Skip to main content

Hi3G tecknar avtal med Banverket och Europolitan Vodafone

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2002 09:57 CET

Idag presenterar Hi3G att bolaget ingått avtal med Banverket och Europolitan Vodafone om inplacering av utrustning i master.

Avtalen med Banverket och Europolitan Vodafone gäller inplacering och samlokalisering av antenner och annan utrustning i varandras master.


- Det är vår målsättning att så långt det är möjligt utnyttja existerande master eller samlokalisera vid nybyggnation av basstationer för tredje generationens mobila kommunikation. Dessa avtal ligger helt i linje med Hi3Gs ambition att ge Sverige tillgång till den tredje generationens mobila kommunikation på ett kostnadseffektivt sätt samt med så liten inverkan på miljön som möjligt, säger Jörgen Askeroth, CTO Hi3G.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, informationschef, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Jörgen Askeroth, CTO, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 30, e-post: jorgen.askeroth@hi3gaccess.se

Hi3G har UMTS licens i Sverige och Danmark och har som ambition att bli en ledande mobil multimediaoperatör med attraktiva och innovativa tjänster. Bolagets styrka är att det är ett renodlat 3G-bolag, utan något arv från gamla tekniker som GSM. Hi3G expanderar snabbt, stärkta av dess ägare Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som bägge besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchison Whampoagruppen samarbetar bolaget med innehavare av 3G licenser i Australien, Israel, Italien, Storbritannien, och Österrike. För mer information, vänligen besök www.hi3gaccess.se