Tydliga krav ska få fler att använda bälte i buss

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 13:00 CET

För att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil behövs tydligare regler. Att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

- Vi kan se att en ökad bältesanvändning i bussar skulle bidra till färre allvarligt skadade vid en olycka. Därför vill vi att reglerna anpassas så att fler börjar använda bälte på buss, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett användningen av bälte i buss, passagerares inställning och vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss. Utredningen är nu lämnad till regeringen.

Bältesanvändningen i Sverige är generellt sett hög när det gäller personbil, taxi och tunga lastbilar. Men inte i fråga om bälte i buss. Här är det färre som använder bälte, och allra lägst är användningen bland de som åker korta sträckor i linjetrafik.

Åtgärder för olika bussar

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har på Transportstyrelsens uppdrag gjort en observationsstudie. Den visar att det finns flera förklaringar till varför man inte använder bälte på buss. Det är allt från krånglande bälten till otydliga regler. Utredningen slår fast att det krävs olika åtgärder för olika typer av buss.

Ett förslag är att man i avtalen med bussbranschen tydligare prioriterar att alla passagerare ska ha sittplats med bälte på busslinjer där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre samtidigt som bussar med stående passagerare får köra max 70 km/timmen.

Fler förslag för att öka bältesanvändningen i buss:

 • Transportstyrelsen kommer att utreda hur reglerna för bältesanvändning kan förändras för att bättre återspegla risken för allvarliga skador vid en olycka.
 • Upphandlande myndigheter bör titta på möjligheten att utforma avtalen med bussbranschen så att det tydligt prioriteras att alla passagerare ska ha sittplats, med bälte, på busslinjer där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre.
 • Sverige ska stödja arbeten inom UNECE om aktiva bältespåminnare på klass III bussar och särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år på bussar.
 • Bussbranschen bör ta hänsyn till den tid det tar för en passagerare att hinna stiga av bussen om denne sitter bältad när man bestämmer tidtabeller på linjer som kommer att trafikeras med klass II eller klass III bussar.
 • Bussbranschen uppmanas att arbeta med tillbud och incidentrapporteringssystem.

Läs rapporten Säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

VTI-rapport Bälte i buss

Läs mer om bältesregler i buss

Kontaktperson för media

Omar Bagdadi, utredare
010-495 56 02
omar.bagdadi@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig
010-495 31 83
monica.naslund@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

Inga tydliga samband mellan äldre förares sjukdomar och inblandning i olyckor

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 13:00 CET

24 personer omkom i oktobertrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:50 CET

21 personer omkom i septembertrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 13:00 CEST

Transportstyrelsen sänker prognosen för flygresor

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:25 CEST

Transportstyrelsen sänker sin höstprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i våras. Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 1, 3 procent under 2018 och med 2, 3 procent 2019. Utrikestrafiken väntas öka medan inrikes minskar.

Körkortstagare kan nu visa upp tillståndet i mobilen

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:16 CEST

Den 23 september digitaliserades ytterligare tre utskick från Transportstyrelsen. Den som ansökt om körkortstillstånd och har en digital brevlåda får beviset i elektronisk form och kan därmed visa upp det i mobilen i stället för att ta med sig pappret till trafikskolan.

27 personer omkom i augustitrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 13:00 CEST

Få personer döda i olyckor med fritidsbåtar i år

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 08:01 CEST

Fram till och med augusti i år har sju personer omkommit i fritidsbåtolyckor. Det är betydligt färre än normalt. Jämfört med samma period åren 2010-2017 har det genomsnittliga antalet omkomna varit 16. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Nya grepp för att nå Nollvisionen

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:30 CEST

Fler incidenter med drönare 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 08:59 CEST

Under 2017 inträffade det 54 incidenter med drönare i luften. Det var en ökning jämfört med 2016, då Transportstyrelsen fick rapporter om 36 incidenter med drönare. Antalet allvarliga incidenter ligger dock kvar på samma nivå som tidigare, trots att antalet drönare i luften blivit fler.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstjänst
 • Alla områden
 • praaeskds@vutrfkanthspaqoreztspatybcregrlspkenmr.szoejb
 • +46(0)10- 495 43 00
Du som journalist är välkommen att kontakta Transportstyrelsens presstjänst för generell information om myndigheten och kontakt... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mopnninmcagu.nrqasvyluufndel@tvuranbnshopocyrthystoxyrebelgbsenon.gksebx

 • Presskontakt
 • Presschef
 • mipykabaelrv.ascndmxeriessgxonmi@tvnratenssppolxrtizstadyrkjelvnseumn.lksenb

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • saklracr.evtrigyksyzsofen@yrtrxoanovspjvoryytswwtyltreaqlsvzeniy.swtecx

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Adress

 • Transportstyrelsen
 • Olai kyrkogata 35
 • 602 32 Norrköping
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar