Krbg74sppvprqubsaayr

Transportstyrelsen återkallar fler körkort på medicinska grunder

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 08:35 CEST

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

Yewpm2alihswjyubj4rl

10 personer omkom i novembertrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 13:07 CET

Sjqvj3wbhqdqunzlua9m

Sverige invalt i rådet för FN:s sjöfartsorganisation IMO

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 20:34 CET

​Sverige blev i dag invalt i rådet i FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). IMO:s råd är det verkställande organet inom IMO. Transportstyrelsen har arbetat intensivt, tillsammans med regeringskansliet, för att främja den svenska kandidaturen.

Mz4zztutwhf8n8fyhudm

Vägen till körkort billigast i Skåne – dyrast i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:00 CET

V4be5pnx5i5niznbskms

Nio av tio tågresenärer är nöjda

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:30 CET

Yewpm2alihswjyubj4rl

18 personer omkom i oktobertrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:46 CET

C0eijxhiyujh6i9qlkjp

Se upp för nya vägmärken!

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 10:00 CET

Media no image

NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 14:36 CET

Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny operativ licens. Beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik tills vidare.

- Vi gör den samlade bedömningen att NextJet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att föra bolaget ur en besvärlig ekonomisk situation. Vi bedömer att bolaget nu har den ekonomiska stabilitet som krävs för att vi ska kunna fatta beslut om en operativ licens som gäller tills vidare, säger Simon Posluk, enhetschef på Sjö- och luftfartsavdelningen.

Den 17 augusti 2017 återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens och utfärdade samtidigt en tidsbegränsad operativ licens med en giltighetstid till och med 17 november 2017. Den 28 september 2017 inkom NextJet med en ansökan om förnyad operativ licens utan tidsbegränsning. Transportstyrelsen har i dag fattat beslut om att bevilja ansökan. Den nya operativa licensen gäller från och med i dag och tills vidare.

NextJet har getts möjlighet att lösa den ekonomiska situation man befunnit sig i. Transportstyrelsen har löpande följt NextJets ekonomiska situation och kontrollerat de åtgärder som bolaget gjort för att förbättra ekonomin och uppfylla de villkor som ställs i regelverket.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.


Kontaktperson för media

Simon Posluk, chef Enheten för marknad, miljö och analys
010-495 37 60

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny operativ licens. Beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik tills vidare.

Läs vidare »
Yewpm2alihswjyubj4rl

29 personer omkom i septembertrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 13:00 CEST

Media no image

Unga män överrepresenterade vid körkortsåterkallelser

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:00 CEST

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg.

Under 2016 återkallades 6 192 körkort där innehavaren var en person i åldern 18-24 år. Av dessa var 5 095 män och 1097 kvinnor. Det finns i dag nästan 6,5 miljoner körkortsinnehavare i Sverige, varav cirka 516 000 körkortsinnehavare är i åldern 18-24 år.

Transportstyrelsens statistik visar att unga vuxna, i synnerhet unga män, är kraftigt överrepresenterade när det handlar om återkallelser av körkort. Det är i dag nästan fyra gånger så vanligt att en ung man mellan 18 och 24 får sitt körkort återkallat jämfört med genomsnittet i landet.

Överrepresentation av återkallade körkort i åldern 18-24 år

Unga människors riskbeteende i trafiken är en viktig fråga inom trafiksäkerhetsområdet. Både Transportstyrelsens olycksstatistik över omkomna och svårt skadade i trafiken samt återkallelse-statistiken visar på en överrepresentation, och den är mest tydlig bland de unga männen.

– Att återkalla ett körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Vårt uppdrag handlar om att bedöma om en person kan förväntas vara en lämplig förare. Våra siffror visar att andelen olämpliga förare är betydligt högre bland unga, och det är killarna som sticker ut . Det framstår som tydligt att personlig mognad är en viktig aspekt som påverkar hur man beter sig i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Som ett led i att öka säkerhetsmedvetandet bland körkortstagare infördes 2009 ett krav på en tvådelad riskutbildning som ett obligatoriskt moment för att ta körkort. Förutom den traditionella halkutbildningen tillkom då ett utbildningstillfälle som tog upp riskfyllda beteenden i trafiken, i folkmun kallad för ”Riskettan”. Utvärderingar har visat att utbildningen har haft viss effekt, men att attitydpåverkan är ett långsiktigt arbete. Därför har utbildare, både professionella utbildare och de privata handledarna, en viktig roll att spela i att sprida ett säkerhetsmedvetande till dem som ska ta körkort.

Överrepresentation också inom trafikolyckor

Mellan 2012 och 2016 inträffade 27 180 st singelolyckor i vägtrafiken i Sverige där förare eller passagerare dog eller skadades. I mer än vart tredje fall var föraren mellan 18-24 år (9 598 st). Äldre förare däremot (75 år och uppåt) stod bara för mindre än var tjugonde olycka (1 142 st). Detta trots att körkortsinnehavarna i denna ålder är mer än dubbelt så många som antalet körkortsinnehavare i åldern 18-24 år.

Överrepresentation av singelolyckor i vägtrafik för förare mellan 18-24 år (2012-2016)

– Den stora riskgruppen i trafiken är de unga och inte de äldre som man kanske skulle kunna tro efter mediernas rapportering. Äldre förare är betydligt mer sällan inblandade i olyckor än unga förare. Det beror på kunskap, erfarenhet och på förmåga att anpassa körningen efter de egna förutsättningarna, säger Jonas Bjelfvenstam.

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens pressansvariga

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • monica.naslund@transportstyrelsen.se
 • +46(0)10-495 31 83
 • +46(0)70-548 34 59
Trafikregler Yrkestrafik på väg Järnväg Olycksstatistik väg och järnväg Fordonsregler Marknadsövervakning väg och järnväg

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mifsvekallelux-p.anderssonvk@trhibwlraeznspoxwrtpwduzpstyrelaoxesen.cwse
 • 010- 495 4091
 • 070- 609 7669
Ämnesområden: • Fordonsregistrering • Körkortsfrågor • Trängselskatt, fordonsskatt • Fordonsimport • Registreringsskyltar • Parkeringsanmärkningar • Infrastrukturavgifter

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Samtliga frågor inom luftfart och sjöfart
 • sarlratc.ekclakrrijzovbgksvwlkson@npwktranqmgeaxpxsporoyjckawppbtctseotygfrehpjpsxlsen.se
 • 010-495 66 93
 • 076-721 13 95

Mellan klockan 16:30 och 08:00 på vardagar och under helgen når du pressjouren på detta telefonnummer: 010- 495 4300.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Länkar