Skip to main content

Taggar

trafiksäkerhet

olycksstatistik

Tabell som visar genomsnittlig koldioxidutsläpp från nya personbilar 2012-2018. Statistiken är nedbruten per drivmedel.

Vägtrafikens utsläpp - PM av Trafikverket, 190221

Trafikverkets PM som ger en analys av utvecklingen av utsläpp från vägtrafiken.

TSV 2018-6039 Förstudie Framtidens fordonsidentifiering (pdf-fil, 1,6 mB)

Förstudie kring hur fordon kan identifieras i framtiden.

Preliminär olycksstatistik för 2018

Preliminär olycksstatistik för 2018

Dokument   •   2019-01-09 09:00 CET

Sammanfattning av förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B.
Bevis om körkortstillstånd - exempel

Bevis om körkortstillstånd - exempel

Dokument   •   2018-09-24 09:16 CEST

Bildexempel på ett bevis om körkortstillstånd

Lokal återkallelsestatistik per län

Dokument   •   2018-07-11 13:00 CEST

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 180225 (852 kB, pdf-fil)

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 180225 (852 kB, pdf-fil)

Tabell  över koldioxidutsläpp, personbilar 2012-2017, (79 kB, pdf-fil)

Tabell över koldioxidutsläpp personbilar2012-2017 nedbrutet per drivmedel.

Rapport: Kartlägga hanteringen av vissa uppgifter
Flygbuller diagram

Flygbuller diagram

Dokument   •   2018-01-11 09:15 CET

Återkallade körkort

Dokument   •   2017-09-13 10:00 CEST

Återkallelser första halvåret, län för län 2014-2017
Sammanställd tabell över återkallade körkort länsvis första halvåret
Enkelt öka säkerheten till sjöss

Enkelt öka säkerheten till sjöss

Dokument   •   2017-06-02 13:07 CEST

Olika flytvästar för olika behov

Olika flytvästar för olika behov

Dokument   •   2017-05-18 12:30 CEST

Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 170217 (1,8 mB, pdf-fil)
Tabell  över koldioxidutsläpp, lätta lastbilar 2011-2016, (37 kB, pdf-fil)
Tabell  över koldioxidutsläpp, personbilar 2010-2016, (38 kB, pdf-fil)
Återkallade körkort, procentuell förändring län för län, 2015-2016 (20 kB, pdf-fil)

Sammanställning återkallade körkort och procentuell förändring län för län , 2015-2016