Björn Hellberg kampanjar för säkrare båtliv

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 09:00 CEST

Ökat antal återkallade körkort

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:00 CEST

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar jämfört med förra året. Under första halvåret 2018 beslutade Transportstyrelsen om återkallelse i 17 779 fall. Motsvarande siffra för det första halvåret 2017 var 16 514 fall vilket innebär en ökning på cirka 7,7 procent. Precis som tidigare är fortkörning den vanligaste orsaken till att körkortet återkallas.

- Jämför med samma tid 2017 så har vi återkallat fler körkort, men sett över tid anser jag att antalet återkallelser för första halvåret 2018 är normalt, säger Kalle Molnar, ställföreträdande chef för avdelning Körkort på Transportstyrelsen

Återkallade körkort
- hela  landet

2014 2015 2016 2017 2018
Återkallelsegrund 1   3 435   3 500   3 455   2 899   2 951
Återkallelsegrund 2      177      146      181     110     103
Återkallelsegrund 3      424      468      596     385     302
Återkallelsegrund 4   9 469   9 744 10 350   8 516    9 418
Återkallelsegrund 5      910      767      840      870     952
Återkallelsegrund 6      236      209        96        72       84
Återkallelsegrund 7   2 079   2 102   2 381   2 435   2 700
Återkallelsegrund 8   2 134   2 111   1 906   2 080   2 120
Samtliga 17 997 18 082 18 684 16 514 17 779

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelsegrund 4 definieras som ”en väsentlig överträdelse”. Det innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. Återkallelsegrunden är den mest vanligt förekommande och står för cirka hälften av alla beslut om återkallelse.

Kontaktperson för media

Monica Näslund, pressansvarig, Transportstyrelsen
010-495 31 83

Fakta: Återkallelsepunkter

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

1 = Rattfylleri
2 = Smitning
3 = Flera mindre överträdelser
4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende
6 = Allmän brottslighet
7 = Medicinska skäl
8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

Färre dödsolyckor på sjön första halvåret 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 08:00 CEST

Från januari till och med juni i år omkom två personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är betydligt färre personer jämfört med samma period förra året, då 12 personer omkom.

– Vi ser att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor har minskat över tid. Om det vi har sett hittills i år får hålla i sig kan 2018 bli ett år med rekordfå antal omkomna. Vi ska fortsätta arbeta engagerat och långsiktigt med sjösäkerhetsfrågor med förhoppningen om att ingen ska dö till sjöss, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

Risken för fritidsbåtolyckor med dödlig utgång ökar till exempel under vårar när värmeböljor uppstår och vattnet fortfarande är kallt. Majoriteten av dödsolyckorna med fritidsbåt sker i insjöar.

– Återkommande i statistiken är att majoriteten av de som omkommer är män över 60 år. De flesta bär inte flytväst och befinner sig ensamma i en mindre båt. Dessutom har över hälften druckit alkohol. Det är en grupp som har visat sig vara svår att påverka och uppmärksamma om vikten av sjösäkerhet, säger Lars-Göran Nyström.

Transportstyrelsen lanserar påverkanskampanj

Transportstyrelsen har i samarbete med andra myndigheter och organisationer tagit fram en strategi för att nå regeringens mål om att antalet omkomna fortlöpande ska minska. Som en del i arbetet lanseras en kampanj som består av tre kortfilmer om säkerhet till sjöss. I kampanjen medverkar konstnären och komikern Peter Apelgren och hans son poddaren Wilmer, komikern Johanna Nordström, stylisten Tommie X samt journalisten och författaren Björn Hellberg. Filmerna släpps i mitten på juli.

Tre råd för att göra båtturen säkrare:

  1. Använd flytväst.
  2. Var nykter.
  3. Vattensäkra mobilen.

Sedan 1970-talet har antalet personer som omkommer i fritidsbåtsolyckor minskat stadigt. 2017 dog 21 personer. Det går att jämföra med de över 100 personer som förolyckades 1971. En förklaring till den positiva utvecklingen är ett aktivt arbete i Sjösäkerhetsrådet, där myndigheter och organisationer samarbetar. Minskningen beror också på faktorer som säkrare båtar, ökad förmåga att förutspå väder, användning av mobiltelefoner och en mer utvecklad sjöräddning.

Kontaktperson för media

Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare
010-495 32 92
Lars-Goran.Nystrom@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig
010-495 31 83
monica.naslund@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

136 omkomna på vägarna första halvåret 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 10:03 CEST

Under första halvåret 2018 omkom 134 personer i vägtrafiken. Det är 22 personer fler jämfört med samma period 2017. Det visar preliminära uppgifter från Transportstyrelsen.

CORSIA – regler för flygets globala klimatstyrmedel nu antagna

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:41 CEST

Nu har FN:s luftfartsorganisation ICAO:s råd beslutat om reglerna som ska gälla för CORSIA, det globala klimatstyrmedlet för det internationella flyget.

ICAO (International Civil Aviation Organization) fattade beslutet under onsdagen som innebär att flygbolagen efter år 2020 måste köpa utsläppskrediter och därmed kompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå.

