Skip to main content

Taggar

utbildning

aktiv mobilitet

undersökningar

verksamhetsutveckling

trafikplanering

kollektivtrafik

miljö och klimat

hållbara transporter

Inga aktuella evenemang.

Arkiverade

01 Jul 15:30

1 juli, 15.30-16.15: BRT vs TRAMS – vilket är bäst, spårväg eller bussar?

2015-07-01, 15:30 - 16:15 CEST
Visby, Bryggaralen, Mellangatan 54

01 Jul 14:30

1 juli, 14.30-15.15: Vem har makten över staden och trafiken?

2015-07-01, 14:30 - 15:15 CEST
Visby, Bryggarsalen, Mellangatan 54

01 Jul 13:00

1 juli, 13.00-13.45: Varför går vi inte mot ett hållbart transportsystem?

2015-07-01, 13:00 - 13:45 CEST
Bryggarsalen, Mellangatan 54

01 Jul 11:00

1 juli, 11.00-11.45: Är transporterna i städerna mer hållbara 2015?

2015-07-01, 11:00 - 11:45 CEST
Visby, Bryggarsalen, Mellangatan 54

01 Jul 09:30

1 juli, 9.30-10.15: Kan transport som tjänst bli ett Netflix för mobilitet?

2015-07-01, 09:30 - 10:15 CEST
Visby, Bryggarsalen, Mellangatan 54

03 Jul 15:30

Har vi råd att fördubbla kollektivtrafiken? Har vi råd att låta bli?

2014-07-03, 15:30 - 16:15 CEST
Bryggarsalen på Mellangatan 54, Visby

03 Jul 14:30

Hur vi bygger staden påverkar invånarnas hälsa

2014-07-03, 14:30 - 15:15 CEST
Bryggarsalen på Mellangatan 54, Visby

03 Jul 13:00

Har biltrafiken toppat och vad betyder det i så fall för den framtida trafiken?

2014-07-03, 13:00 - 13:45 CEST
Bryggarsalen på Mellangatan 54, Visby

03 Jul 11:00

Löser städerna trafikens hållbarhetsproblem? Vilken stad i Sverige är bäst på hållbara transporter?

2014-07-03, 11:00 - 11:50 CEST
Bryggarsalen på Mellangatan 54, Visby

03 Jul 09:30

Istället för parkering – nya sanningar om parkeringsnormer och fastigheter

2014-07-03, 09:30 - 10:15 CEST
Bryggarsalen på Mellangatan 54, Visby

21 Feb 07:30

Processbaserad utveckling och ledning av verksamheter – en flerdimensionell utmaning

2013-02-21, 07:30 - 09:00 CET
Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1, Göteborg

24 Jan 07:30

Processutveckling – så genomför man lyckade projekt

2013-01-24, 07:30 - 09:00 CET
Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1, Göteborg

29 Nov 07:30

Processer som används och gör skillnad – hur når man dit?

2012-11-29, 07:30 - 09:00 CET
Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1, Göteborg

25 Okt 07:30

Processynsättets grundvalar – hur omsätter man dem i praktiken?

2012-10-25, 07:30 - 09:00 CEST
Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1, Göteborg

27 Sep 07:30

Processbaserad verksamhetsutveckling 2012 – dags att uppgradera arbetet med verksamhetens processer?

2012-09-27, 07:30 - 09:00 CEST
Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1 i Göteborg

26 Sep 09:00

Samråd som engagerar

2012-09-26, 09:00 - 11:00 CEST
Trivectors kontor i Lund, Åldermansgatan 13 Vi bjuder på förmiddagsfika Hör av dig senast den 19 september till susan.lorentzen@trivector.se om du vill delta.

06 Dec 09:00
29 Nov 09:00

Skapa fungerande processer, Stockholm

2011-11-29 - 2011-11-30

22 Nov hela dagen
15 Nov 09:00
25 Okt 09:00

Skapa fungerande processer, Lund

2011-10-25 - 2011-10-26

19 Okt hela dagen

Kurs i nya BullerVÄG

2011-10-19 00:00 CEST

18 Okt hela dagen
11 Okt 09:00
27 Sep 09:00

Skapa fungerande processer, Göteborg

2011-09-27 - 2011-09-28

21 Sep hela dagen
06 Sep 09:00