Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Minskade utsläpp från vägtrafiken under 2016 - pressmeddelande från Trafikverket och Transportstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 10:44 CET

De totala utsläppen från vägtrafiken minskade preliminärt med cirka 5 procent under förra året, trots att 2016 blev något av ett rekordår vad gäller antalet nyregistrerade personbilar. En utökad användning av biodrivmedel tillsammans med nya bilars förbättrade motorer är de huvudsakliga anledningarna till minskningen.

Ökad trafik äter upp delar av utsläppsminskningen - Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:05 CET

En ny genomsnittlig personbil släppte under 2015 ut 126,3 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Det är en minskning med nästan 5 gram/km jämfört med föregående år. Samtidigt ökar antalet bilar i Sverige vilket gör att utsläppsminskningen blir mindre i praktiken än i teorin.

Allt större gap mellan utsläppsminskning och klimatmålen

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 10:24 CET

Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning).

Dokument Visa alla 8 träffar