Skip to main content

Taggar

trafiksäkerhet

Bevis om körkortstillstånd - exempel

Bevis om körkortstillstånd - exempel

Dokument   •   2018-09-24 09:16 CEST

Bildexempel på ett bevis om körkortstillstånd

Lokal återkallelsestatistik per län

Dokument   •   2018-07-11 13:00 CEST

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 180225 (852 kB, pdf-fil)

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 180225 (852 kB, pdf-fil)

Tabell  över koldioxidutsläpp, personbilar 2012-2017, (79 kB, pdf-fil)

Tabell över koldioxidutsläpp personbilar2012-2017 nedbrutet per drivmedel.

Rapport: Kartlägga hanteringen av vissa uppgifter
Flygbuller diagram

Flygbuller diagram

Dokument   •   2018-01-11 09:15 CET

Återkallade körkort

Dokument   •   2017-09-13 10:00 CEST

Återkallelser första halvåret, län för län 2014-2017
Sammanställd tabell över återkallade körkort länsvis första halvåret
Enkelt öka säkerheten till sjöss

Enkelt öka säkerheten till sjöss

Dokument   •   2017-06-02 13:07 CEST

Olika flytvästar för olika behov

Olika flytvästar för olika behov

Dokument   •   2017-05-18 12:30 CEST

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 170217 (1,8 mB, pdf-fil)
Tabell  över koldioxidutsläpp, lätta lastbilar 2011-2016, (37 kB, pdf-fil)
Tabell  över koldioxidutsläpp, personbilar 2010-2016, (38 kB, pdf-fil)
Återkallade körkort, procentuell förändring län för län, 2015-2016 (20 kB, pdf-fil)

Sammanställning återkallade körkort och procentuell förändring län för län , 2015-2016

Återkallade körkort län för län 2014-2016 (22 kB, pdf-fil)

Sammanställning över återkallade körkort med fördelning per återkallelsegrund, län för län 2014-2016

Här rattsurfar vi mest -  län

Här rattsurfar vi mest - län

Dokument   •   2016-12-12 13:15 CET

50 vanligaste felen (hela riket) 2015

50 vanligaste felen (hela riket) 2015

Dokument   •   2016-08-25 08:00 CEST

En lista över de 50 mest vanligt förekommande felen vid besiktning av personbilar i landet under 2015.

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 160223 (1,1 mB, pdf-fil)

Ett PM Trafikverket som behandlar vägtrafikens utsläpp.

Tabell  över koldioxidutsläpp, lätta lastbilar 2011-2015, (37 kB, pdf-fil)

Tabell som visar koldioxidutsläpp från lätta lastbilar under de senaste åren (2011-2015).