Laczejmjjue8fn1kajz5

Förtydligande kring Traveas Sports Medias verksamhet och nyckeltal

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:52 CET

Under den sista tiden har det kommit en del frågor från befintliga aktieägare kring Traveas målsättning med Sports Media, samt en del frågor om vilka nyckeltal som är relevanta för en mediaverksamhet. Vi har förstått att det kan vara svårt för en utomstående att fullt ut ta till sig allt, så genom detta pressmeddelande hoppas vi förtydliga dessa frågeställningar.

Nmgadh0s9ujwrqa9om2k

​TRAVEAS AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 09:27 CET

2014 blev ännu ett starkt år av tillväxt. Våra intäkter växte till 16,2 mkr eller med 36 % mot föregående år. Året avslutade vi med att stärka vår position inom sportmediaområdet genom att förvärva Stampen Sports Media med sajterna Svenskafans.com, FanTV, Svenskaracefans och Golfing.se. Genom detta förvärv så har vi säkrat en tillväxt inför 2015 med över 50 %.

U5rzjipoxv4nkyvfnow0

​Traveas blir Sveriges största digitala sportmediabolag! Genom lanseringen av Traveas Sport+ nås 1,8 miljoner unika/vecka inom målgruppen sport

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:27 CET

Traveas lanserar den nya annonsprodukten Traveas Sport+ med fokus på målgruppen sportintresserade. Traveas Sport+ blir Sveriges största och mest träffsäkra sportannonseringsprodukt med en målgrupp på över 1 800 000 unika läsare/vecka fördelade i olika sportsegment.

U5rzjipoxv4nkyvfnow0

​Företrädesemissionen övertecknad till cirka 142 %

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 11:11 CET

Företrädesemissionen i Traveas AB (publ) avslutades den 21 november. Emissionen tecknades till cirka 5,5 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 142 %. Traveas tillförs därmed cirka 3,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 600 000 kronor. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare 1,0 MSEK.

U5rzjipoxv4nkyvfnow0

​Hög teckningsgrad från ledning och styrelse i Traveas emission

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 08:57 CET

Bolagets grundare och ledande befattningshavare samt bolagets styrelseordförande kommer att teckna motsvarande 1 050 000 aktier i den pågående emissionen vilket motsvarar ca 16 % av antal aktierna. Även ledande personer från det nyförvärvade bolaget Stampen Sports Media har för avsikt att teckna aktier i emissionen.

U5rzjipoxv4nkyvfnow0

Mer information om Traveas förvärv av Stampen Sports Media

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 11:05 CET

I förra veckan annonserade Traveas att bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Stampen Sports Media AB (SSM). Det har kommit en del frågor från befintliga aktieägare och potentiella investerare i samband med bolagets pågående nyemission, så med detta pressmeddelande försöker vi besvara dessa frågor för alla att ta del av.

Yqttb8eresmcj1kqhokj

​Traveas köper SvenskaFans.com av Stampen Media Group

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 09:01 CET

Börsnoterade Traveas köper Stampen Sports Media (SSM), ett dotterbolag till Stampen Media Group. I bolaget ingår varumärkena SvenskaFans.com, systersajten FanTV.se samt de nya satsningarna Golfing.se och SvenskaRaceFans.com. SSM når idag 300-350 000 unika besökare per vecka genom sina sajter och mobila appar.

Ajwwwag5vk8idypbomna

Företagspresentation av Traveas i Stockholm 3 och 4 november

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 15:48 CET

Traveas genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår fram till den 7 november 2014. Traveas VD och grundare Gustaf Karling genomför just nu roadshow där företaget presenteras inför investerare.

Media-no-image

Offentliggörande av memorandum, teaser och anmälningssedel

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 20:13 CEST

Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel.

Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:
• Teckningstiden är under perioden från den 22 oktober 2014 till och med den 7 november 2014.

• Teckningskurs: 0,6 kronor per aktie. 

• För varje befintlig aktie i Traveas erhålls två (2) teckningsrätter. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsmemorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.sewww.eminova.se, och www.traveas.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, VD, Traveas AB

E-post: gustaf@traveas.com 

Tel: +46 707 66 26 80


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation – we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

Läs vidare »
Media-no-image

TRAVEAS AB Delårsrapport Januari till September 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:57 CEST

TRAVEAS AB Delårsrapport Januari till September 2014

”Traveas genomför en garanterad företrädesemission för att få de rätta förutsättningarna att kunna fortsätta växa”

Sammanfattning januari–september 2014[1]

- Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 %

- Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr)

- Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

Sammanfattning juli-september 2014*

- Nettoomsättning: 3 258 tkr (2 940 tkr), tillväxt: 11%

- Rörelseresultat, EBITDA: -111 tkr (418 tkr)

- Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -353 tkr (272 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning:  -0,02kr (0,01 kr)

Väsentliga händelser under det TREDJE kvartalet och efter periodens slut

Traveas

·  Styrelsen har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission

Traveas Media

·  Traveas kund Etraveli väljer att insourca sin mediaaffär

Traveas Technology

•  Traveas Technology lanserar första kunden baserat på samarbetet med Cornerstone.

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com.

Bästa aktieägare!

Det tredje kvartalet kan sammanfattas som en period då vi har fokuserat på våra befintliga uppdrag och kunder.

Totalt sett så blev perioden januari till september bra med en omsättningstillväxt om 50 % jämfört mot föregående år. Även lönsamheten är god på EBITDA nivån för perioden januari till september. Däremot påverkas resultatet negativt för perioden juli till september av att bolaget aktiverar mindre kostnader för egen räkning (561 tkr) jämfört med föregående år.

På Traveas extra bolagsstämman den 13 oktober beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag på nyemission.

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologiföretag med en organisk tillväxt om 20-30% per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediahantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden.

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget:

- att få de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister

- att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator

- att få en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget

Emissionen är en företrädesemission som är garanterad i sin helhet. Teckningsperioden är från den 22 oktober till den 7 november. Genom denna emission kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader.

Jag vill hänvisa befintliga aktieägare och potentiellt nya investerare att läsa vårt Memorandum för mer information. För den intresserade så kommer jag att presentera bolaget på ett antal investerarträffar under teckningsperioden enligt nedan:

Luleå 21 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Piteå, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Skellefteå, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Umeå, 23 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Stockholm, 3 nov: Anmälan sker via www.finansevent.se

Stockholm, 4 nov: Anmälan sker via Aktietorget

Gustaf Karling

Verkställande Direktör
Traveas AB (publ) Traveas omsättning, resultat och finansiella ställning under juli-sept 2014

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 11%, till 3 258 tkr (2 940 tkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet försämrades under perioden pga av framförallt minskad aktivering (561 tkr) av eget arbete till EBITDA -111 tkr (418 tkr), EBIT -353 tkr (272kr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -39 tkr (-208 kr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 5 715 tkr och en soliditet om 48 %.

Finansiell ställning

Det andra halvåret är Traveas svagaste rent likviditetsmässigt. Detta beror framförallt på säsongsvariationerna i fakturering för Traveas uppdrag med Svenska Golfförbundet. Traveas har under de senaste åren kunnat parera detta. Det är dock ingen långsiktigt bra lösning då det tar mycket tid och kraft från ledningen att arbeta med likviditetshantering när vi snarare vill lägga all vår kraft och energi på utveckling av verksamheten. Detta i kombination med styrelsens och ledningens ambition om skapa rätt förutsättningar för att fortsätta växa i samma takt som tidigare år så har styrelsen och ledningen fattat ett beslut att genomföra en nyemission i bolaget.  Då emissionen är garanterad i sin helhet så kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader vilket ger bolaget en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur.

Övrig information

Marknadsutsikter

Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media så bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 september 2014 var 29 129 707 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter andra kvartalets utgång har Traveas 249 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2013 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@traveas.com


[1] Jämförande tal från 2013 inom parantes.


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation – we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Sammanfattning januari–september 2014[1] - Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 % - Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD / CEO
 • gustaf@traveas.com
 • +46 707 66 26 80
Founder & CEO

 • Presskontakt
 • Co-founder
 • http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ
 • nzjaitck@tcsqvddmrrazeveas.com
 • +46 70 787 20 08
 • http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ
Jack Melcher-Claësson is an Internet loving entrepreneur, a proud family father, a football freak (soccer that is) and the co-founder of Traveas.

Om Traveas AB (publ)

Traveas Sports Media - Number ONE in sports media!

T R A V E A S S P O R T S M E D I A - Number ONE in sports media!

Traveas Sports Media når 1,8 miljoner unika sportintresserade personer varje vecka, och är därmed Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

Adress

 • Traveas AB (publ)
 • Klubbvägen 5
 • 182 57 Danderyd
 • Vår hemsida

Länkar