Traveas: Delårsrapport januari till mars 2012

Pressmeddelande  •  2012-05-03 14:00 CEST

”Intäkterna bedöms enligt plan att flerdubblas, och bolagets ledning ser inte någon anledning att revidera målsättningen om att 2012 kommer att bli bolagets första verksamhetsår med positivt rörelseresultat.”

Sammanfattning Delårsrapport januari-mars 2012

- Nettoomsättning, 1 925 tkr (326 tkr) Tillväxt 490 %

- Rörelseresultat efter avskrivningar, 22 tkr (-869 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning , 0,00 kr (-0,04 kr)

- Likvida medel, 2 081 tkr (351 tkr)

(Jämförande tal från 2011 inom parantes.)


För att läsa rapporten i sin helhet, se bifogad PDF.


Väsentliga händelser under det första kvartalet och efter periodens utgång

Traveas tar över försäljningsansvaret för alla Svenska Golfförbundets medieprodukter, en portfölj som har ett medievärde om 30-35 mkr/år.

För bolaget innebär affären:

- Ansvar för SGFs totala medieförsäljning, med en omsättning på 60-70 MSEK till och med 2013.

Intäkter för bolaget på mellan 3-5 MSEK redan under 2012. Bolaget kommer att ha en kombination av fast och rörliga intäkter under 2012, och därefter rörliga intäkter under 2013.

- Bolaget knyter till sig och anställer samtliga funktioner som arbetat med försäljning, traffic och annonsproduktion för Svenska Golfförbundets mediaprodukter, den så kallade ”Golfgruppen”.

- Bolaget växer från sex till elva medarbetare.

- Nya funktioner inom försäljning och traffic skapar synergier mellan de olika vertikalerna i Traveas annonsnätverk: Travel och Sports

- Framgång för den fortsatta satsningen på att vidareutveckla bolagets teknologiplattform mot ytterligare digitala publikationskanaler (tidigare primärt via mobil och email).

- Avtalet är exklusivt och löper under 2012 samt 2013, med möjlighet till förlängning.

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet genom”Traveas the movie” på http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ

 

VD-ord:

Vågar man, så vinner man

Bästa aktieägare!

2012 har börjat i typisk Traveas anda; vågar man, så vinner man! Förra årets satsning på ”mediaspåret”, med extra mycket fokus på lanseringen av SGF bekräftelsemail, har nu börjat bära frukt.

I mitten av Q1 2012 fick vi förtroendet från Svenska Golfförbundet att överta all deras medieförsäljning, för samtliga av deras medieprodukter. Vi som redan sett potentialen i bekräftelsemailen, och som redan hunnit en bra bit i uppbyggnaden av vårt annonsnätverk, ser givetvis denna affär som en milstolpe av två anledningar.

Den första och självklara anledningen är såklart stolthet. Att ett av Sveriges största idrottsförbund vill samarbeta så fokuserat och dedikerat med oss vittnar om att vårt arbete under förra året varit av hög kvalitet. I kölvattnet av detta har vi nu alltså fått förtroendet för ett mediekonto som omsätter mellan 30-35 miljoner kronor.

Den andra, och den egentligen mycket viktigare anledningen; vi kunde växa vår affär i ett snabbare tempo. Vårt annonsnätverk gick från att ha ett femtiotal annonsörer i omlopp till över 600 annonsörer som köper annonser i våra mediaprodukter löpande, året om.

Värt att nämna är såklart att de åtaganden som vi har i SGF-affären ligger något bättre än plan och prognosen för helåret är att vi kommer kunna leverera mot uppsatta målsättningar. Vi kan redan i denna period se en positiv intäktspåverkan av affären med en förbättrad nettoomsättning samt ett positivt rörelseresultat som följd. Nu sätter också golfsäsongen igång på allvar och vi har en bra beläggning av annonser i alla medier vilket skapar en bra prognos för kommande månader.

Under perioden har vi lagt mycket tid på implementeringen av denna affär. Totalt har vi gått från fyra till elva anställda med allt vad det innebär i form av utveckling av kontor, rutiner och processer. All personal är på plats sedan den 1 mars och allt fungerar mycket bra. Samtidigt har vi inte kunnat lägga lika mycket fokus som vi önskat på vidareutveckling av våra sport- och resevertikaler. Men med annonsmarknadens respons under de senaste veckorna är vår bedömning att vi ändå kommer att börja se intäkter från dessa vertikaler nu under det andra kvartalet i år, för att sedan vara i full operativ produktion under det tredje kvartalet.

I samband med den senaste tidens affärer så ser ledningen ett behov av att förtydliga Traveas varumärkesplattform och därigenom hur de olika delarna med teknologiaffärer (som tex Linkon) och media-affärer (som tex SGF) hänger ihop. Bolagets ledning har därför satt igång ett arbete för att tydligare kunna redogöra för de olika delarna teknologi och media, samt hur synergierna dem emellan ser ut. Vi beräknar kunna presentera det arbetet under det andra kvartalet 2012.

Summa summarum så ser det bra ut för helåret 2012. Intäkterna bedöms enligt plan att flerdubblas, och bolagets ledning ser inte någon anledning att revidera målsättningen om att 2012 kommer att bli bolagets första verksamhetsår med positivt rörelseresultat.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

 

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL MARS 2012

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden januari till mars växte med 490 %, till 1 925 tkr kr (326 tkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev 22 tkr (-868 tkr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -522 tkr (-29 tkr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 2 183 tkr och en soliditet om 63 %.  

Finansiell ställning

Bolaget har likvida medel om 2 082 tkr och kundfordringar om 459 tkr. Bolagets styrelse ser inga behov av att ta in nya pengar till bolaget.

Traveas – Bookings Enriched!

Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.