Skip to main content

Ulf Eriksson

med dr, trafikkonsult - Trivector Traffic

Kontaktperson

  • ulfqbrf.xwsvqcflerehikssznonqo@triuflpszvectxczeor.sxntfe
  • 010-456 56 87

Ulf Eriksson, Dr i hälsa och stadsbyggnad

Hur får vi till miljöer som främjar gång och cykel? Kan vi planera och bygga städer så att vi får friskare invånare? Ulf har disputerat med en avhandling om sambandet mellan stadsdelars promenadvänlighet och de boendes fysiska aktivitet. Han är intresserad av hur vi med hjälp av smart stadsplanering kan öka nivåerna av gång och cykel och därigenom få levande stadsrum och förbättrad folkhälsa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera