Hbogxv1rmj9khjaokyxu

Pierre Bengtsson, årets företagsledare 2017 – uppskattar de utvecklings- och innovationsmöjligheter som Triple Steelix erbjuder verkstadsbolagen i regionen

Nyheter   •   Mar 20, 2017 13:48 CET

Go7aqewe4up6f5jjzgmy

Lyckad LIGHTer-konferens hölls i Borlänge. Stålindustrin kan finna viktig framtidsroll inom offshore och marin miljö

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 17:23 CEST

V6bemj9tabnuq7qtar5p

Starkt fält av talare på High Tech Steel Conference

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 11:05 CEST

På torsdag och fredag den 6/7 september kommer ledande innovationsutvecklare och forskare att besöka Steam Hotel i Västerås för att föreläsa eller enbart delta i det tredje High Tech Steel Conference (HTSC) om avancerade stål och stålapplikationer/tillämpningar. Årets upplägg är den största hittills. Besökarna har mycket att se fram emot.

Media no image

Inbjudan till workshop om cirkulära och konkurrenskraftiga affärsstrategier för Bergslagens verkstadsindustri

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:43 CEST

Denna workshop ger en introduktion i Cirkulär ekonomi inklusive praktisk vägledning som kan ge ökad vinst, sänkta kostnader, minskad risk och ökad attraktivitet.

 • Vad är värdeskapande med Cirkulär ekonomi?
 • Hur maximeras företagets vinst utifrån kundernas förändrade köpmönster och krav?
 • Vad innebär Cirkulär ekonomi för verkstadsföretag?

Den ger också möjlighet att nätverka för att bygga cirkulära värdekedjor och lägga grund för fortsatt arbete och nya affärer.

Workshoppen vänder sig till SME:s i stål- och verkstadsindustrin, näringslivskontoren samt företagsstödjande organisationer.

Datum: 30 maj 2018

Tid: Kl. 09:00 – 15:00

Plats: Dalarna Science Park, Borlänge

Varmt välkommen!

Triple Steelix är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Denna workshop ger en introduktion i Cirkulär ekonomi inklusive praktisk vägledning som kan ge ökad vinst, sänkta kostnader, minskad risk och ökad attraktivitet. • Vad är värdeskapande med Cirkulär ekonomi? • Hur maximeras företagets vinst utifrån kundernas förändrade köpmönster och krav? Datum: 30 maj 2018 Tid: Kl. 09:00 – 15:00 Plats:Dalarna Science Park, Borlänge

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till workshop om Kompetensförsörjning och kvinnors karriärer inom stål- och verkstadsindustrin

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 13:56 CET

Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en spännande workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor.

Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft. Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupper, chefer och HR medarbetare.

Forskare från Nordwit har tillsammans med kvinnor inom stål- och verkstadsindustrin i samarbete med Triple Steelix sammanställt guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential kan används på bästa sätt.

Under förmiddagen inspireras vi av föreläsare:

Jesper Fundberg, Jämställdhetsmyndigheten, berättar om kvinnors framgång i arbetslivet - en fråga om att förändra män.

Nyamko Sabuni, delar med sig av ÅF:s arbete för jämställdhet.

Max Parknäs, Vinnova berättar om jämställd innovation.

Ann-Cathrin Hellsén, Höganäs AB, berättar om praktiskt jämställhetsarbete på en traditionellt manlig arbetsplats

Efter lunch arbetar vi tillsammans för att starta arbetet för att implementera guidelines.

Datum: 22 mars 2018

Tid: kl. 09:00 – 16:00

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan,

Kostnadsfri

Anmäl dig via www.triplesteelix.se senast den 16 mars 2018.

Varmt välkommen!

Triple Steelix är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en spännande workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor. Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft. Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupper, chefer och HR medarbetare.

Läs vidare »
Media no image

Kompetensförsörjning och kvinnors karriärer inom stål- och verkstadsindustrin

Nyheter   •   Feb 07, 2018 11:49 CET

Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en spännande workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor.

Syftet är att inspiiera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft.

Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupper, chefer och HR medarbetare.

Forskare från Nordwit har tillsammans med kvinnor inom stål- och verkstadsindustrin i samarbete med Triple Steelix sammanställt guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnnors kompetens och potential kan används på bästa sätt.

Under förmiddagen inspireras vi av föreläsare.

Jesper Fundberg, Jämställdhetsmyndigheten, berättar om kvinnors framgång i arbetslivet - en fråga om att förändra män.

Nyamko Sabuni, delar med sig av ÅF:s arbete för jämställdhet.

Max Parknäs, Vinnova berättar om jämställd innovation.

Dessutom medverkar Ann-Cathrin Hellsén, Höganäs AB, och berättar om praktiskt jämställdhetsarbete på en traditionellt manlig arbetsplats

Efter lunch arbetar vi tillsammans för att starta arbete för att implementera guidelines.

DATUM: 22 MARS 2018

TID: KL. 08:30 - 16:00

PLATS: JERNKONTORET, STOCKHOLM

KOSTNADSFRI

Läs program och inbjudan på www.triplesteelix.se

INBJUDAN TILL WORKSHOP - 22 mars 2018, Plats: Jernkontoret, Stockholm. Tillsammans med NordWit bjuder Triple Steelix till en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor. Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till lansering av riktlinjer om jämställt ledarskap

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:59 CET

Den 22 mars 2018 lanseras riktlinjer om jämställt ledarskap.

Forskare från Nordwit har tillsammans med kompetenta kvinnor inom stål- och verkstadsbranschen i samarbete med Triple Steelix sammanställt korta guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används på bästa sätt. Guidelines grundar sig på dessa kvinnors erfarenheter och förslag.

Guidelines lanseras på en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor.

Datum: 22 mars 2018

Tid: Kl. 08:30 – 16:00

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Varmt välkommen!

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

KONTAKTPERSON

Carolyn Stanley, Kommunikatör, 

Mobil: 070 575 68 55 carolyn.stanley@triplesteelix.se

......................................................................................................................................................................

OM TRIPLE STEELIX

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning.


OM NORDWIT

Nordwit är en Nordic Centre of Excellence som koordineras från Uppsala universitet. Nordwit arbetar för att beforska och befrämja ”Kvinnors karrirärer i teknikdriven forskning och innovation inom och utom akademin”. I Nordwit ingår forskare från Uppsala Universitet, University of Tampere och Western Norway Research Institute och man har samarbete med 24 externa partners.

http://www.gender.uu.se/nordwit/

Den 22 mars 2018 lanseras riktlinjer om jämställt ledarskap. Forskare från Nordwit har tillsammans med kompetenta kvinnor inom stål- och verkstadsbranschen i samarbete med Triple Steelix sammanställt korta guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används på bästa sätt. Guidelines grundar sig på dessa kvinnors erfarenheter och förslag.

Läs vidare »
Media no image

Stark framtidstro på Triple Steelix 4.0

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:05 CET

Framtiden för Triple Steelix ser ljus ut. Det finns ett starkt stöd och intresse för det fortsatta arbetet 2019 och framåt.

Efterfrågan för Triple Steelix aktiviteter är stor och Triple Steelix kommer nu att ta ett ytterligare steg i utvecklingen för att ännu starkare kunna verka för en attraktiv region med stålindustrin som bas.

Projektet Triple Steelix 2.0 är under 2018 inne i sitt sista år i den pågående fyraåriga finansieringsperioden. Vi har nu startat aktiviteten ”Triple Steelix 3.0” med målet att säkra en fortsatt verksamhet under arbetsnamnet Triple Steelix 4.0.

I en intensiv dialog och möten mellan alla intressenter diskuteras framtida behov, möjligheter, finansiering, samt hur Triple Steelix 4.0 ska formas för bästa effekt då arbetet ska gå in i nästa fas.

-Vi känner starkt för Triple Steelix och ser fram emot att driva verksamheten vidare tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners, säger processledare Larz Ignberg och biträdande processledare Tiina Ohlsson som har ett nära samarbete för att säkerställa Triple Steelix syfte, mål och framtida utveckling.

Triple Steelix arbetar som tidigare med samarbete inom industrin för utvecklingsprojekt och innovation, tillsammans med akademin inom våra tre regioner för forskning och utveckling samt tillsammans med kommuner och andra organisationer.

Framtiden för Triple Steelix ser ljus ut. Det finns ett starkt stöd och intresse för det fortsatta arbetet 2019 och framåt. Efterfrågan för Triple Steelix aktiviteter är stor och Triple Steelix kommer nu att ta ett ytterligare steg i utvecklingen för att ännu starkare kunna verka för en attraktiv region med stålindustrin som bas.

Läs vidare »
Ugr07vovxzjfkli9vyg5

Förändringar inom Triple Steelix

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:13 CET

Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare för Triple Steelix. Han efterträder Jan Andersson vars stora engagemang och arbete har lett fram till att Triple Steelix under senare år drivit och driver ett 50-tal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till produkt- och processutveckling bland små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen.

Wlaznktppjgqoai3ag4j

Vinnova beviljar bidrag för cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 11:31 CEST

Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett bidrag på 993 500 kr till projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • carolyn.stanley@triplesteelix.se
 • 070 575 68 55

Om Triple Steelix

Innovation och utveckling för värdekedjan - resurseffektivitet - attraktivitet

Triple Steelix är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Adress

 • Triple Steelix
 • Röda vägen 3, Box 818
 • 781 28 Borlänge
 • Sverige