Många regler om eldrivna enpersonsfordon

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 14:00 CEST

Bara en höjd avgift nästa år

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:30 CEST

Förslag att Vägtrafikregisteravgiften höjs med 10 kr till 75 kr. Avgiftsuttaget kring lotsdispenser anpassas på grund av nya regler. Men i övrigt fryser Transportstyrelsen alla befintliga avgifter på 2020 års nivå och låter dem gälla även under 2021. Syftet är att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin.

17 personer omkom i apriltrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 13:00 CEST

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 10:45 CEST

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverket

Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Läs Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt förbud mot tillämpning av undantag i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande 

Mer information om Covid-19 och coronavirus hos Folkhälsomyndigheten

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00 

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

​Guide och utbildningsmaterial för nya drönarregler

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 08:44 CEST

Vid halvårsskiftet införs nya regler för drönaranvändning. Reglerna innefattar bland annat krav på drönarkort och registrering. Den 4 maj öppnar Transportstyrelsen en guide på sin webbplats som gör det möjligt för drönaranvändare att ta reda på vilka regler som gäller just dem och deras drönare. Utbildningsmaterial för att ta drönarkort blir också tillgängligt.

6 personer omkom i marstrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 13:00 CEST

Under mars 2020 omkom 6 personer och 922 personer skadades (83 svårt skadade och 839 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e april 2020. Det är fyra färre omkomna jämfört med mars månad 2019.

Godkänt simulatorprov inte skäl till dispens

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 14:15 CEST

Transportstyrelsen kommer inte längre att väga in godkänd körning i VTI:s simulator när myndigheten bedömer körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Det framgår av den utvärdering som myndigheten gjort av simulatortesterna.

En slutsats i utvärderingen är att körprov i simulatorn inte är tillförlitligt för att kunna bedöma om en person med synfältsbortfall kan köra säkert i verklig trafik.

-Den grupp som har sett simulatorn som en möjlighet till dispens kommer att bli besviken, det har vi förståelse för. Men som myndighet måste vi väga tillgängligheten för den enskilde mot trafiksäkerheten för alla trafikanter. Vi måste också vara sakliga och basera våra beslut på fakta, och efter vår genomlysning värderar vi därför simulatorn annorlunda nu, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Synfältssimulatorn är utvecklad av VTI på uppdrag av Transportstyrelsen. Metoden har gjort det möjligt för personer med synfältsbortfall att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B.

2018 valde Transportstyrelsen att pausa synfältssimulatorn för att utvärdera resultaten. Detta sedan man sett att flera personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Validering saknas

Transportstyrelsens slutsatser dras bland annat utifrån vetenskaplig litteratur på området. Det krävs omfattande valideringar för att avgöra en persons körförmåga i verklig trafik baserat på körprov i en simulator. En sådan validering har inte utförts på simulatorn.

Annat som påverkat Transportstyrelsens ställningstagande är att testscenariot i simulatorn är begränsat.

-Det innebär att kritiska moment som till exempel vänster- och högersväng samt körning i rondell inte kan utvärderas vid körningen. Detta är en stor begränsning sett till att nästan 20 procent av de dödliga olyckorna i Sverige 2018 skedde i korsningar och rondeller, säger Björn Renberg.

Omkring 200 personer har beviljats dispens efter godkänt körprov i simulatorn. Dessa berörs inte av Transportstyrelsens beslut.

Fakta om synfältsdefekter:

 • Synfältsdefekter kan innebära att man har svårt att i tid upptäcka andra medtrafikanter. 
 • Det finns en förhöjd risk att man kan köra på en medtrafikant. Detta gäller särskilt cyklister och gångtrafikanter som plötsligt dyker upp från sidan.
 • De vanligaste orsakerna är ögonsjukdomen grön starr (glaukom), tillstånd efter en stroke eller att man har ögonskador orsakade av diabetes.
 • Ofta är man själv inte medveten om sina synfältsdefekter, och det är vanligt att synskärpan är normal trots synfältsdefekter.
 • Synfältsdefekter kan i dag inte avhjälpas med glasögon eller andra hjälpmedel.

Mer information om utvärderingen av simulatortest för synfältsbortfall

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

Nya drönarregler inom hela EU från 1 juli 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 08:31 CEST

De nya reglerna kommer att gälla inom hela EU. Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet.

Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:00 CET

Permanent förbud mot drönare i centrala Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 10:33 CET

Transportstyrelsen har beslutat att inrätta ett permanent restriktionsområde över centrala Stockholm. Inom restriktionsområdet är det förbud mot flygningar med drönare och det införs efter en ansökan från Polismyndigheten. Beslutet gäller från och med den 26 mars.

I området är all flygning med drönare förbjuden. Undantag gäller för drönare som används av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Lantmäteriet och drönare som används i räddningsinsatser.

Bakgrunden till beslutet är en begäran från polisen som vid flera tillfällen haft incidenter med drönare i centrala Stockholm. För att undvika framtida tillbud med drönare och inte minst som en del i skyddet för centrala Stockholm bedöms att ett permanent restriktionsområde är nödvändigt.

– Ett permanent restriktionsområde innebär också att de tillfälliga restriktionsområden som upprättas vid till exempel statsbesök och evenemang i centrala Stockholm undviks. Därmed minimeras risken att de tillfälliga områdena inte är kända med de risker det innebär för luftrumsintrång och konflikter med den polisiära verksamheten, säger Jörgen Andersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Restriktionsområdet omfattar Stockholm City, Gamla stan samt delar av Kungsholmen.

Transportstyrelsen kommer att kunna besluta om undantag från förbudet efter yttrande från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, säkerhetschefen för Hovstaten med flera.

Kontaktuppgifter för media

Jörgen Andersson
Chef för sektionen för luftrum och flygplatser
010-495 36 97
jorgen.andersson@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
press@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

​Transportstyrelsen har beslutat att inrätta ett permanent restriktionsområde över centrala Stockholm. Inom restriktionsområdet är det förbud mot flygningar med drönare och det införs efter en ansökan från Polismyndigheten. Beslutet gäller från och med den 26 mars.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstjänst
 • Alla områden
 • prhdeswns@fetrydanawspisortvtsudtyaxreojlstyenfj.syaebv
 • +46(0)10- 495 43 00
Du som journalist är välkommen att kontakta Transportstyrelsens presstjänst för generell information om myndigheten och kontakt... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • modcnilscany.nwmaswplulundra@tzxranpnskspocortmcstleyrnaelyuseaon.ktsedi

 • Presskontakt
 • Presschef
 • minmkanaelbw.ayindogerchsslnonqf@tlrrajansempoalrtbmstmsyrxcelhjseyqn.ptsegv

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • sahpraea.emwriickslqsobsn@ritrhyanchspjyorndtshwtyyuretalsznenyl.souefj

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Adress

 • Transportstyrelsen
 • Olai kyrkogata 35
 • 602 32 Norrköping
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar