Information från Bussarbetsgivarna med anledning av den varslade busstrejken

Pressmeddelande  •  2008-06-27 09:51 CEST

Bussarbetsgivarna, BuA, sa ja till medlarnas bud, ett bud som skulle innebära att bussförarna skulle få samma löneförhöjning som i princip alla andra på arbetsmarknaden. Kommunal sa nej, trots att budet innebar större ökning än till exempel den sjuksköterskorna fick efter sin strejk. På tisdag startar den varslade strejken som ställer till med stor skada för allmänheten, arbetsresande, turister och andra i Stockholm. BuA presenterar nu en sammanställning av förhandlingarna med Kommunal och ger en bakgrundsbild av utvecklingen av branschen.

Har bussförarna för dålig lön?
Nej - de tjänar i snitt över 20 500 kronor exklusive ob-ersättning (som i snitt ligger på knappt 1000 kronor). Det är en lön i närheten av sjuksköterskornas nivå och då ska man också betänka att en sjuksköterska har med sig en treårig högskoleutbildning.

Får de för dålig löneökning?
Nej - de har blivit erbjudna samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknad har fått.

Har de dåliga arbetstider?
Nej - Båda parter kom 2003 överens om ett nytt bussbranschavtal med det uttalade syftet att förbättra arbetsvillkoren. Bland annat kortades arbetstiderna och lönerna höjdes rejält. Detta skedde utöver sedvanliga lönehöjningar och avtalsförbättringar. Kontinuerligt går branschen över till det nya avtalet så att fler och fler får bättre villkor.

Vad är arbetsgivarnas inriktning för avtalet?
Vi vill göra bussföraryrket attraktivt genom ökad delaktighet för den enskilde föraren, vilket exempelvis kan leda till längre sammanhängande ledighet eller att den enskilde får de arbetspass som passar bäst för att få ihop vardagspusslet.

Vad är ert besked till allmänheten som är beroende av bussarna?
I hela landet är det tusentals människor, yrkesarbetande, turister, ungdomar och pensionärer som är beroende av en fungerande busstrafik. Det är därför olyckligt att Kommunal valt strejkvapnet som förhandlingsväg. De tar på sig ett stort ansvar för den skada de orsakar allmänheten.

Läs mer i PM:et som du även kan ladda hem på www.transportgruppen.se


För mer information kontakta Peter Jeppsson vd för BuA och TransportGruppen, 0730-44 71 01 eller Dag Gustavsson pressekreterare 070-319 24 44

Bussarbetsgivarna (BuA) är ett av åtta förbund inom TransportGruppen. BuA organiserar cirka 500 företag med cirka 17.000 anställda. TransportGruppen är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Läs mer på transportgruppen.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.