Genom beslutet antogs standarder och rekommendationer för bland annat flygbolagens övervakning, rapportering och verifiering av utsläppen av koldioxid.

-Det här beslutet är en stor framgång och ett viktigt steg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör vid Transportstyrelsen.

Sverige har under hela processen drivit på för att CORSIA ska få så hög miljöambition som möjligt. Samtidigt ska systemet vara enkelt att administrera och inte leda till snedvriden konkurrens mellan olika länders flygbolag.

-Vi hade hoppats på ett ännu mer ambitiöst styrmedel redan från början, men nu får vi blicka framåt och verka för att skärpa upp CORSIA successivt över tid istället. Nu är styrmedlet på plats och det är en stor framgång i sig, understryker Gunnar Ljungberg.

Brett stöd för global klimatåtgärd

Beslutet i rådet kunde fattas med stöd av mer än två tredjedelars majoritet, vilket visar på det breda stödet för införandet av en global klimatåtgärd för flyget. Nu återstår dock ett intensivt arbete för staterna med att implementera reglerna för CORSIA i sina respektive länder. Inom EU kommer CORSIA att implementeras genom det befintliga direktiv som styr EU:s utsläppshandelssystem. Redan den 1 januari 2019 måste flygbolagen börja övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp i enlighet med kraven inom CORSIA.

CORSIA inleds med två frivilliga faser mellan 2021 och 2026, därefter blir styrmedlet obligatoriskt att delta i för alla icke-undantagna länder. Redan nu har dock 73 stater (varav 44 ECAC-stater) motsvarande cirka 88% av den internationella flygtrafiken, meddelat att de avser att delta redan från starten av CORSIA.

(CORSIA står för Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.)

(ECAC står för European Civil Aviation Conference)

ICAO:s globala klimatstyrmedel (på Transportstyrelsens webbplats)

Kontaktperson för media:

Therese Sjöberg, sakkunnig luftfart och miljö, Transportstyrelsen, 073-315 12 45.

Mikael Andersson, presschef, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Nu har FN:s luftfartsorganisation ICAO:s råd beslutat om reglerna som ska gälla för CORSIA, det globala klimatstyrmedlet för det internationella flyget.

Läs vidare »

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:00 CEST

Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Nya bilar med låga koldioxidutsläpp tilldelas en bonus och nya bilar med höga utsläpp kommer att beskattas extra de tre första åren. Regeringen vill öka andelen miljöanpassade fordon på våra svenska vägar och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta.

Supermiljöbilspremien upphör och även den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar tas bort. Istället införs de nya reglerna som går under benämningen bonus malus. Bonus betyder att den som köper en helt ny bil med mycket låga koldioxidutsläpp får en bonus upp till 60 000 kronor. Malus däremot innebär att den som köper en helt ny bil med höga utsläpp får förhöjd fordonsskatt de första tre åren. De nya reglerna kommer att gälla för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som tas i trafik från och med 1 juli i år.

Beräkningshjälp på Transportstyrelsen.se

Den som går i nybilstankar kan med Transportstyrelsens beräkningshjälp för bonus och malus få svar på om det blir bonus eller förhöjd fordonsskatt vid ett bilköp.

– Bonus malus är något som direkt påverkar ekonomin vid nybilsköp. Beräkningshjälpen gör det möjligt för alla att få reda på hur det påverkar just den bil de är intresserad av att köpa, säger Jan-Olov Öhrn, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Alla detaljer om bonus malus och beräkningshjälpen finns på Transportstyrelsens webbplats transportstyrelsen.se/bonusmalus

Kontaktperson för media

Jenny Gustavsson Rylander, Verksamhetsutvecklare, Transportstyrelsen, 010-495 61 86.

Mikael Andersson, presschef, Kommunikation, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Nya bilar med låga koldioxidutsläpp tilldelas en bonus och nya bilar med höga utsläpp kommer att beskattas extra de tre första åren. Regeringen vill öka andelen miljöanpassade fordon på våra svenska vägar och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta.

Läs vidare »

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:00 CEST

Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

- Vi vet inte vad det beror på att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat simulatortestet. Om metoden behöver utvecklas eller om det kan vara andra orsaker, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen. 

 Simulatortestet har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, på Transportstyrelsens uppdrag. Så länge utvärderingen pågår kommer det inte vara möjligt att testa sin körförmåga i simulatorn.

- Jag förstår att många kommer att bli besvikna. Men det kostar närmare 20 000 kronor att göra ett simulatortest och vi tycker inte det är rätt att låta enskilda betala för en körning innan vi vet utfallet av utvärderingen, säger Björn Renberg

Hittills i år har Transportstyrelsen fått cirka 200 ansökningar om medicinska undantag. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller glaukom.

Gäller nya ansökningar om undantag

Simulatormetoden har gjort det möjligt för personer med synfältsnedsättning att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B. Drygt hundra personer som gjort simulatortestet har blivit beviljade undantag från de medicinska kraven. De berörs inte av utvärderingen.

- Vi anser fortfarande att det behövs ett körprov för personer med synfältsdefekter. Vi har ju nu inlett en översyn av våra föreskrifter som rör syn för att se vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten påverkas negativt, säger Björn Renberg.

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

Kontaktperson för media

Henrik Julin, tf sektionschef
010-495 58 28
henrik.julin@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig
010-495 31 83

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

31 personer omkom i majtrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 12:45 CEST

Transportstyrelsen varnar fler vid trafikbrott

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:07 CEST

Förare som begår trafikbrott ska varnas i högre utsträckning än tidigare. Transportstyrelsen skärper hanteringen som innebär att förare som döms för också mindre trafikförseelser varnas. Målet är förbättrad trafiksäkerhet och i förlängningen ett minskat antal döda och skadade i trafiken.

Få bilar men många A-traktorer fick körförbud

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 16:30 CEST

De nya besiktningsreglerna trädde i kraft den 20 maj. Det innebar att närmare 300 000 bilar fick besiktningsdatum tidigarelagt och skulle besiktas i maj månad. Dessutom infördes kontrollbesiktningskrav för landet A-traktorer. De riskerade körförbud om de inte besiktades i tid. Den senaste statistiken visar att det är närmare 23 000 bilar i trafik och över 12 200 A-traktorer som inte besiktats i tid.

– Det fanns farhågor att många bilägare skulle missa att de fått ett nytt tidigarelagt besiktningsdatum och därmed få körförbud. Nu kan vi konstatera att det inte blev så. Av de 49 932 som nu belagts med körförbud efter maj månad, så är 45 procent av dessa avställda och 9 procent avregistrerade. Det innebär att cirka 23 000 fordon som berörts av de nya reglerna och som är i trafikfått körförbud . Det är inte högre än någon annan månad under året, säger Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen.

Kravet på kontrollbesiktning för A-traktorer är en anpassning till EU-lagstiftningen och införs för att öka trafiksäkerheten.

– Att det är så många A-traktorer som inte kontrollbesiktats är en indikation på att de är i ett sådant skick som gör att de inte skulle bli godkända i dagsläget, säger Anders Gunneriusson.

Alla fordonsägare som nu fått körförbud kommer att få hem ett körförbudsmeddelande från Transportstyrelsen.

Fler har fått en tidigarelagd besiktningsperiod

De nya besiktningsreglera innebär att ytterligare 295 000 bilar har fått en tidigarelagd besiktningsperiod som inträffar under sommar-månaderna 2018:

 • 48 000 fordon har fått tidigarelagt besiktningsdatum till 30 juni
 • 104 000 fordon har fått tidigarelagt besiktningsdatum till 31 juli
 • 143 000 fordon har fått tidigarelagt besiktningsdatum till 31 augusti

Sök och få svar direkt

transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

 • Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes. 

A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.

Kontaktperson för media

Monica Näslund, pressansvarig
010-495 31 83
monica.naslund@transportstyrelsen.se

Totalt antal fordon med körförbud efter de nya besiktningsreglerna

Län Totalt antal bilar Totalt antal A-traktorer
Stockholm 15 776      732
Uppsala 1 542      547
Södermanland  1 051      317
Östergötland  1 543      507
Jönköping  1 518      462
Kronoberg     751      297
Kalmar     899      348
Gotland     328      154
Blekinge     530      198
Skåne   5 693   1 074
Halland   1 302      384
Västra Götaland   7 392   1 726
Värmland   1 589      710
Örebro   1 289      512
Västmanland      963      347
Dalarna   1 620      861
Gävleborg   1 348      635
Västernorrland   1 323      677
Jämtland      780      417
Västerbotten   1 253      639
Norrbotten   1 442      669
TOTALT 49 932 12 213

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • monica.naslund@transportstyrelsen.se
 • +46(0)10-495 31 83
 • +46(0)70-548 34 59
Trafikregler Yrkestrafik på väg Järnväg Olycksstatistik väg och järnväg Fordonsregler Marknadsövervakning väg och järnväg

 • Presskontakt
 • Presschef
 • mikastelkpxc.aopxdndwserdlkxssqjonxfksco@tuoranspoxudrrtwyjqstyrelseiqzxjklzngvebiuin.kyse
 • +46 (0)10- 495 40 91
 • +46 (0)70- 609 76 69
Fordonsregistrering Körkortsfrågor Trängselskatt, fordonsskatt Fordonsimport Registreringsskyltar Parkeringsanmärkningar Infrastrukturavgifter Myndighetsövergripande frågor

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Samtliga frågor inom luftfart och sjöfart
 • lhsara.erikssossn@trbhankesportsirtyieedrerylsjnen.se
 • +46 (0)10-495 66 93
 • +46 (0)76-721 13 95

 • Presskontakt
 • Pressjour
 • Alla områden
 • rsbapreskqs@awllxgvwtrssansporyttstyrewsnkfslsofenxrkyqjap.se
 • +46(0)10- 495 43 00
Mellan klockan 16:30 och 08:00 på vardagar och under helgen når du pressjouren på detta telefonnummer: +46 (0)10- 495 43 00.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Länkar