Media no image

Drygt 15 000 A-traktorer måste kontrollbesiktas i vår

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 10:00 CET

Den 20 maj 2018 införs krav på kontrollbesiktning för A-traktorer. Det innebär att över 15 000 A-traktorer måste besiktas under de närmaste åtta veckorna. Annars väntar körförbud.

Sammantaget i Sverige är det 15 783 A-traktorer som måste kontrollbesiktas senast i maj. I dagsläget har endast 445 A-traktorer genomgått en kontrollbesiktning. Det innebär att kvar är hela 15 338 A-traktorer som måste kontrollbesiktas.

De nya reglerna innebär att A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.

Kravet på besiktning för A-traktorer är en anpassning till EU-lagstiftningen och införs för att öka trafiksäkerheten.

– I dagsläget vet vi att det finns A-traktorer på våra vägar som inte är trafiksäkra. När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Ny tjänst ger svar om när

transportstyrelsen.se/fordonsbesiktning finns en ny tjänst där fordonsägare kan söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när fordonet senast ska besiktas. A-traktorer besiktas hos besiktningsföretag som besiktar personbilar. Transportstyrelsen uppmanar fordonsägare att vara ute i god tid, för många kommer att vilja besikta sitt fordon under våren.

Läs mer om de nya besiktningsreglerna.

Kontaktperson för media

Monica Näslund, pressansvarig
Tel 010-495 31 83
E-post: monica.naslund@transportstyrelsen.se

A-traktorer som riskerar körförbud

Län Antal fordon
Stockholm län 925
Uppsala län 660
Södermanlands län 398
Östergötlands län 685
Jönköpings län 581
Kronobergs län 395
Kalmar län 442
Gotlands län 174
Blekinge län 248
Skåne län 1440
Hallands län 510
Västra Götalands län 2 176
Värmlands län 878
Örebro län 620
Västmanlands län 392
Dalarnas län 1058
Gävleborgs län 786
Västernorrlands län 832
Jämtlands län 484
Västerbottens län 808
Norrbottens län 846

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »
T52xsoa9p6ki6howv50o

Brister i introduktionsutbildning går ut över körkortselever

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

Yewpm2alihswjyubj4rl

16 personer omkom i februaritrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 13:20 CET

Z1gum1ez1haswbijhk92

Upphandlad persontrafik lönsam för tågbolagen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 09:50 CET

Cq219ujjlizqehkimwjt

Skoterelever får inte den utbildning de har rätt till

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 10:02 CET

Enknhgwxvojucq4pdqwz

Utsläppen minskar för långsamt – klimatmål i fara

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:04 CET

Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent varje år.

Media no image

Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 13:33 CET

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I augusti 2017 fick Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, uppdraget att genomlysa upphandlingsprocessen, från idé till slutförande, och vem som fattade de avgörande besluten.

Från Transportstyrelsens sida välkomnas utredningen. Myndigheten kommer nu att ta del av rapporten och dess slutsatser.

- Det är bra att denna fråga blir ordentligt utredd för att man ska kunna dra lärdom av det som hänt. Vi är angelägna om att få ta del av utredningen. Jag och myndigheten tar det som har hänt på största allvar och kommer att arbeta vidare med utredningens slutsatser, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Kontaktperson för media

Mikael Andersson, presschef
Tel 010-495 40 91
E-post: mikael-p.andersson@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »
Yewpm2alihswjyubj4rl

14 personer omkom i januaritrafiken på väg

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 13:03 CET

Media no image

Nya besiktningsregler den 20 maj - 600 000 fordon riskerar körförbud

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 13:00 CET

Enligt statistik från Transportstyrelsen får 600 000 fordon i Sverige en förändrad besiktnings-period. Det innebär att de får ett nytt datum och kortare tid till nästa besiktning. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det därför för bilägare att se upp så att deras bilar inte får körförbud.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid.

Cirka 300 000 fordon riskerar att få körförbud i maj 2018 till följd av att reglerna ändras, om de inte besiktas i tid. Ytterligare 300 000 fordon riskerar att få körförbud i nära anslutning till det datumet.

Därför bör alla fordonsägare kontrollera vilket datum som gäller för dem, speciellt om deras fordon är besiktat i början av sin senaste besiktningsperiod.

Än så länge har bara drygt 14 000 av de som ligger i riskzonen för körförbud besiktat sitt fordon.

- Vi uppmanar alla fordonsägare att bortse från datumet på det senaste besiktningsprotokollet. Datumet för nästa besiktning kan vara felaktigt, eftersom det baseras på de nuvarande reglerna. Därför har vi också skapat en tjänst på vår webbplats där alla fordonsägare kan få svar direkt om när det är dags att besikta, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Sök och få svar direkt

www.transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.

De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran upphör att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

 • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Fordon som riskerar körförbud per län
Län Antal fordon
Stockholms län 129 960
Uppsala län 18 810
Södermanlands län 17 042
Östergötlands län 25 411
Jönköpings län 24 215
Kronobergs län 12 691
Kalmar län 16 169
Gotlands län 3 979
Blekinge län 9 030
Skåne län 75 210
Hallands län 18 865
Västra Götalands län 91 476
Värmlands län 17 336
Örebro län 17 407
Västmanlands län 15 764
Dalarnas län 19 509
Gävleborgs län 18 118
Västernorrlands län 15 341
Jämtlands län 8 198
Västerbottens län 15 508
Norrbottens län 17 062

Kontaktperson för media:

Monica Näslund, pressansvarig
Tel 010-495 31 83
E-postMonica.naslund@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs vidare »
Setxyfviyavtsj8sbwkb

Arbetsvillkor påverkar hälsa och säkerhetsbeteende hos piloter

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:31 CET

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende skiljer sig påtagligt mellan trafikpiloter som arbetar i olika säkerhetsklimat. Sämre arbetsvillkor ger sämre hälsa och sämre säkerhetsbeteende. Det visar en studie som Karolinska institutet gjort. Studien ingår i ett större forskningsprojekt som genomförs av Karolinska institutet i samarbete med Transportstyrelsen.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mokmnicaojcq.nasualubfnddguq@trajudcnsqqportstnlaiyrxwmfjmiprkelwwbipnsisfwusedkpudysrwhn.epse
 • +46(0)10-495 31 83
 • +46(0)70-548 34 59
Trafikregler Yrkestrafik på väg Järnväg Olycksstatistik väg och järnväg Fordonsregler Marknadsövervakning väg och järnväg

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • minkkahzgkgaelysqd-p.aagndersson@tdcransldportstyrybelrfbksen.se
 • 010- 495 4091
 • 070- 609 7669
Ämnesområden: • Fordonsregistrering • Körkortsfrågor • Trängselskatt, fordonsskatt • Fordonsimport • Registreringsskyltar • Parkeringsanmärkningar • Infrastrukturavgifter

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Samtliga frågor inom luftfart och sjöfart
 • sara.evlriksson@trlquhzeanspdjhsorvjvrtsbyzetyhtofresixuqlnblsenas.se
 • 010-495 66 93
 • 076-721 13 95

Mellan klockan 16:30 och 08:00 på vardagar och under helgen når du pressjouren på detta telefonnummer: 010- 495 4300.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Länkar