Skip to main content

Pågatåg till Trelleborg och en 132 år gammal planeringsmiss

Blogginlägg   •   Dec 17, 2015 13:52 CET

En planeringsmiss för 132 år sedan påverkar sträckningen av den i helgen återinvigda järnvägssträckan mellan Malmö och Trelleborg.

1883 var planeringen i full gång för järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg. Malmö stad hade länge haft sitt fokus på järnvägsbyggande norrut, men nu var man fast besluten att få bättre kommunikationer även åt söder. Ett bolag bildades och arbetet kom igång. Planerna fortskred och linjen stakades från Trelleborg via Vellinge mot Malmö. Bygget påbörjades från söder så snart stakkäpparna kommit på plats. Terrängen var flack och gynnsam för järnvägsbyggande.

Halvcirkelformad kurva runt ägorna

Allt gick bra ända tills man närmade sig den excentriske godsägaren David Frick som huserade på Katrinetorps gård just söder om Malmö. Han avskydde nämligen tåg och hade uppfattningen att hästdroskor var bästa fortskaffningsmedlet. Frick ville absolut inte sälja någon mark och försökte de tvinga honom till försäljning så skulle det bli till ett högt pris. Järnvägsbolaget resignerade och för att inte tappa tempo gjordes valet att Katrinetorps ägor skulle rundas med en lång halvcirkelformad kurva i väster. Därmed kunde järnvägen invigas utan tidsfördröjning.

För krokig för snälltågen

När sedan ångbåtstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland öppnades vid förra sekelskiftet ansågs Malmö-Trelleborgs järnväg vara för krokig för den anslutande snälltågstrafiken – mycket tack vare svängen runt Katrinetorp. Då byggdes istället en helt ny järnväg, Kontinentalbanan, med en betydligt genare sträckning. Men därmed passerades inte Vellinge, som alltid varit den viktigaste orten mellan Malmö och Trelleborg. Malmö-Trelleborgs järnväg tappade efter hand en stor del av sitt trafikunderlag när genomgående resor mellan städerna flyttade över till Kontinentalbanan och trafikekonomin försämrades. Banan lades ner och revs upp i två steg; först Vellinge-Trelleborg 1960 och sedan Malmö-Vellinge(-Falsterbo) 1971. Idag finns inte ens markreservatet kvar genom samhällena. 

Dagens tåg missar största orten
När Pågatågen till Trelleborg öppnas i dagarna går trafiken på den upprustade Kontinentalbanan via de relativt små samhällena Västa Ingelstad och Östra Grevie. Följaktligen missar Pågatågen Vellinge, som idag har ett resandeunderlag som nästan är i klass med Trelleborgs. Och alltihop kan härledas från en 132 år gammal planeringsmiss! En lärdom som kan dras av detta är betydelsen av väl förankrade långsiktiga planer och att inte av kortsiktiga och taktiska skäl göra avsteg ifrån dem.

Text: Mats Améen (Trafikkonsult på Trivector och f d chefsstrateg på Skånetrafiken)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.