Skip to main content

Trängselskatt för alla miljöbilar från 1 augusti 2012

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 11:44 CEST

Miljöbilar som registrerats före 1 januari 2009, har hittills varit undantagna trängselskatt, enligt det så kallade miljöbilsundantaget i lagen om trängselskatt. Från och med 1 augusti 2012 blir även ägarna till dessa bilar skyldiga att betala trängselskatt när bilen passerar en betalstation.

– Undantaget upphör nu att gälla och för oss är det viktigt att berörda fordonsägare får information om hur systemet med trängselskatt fungerar. Vi ser gärna också att de tecknar autogiro. Med autogiro blir skatten betald vid rätt tidpunkt och med rätt belopp, säger Anna Elvkull, direktör för skatte- och avgiftsavdelningen på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har i början av sommaren gjort informationsinsatser där bland annat informationsbrev har skickats till alla berörda bilägare. Med detta pressmeddelande vill vi påminna om förändringen som träder ikraft från och med imorgon.

*Med miljöbilar avses i detta sammanhang bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, se nedanstående lista.

För mer information kontakta:

Eva Söderberg, pressansvarig för Trängselskatt, Transportstyrelsen. 
Telefon 076-147 67 80.

Fakta - miljöbilsundantaget

Syftet med att införa trängselskatt i Stockholm var att minska trafiken och därigenom trängseln i vägnätet. Samtidigt fanns ett önskemål om att premiera inköpandet och körandet av bilar som drivs med alternativa drivmedel. Men andelen miljöbilar växte därefter så mycket att undantaget riskerade att motverka syftet med trängselskatten. Som en följd slopades miljöbilsundantaget redan 2009. De bilar som redan hade fått undantaget fick emellertid behålla det fram till 1 augusti 2012.

Antalet personbilar, lätta lastbilar och bussar i Stockholms län som omfattas av miljöbilsundantaget är idag cirka 44 000. Hade miljöbilsundantaget inte ha avskaffats från och med 1 januari 2009 skulle siffran istället ha varit 90 000.

Trängselskatt tas ut för personbilar, lastbilar och buss. De drivmedel i vägtrafikregistret som inneburit befrielse från trängselskatt enligt miljöbilsundantaget är:

 • biogas
 • e85
 • etanol
 • el
 • gengasmetan
 • metanol
 • naturgas
 • vätgas.

Vissa fordon kommer fortsätta att vara undantagna från trängselskatten:

 • utryckningsfordon
 • bussar med totalvikt av minst 14 ton
 • diplomatregistrerade fordon
 • motorcyklar
 • utlandsregistrerade fordon
 • militära fordon.

Fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielse från trängselskatt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy