This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ensilagesträckfilm av återvunnen plast

Press release -

Ensilagesträckfilm av återvunnen plast

På Trioplast har återvinning och minskad miljöpåverkan varit en naturlig del av verksamheten under lång tid. Målet är alltid att vara marknadsledande när det gäller hållbara plastprodukter, det är dock viktigt att produktens kvalitet aldrig äventyras. Den nya ensilagesträckfilmen är ännu ett exempel på hur både hållbarhet och funktionalitet kan kombineras.

Minskat koldioxidavtryck
Den patentsökta produkten för balensilering ger nya möjligheter. Användningen av återvunnet material, så kallat PCR-material (post consumer material), innebär mindre behov av jungfrubaserat råmaterial, vilket betyder en minskning av koldioxidavtrycket med mer än 22% jämfört med konventionell ensilagesträckfilm.

Inga begränsningar i framtiden
Anders Larsson, produktchef för ensilagesträckfilm på Trioplast, är mycket optimistisk inför framtiden.
- Detta är bara början. Vi har stora möjligheter framför oss när det gäller att använda återvunnen plast för den cirkulära ekonomin. Det finns fortfarande många utmaningar med återvunnet material, men vi tror att detta första steg bevisar möjligheten att uppnå en cirkulär ekonomi inom jordbruks-sträckfilm i framtiden.

En av Europas största tillverkare av polyetenfilm
Trioplast Industrier AB är en av Europas största tillverkare av polyetenfilm. Företaget har varit banbrytande inom området hållbar plast sedan 1990-talet. Många års forskning och stora investeringar har resulterat i en betydande produktportfölj. De olika lösningarna för hållbara plastprodukter inkluderar återvinning, förnybara råmaterial och minskad materialanvändning. Trioplast designar för framtiden.

För mer information, kontakta din lokala säljrepresentant eller:
Göran Ericson, Business Director Agri
E-mail: goran.ericson@trioplast.com
Tel: 0371-346 70

Subjects


Om Trioplast
Trioplast grundades 1965 och ägs sedan 2018 av Altor Fund IV. Altor är ett av de ledande nordiska riskkapitalbolagen med fokus på att bygga företag i världsklass. Trioplast utvecklar och erbjuder innovativa och hållbara plastfilmprodukter och är en av de ledande aktörerna inom segmentet. Trioplast har en omsättning på 530 MEUR och cirka 1 200 anställda. Koncernens huvudkontor finns i Smålandsstenar, Sverige med produktion i Sverige, Danmark, Frankrike och Nederländerna. Produkterna säljs på den globala marknaden.