september kl. 00.00.

-  Vi är förvånade över oviljan att modernisera detta otidsenliga avtal. Vårt erbjudande skulle innebära stora löneökningar och fler arbetstillfällen, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen och Sveriges Hamnar.

Hamn- och Stuveriavtalet reglerar anställningsvillkoren i samtliga Sveriges hamnar. Hamnarna i Sverige är våra viktigaste transportnav – de hanterar 95 procent av landets import och export, avgörande för svensk industri och handel.

För mer information kontakta Peter Jeppsson, 0730-447101 eller  Ebba Engström, pressekreterare TransportGruppen 0730-447120 ebba.engstrom@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.