Skip to main content

Minskade investeringskostnader med Hi3G och Europolitan Vodafones gemensamma infrastrukturbolag- 3G Infrastructure Services

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2001 11:54 CEST

3G Infrastructure Services AB - det är namnet på Hi3G och Europolitan Vodafones till lika delar ägda bolag. Bolaget kommer att förse de bägge företagen med UMTS-infrastruktur som täcker upp till 70 procent av befolkningen. Detta innebär att antalet master och kostnader för respektive företag minskar med hälften i det gemensamma nätet. Båda företagen är öppna för att inom 3G Infrastructure Services AB samarbeta med andra UMTS-operatörer.

- Vår gemensamma satsning möjliggör för Hi3G att minimera investeringsbehovet till fördel för våra kunder. Vi vet att det här samarbetet kommer att uppmärksammas stort både i Sverige och internationellt på grund av de fördelar det innebär för konsumenterna, säger Chris Bannister, VD för Hi3G.

- Det gemensamma bolaget innebär betydligt minskade investeringskostnader för oss, säger Jon Risfelt, koncernchef för Europolitan Vodafone. Vi kommer att bygga en 3G-infrastruktur av hög kvalitet till nytta för Europolitan Vodafones kunder.

3G Infrastructure Services AB är ett unikt samarbete eftersom det är ett av de första bolag som bildas av två företag med UMTS-licens för att tillsammans bygga och driva en gemensam UMTS-infrastruktur.

3G Infrastructure Services AB ska bygga en svensk UMTS-infrastruktur med hög kvalitet och säkra kapacitet för de båda företagen och deras kunder. Genom samarbetet minskas beovet av master vilket begränsar miljöpåverkan och har effekt på bygglovsprocessen. VD har utsetts och kommer att presenteras senare. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholms-området, men själva verksamheten kommer att koncentreras till områden som ligger utanför regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Avtalet - som ska godkännas av berörda myndigheter - är fullt i linje med de föreskrifter som PTS har satt upp samt de villkor som gäller för Europolitan Vodafone och Hi3G:s licenser.

Samarbetet berör enbart UMTS-infrastruktur. Parterna kommer att behålla sin självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster samt marknadsföring och prissättning av tjänster och innehåll. Europolitan Vodafone och Hi3G är öppna för att bjuda in andra licensinnehavare att delta i den gemensamma infrastrukturutbyggnaden.

 

För ytterligare information kontakta:

Niclas Lilja, Informationschef, Hi3G

Telefon: 0708-45 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Bo Johannisson, ansvarig strategisk utveckling, Europolitan Vodafone

Telefon: 0708-33 18 04, e-post: bo.johannisson@europolitan.se

Johan Holmgren, informationsansvarig, Europolitan Vodafone

Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se

Hi3G:s ambition är att bli Sveriges ledande 3G-operatör, med innovativa tjänster och ett högkvalitativt nätverk. Vår styrka är att vi är ett renodlat 3G-bolag, utan något arv från gamla tekniker som GSM. Hi3G innehar UMTS-licence i Sverige och är öppet för kommersiellt samarbete. Vi expanderar snabbt, stärkta av våra ägare Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som bägge besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchisongruppen samarbetar vi med innehavare av 3G licenser i Australien, Italien, Storbritanien,och Österrike. Hi3G:s tjänster kommer att täcka Sveriges befolkning i slutet av 2003. För mer information, vänligen besök www.hi3gaccess.se.


Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Vår styrka är vårt fokus på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1400 personer. Europolitan Vodafone är noterat på OM-börsens Attract 40-lista genom Europolitan Holdings AB. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 80 miljoner kunder (proportionellt antal kunder, beräknat efter ägarandel). www.europolitan.se och www.vodafone.com.