Skip to main content

Tågresor har blivit mer prisvärda

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 08:01 CET

Trafiken har dubblerats och tågen går dessutom 20 procent snabbare samtidigt som priserna inte har stuckit iväg. KTH har för Transportstyrelsens räkning analyserat järnvägsmarknadens utveckling från 1990 och framåt.

Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan har för tredje året i rad tagit fram en analys av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige mellan 1990 och 2015. Sett över en längre tidsperiod har utvecklingen på järnvägsmarknaden inneburit en hel del positiva effekter på resenärer. Om man jämför 1990 med 2015 går det dubbelt så många tåg idag och som dessutom går 20 procent snabbare. Priserna har varit förhållandevis stabila men prisdifferentieringen har ökat som en följd av att dynamiska prismodeller har blivit vanligare.

– Även om själva priset har hållit sig på ungefär samma nivå får resenären mer för sin resa numera. Räknar man även in faktorer som bättre och mer bekväma fordon samt att antal byten på resan har minskat, kan man se stora förbättringar. Detta gäller framför allt om man jämför med 1990 men även om man jämför med år 2000, säger Johan Brandström, utredare på Transportstyrelsen.

Sedan 1990 har man satsat en hel del på ny infrastruktur vilket har ökat järnvägsmarknaden. Under perioden har den svenska järnvägsmarknaden även genomgått en avreglering och det har sitt sina spår på olika sätt.

– Vi har kanske inte sett så många fler järnvägsföretag som konkurrerar med samma produkter, men vi har sett att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har bidragit till ett större utbud av trafik, säger Johan Brandström.

Man kan också se en större konkurrens mellan trafikslagen som exempelvis buss och regionalflyg, beroende på hur långt resenären ska på sin resa. Järnvägens andel av resandet brukar till exempel vara som högst på avstånd mellan 40 och 60 mil.

I sista hand förekommer det också konkurrens mellan järnvägsföretagen men trots den avreglerade persontrafikmarknaden är denna konkurrens fortfarande i sin linda.

Johan Brandström på Transportstyrelsen kommer att prata om rapporten på konferensen VTI Transportforum den 13 januari 2016 under sessionen ”Transportmarknader” mellan klockan 09:00 och 10:30 i Spegelsalen på Konsert & Kongress i Linköping.

Läs hela rapporten: ”Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990 – 2015” längst ner på denna sida.

Mediekontakt:

Johan Brandström, utredare på sektion omvärld på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Telefon: 010- 495 5737, e-post: johan.brandstrom@transportstyrelsen.se

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen.

Telefon: 010- 495 4042, e-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy