Skip to main content

Cykelsatsningar som ger resultat

Blogginlägg   •   Maj 09, 2014 13:49 CEST


Cykelpumpar ute på stan, räcken för cyklister att hålla sig i vid rött ljus, välutrustade cykelgarage och aktiviteter för att uppmuntra skolelever att cykla till skolan. Idag sker många satsnignar runt om i Sverige för att öka cyklandet.

-Det är roligt med all aktivitet. Det finns idag många goda exempel på bra cykelsatsningar berättar Erik Stigell på Trivector, doktor inom aktiv arbetspendling med cykel och till fots. Bland annat har Örebro kommun byggt ett snabbcykelstråk. Botkyrka och Göteborg erbjuder leasingcyklar till de anställda. Flera kommuner, bland annat Solna, erbjuder cykelskolor för vuxna (ofta invandrarkvinnor) som därigenom lättare kan få jobb. I Helsingborg har man rustat upp barntrafikskolan där barn kan cykla runt och träna på trafikregler. I Stockholm, Linköping och Norrköping använder de vintertid en sopsaltare som sopar bort snön istället för att ploga och lämna kvar modd.

Var femte svensk cykelpendlar dagligen

Satsningarna verkar ge effekt. En undersökning som SIFO gjort på uppdrag av Svensk Cykling 2012 och 2013 visar att 38 procent av svenskarna cyklar mer idag är för fem år sedan. Idag cykelpendlar var femte svensk, 19 procent, dagligen till skola, arbete eller universitet. Nästan var tredje svensk, eller 28 procent, cyklar till jobb, skola eller universitetet minst en dag i veckan. Svenskar i alla åldrar över hela landet cyklar, men högutbildade cyklar mer och kvinnor cyklar oftare än män. Det är också fler som cykelpendlar i Göteborg och Malmö än i Stockholm.
- Det finns all anledning att öka cyklandet. Genom att cykla främjar vi hälsan, många gånger utan att ta så mycket tid i anspråk, vi motionerar och förflyttar oss samtidigt. Cykling orsakar inga utsläpp och inget buller. Dessutom bidrar cykling till en mer levande och attraktiv stad, menar Erik.

Separata cykelvägar och bättre underhåll efterlyses

Vad kan vi då göra för att förbättra för cyklisterna och öka cyklandet ännu mer?
- Även om många kommuner satsar på cykling idag, finns det väldigt mycket mer att göra. Fortfarande används bilen vid många korta resor. Jag skulle gärna se att kommunerna satsar mer på hastighetsdämpning till 30 i blandtrafik, cykelvägar separerade från gående, bilar och mopeder, säger Erik. Det behövs hastighetssäkrade och upphöjda korsningar, säker cykelparkering, bättre samordning av kollektivtrafik och cykel. Driften och underhållet av cykelvägarna behöver också förbättras, i synnerhet behöver man förbättra snöröjning, sandsopning, laga hål i körbanan och ta bort hinder i cykelbanan som stolpar, betongsuggor och grindar. Nya cykelbanor måste planeras så att de är tillräckligt breda för att köra om andra cyklister. Cyklisterna ska inte behöva bromsa och stanna om det inte krävs för trafiksäkerheten.

- Det finns också mycket att göra inom cykelturism och fritidscykling, menar Erik. Vi måste se cykeln som ett hållbart alternativ till bil och flygresor även på fritiden.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera