I natt bryter hamnkonflikten ut

Pressmeddelande  •  2012-09-26 17:42 CEST

Vid midnatt inleds Transportarbetareförbundets konflikt i hamnarna. Konflikten kommer att drabba Sveriges hamnar och den svenska exportindustrin hårt. I tisdags erbjöd medlarna ett bud som Sveriges Hamnar accepterade men som Transport förkastade.

Transportarbetareförbundets konfliktvarsel bryter ut vid midnatt. Sveriges Hamnar accepterade i tisdags medlarnas bud om 3 procents lönehöjning över 14 månader utan några förändringar av avtalets allmänna villkor. Ett bud som Transport förkastade, trots att det motsvarar det ”märke” som accepterats av övriga arbetsmarknaden.

Konflikten kommer att drabba de svenska hamnarna hårt men riskerar också att skapa stora följdverkningar för svensk exportindustri, eftersom 95 procent av all export och import sker via hamnarna.

-  Det är oansvarigt att en av de bäst betalda yrkesgrupperna i hela LO förkastar ett bud som motsvarar det som övriga arbetsmarknaden accepterat. Jag förstår inte hur Transport ska kunna argumentera för detta med kollegorna i andra LO-förbund med väsentligt lägre löner, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen.

Avtalsförhandlingarna strandade den 3 september och två veckor senare varslade Transport om stridsåtgärder i hamnarna. Från arbetsgivarsidan erbjöds en av avtalsrörelsens högsta löneökningar (4,7 procent) för att skapa arbetstidsregler som motsvarar de som andra yrkesgrupper redan har.

Hamn- och Stuveriavtalet reglerar anställningsvillkoren i samtliga Sveriges hamnar.  

För mer information kontakta Peter Jeppsson, vd, 0730-447101 eller Ebba Engström, pressekreterare, 0730-447120 ebba.engstrom@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.