Skip to main content

Taggar

utbildning

it

aktiv mobilitet

undersökningar

trafikplanering

verksamhetsutveckling

kollektivtrafik

miljö och klimat

hållbara transporter

Specialdesignade Infoskåp till Oslo Airport

Specialdesignade Infoskåp till Oslo Airport

Nyheter   •   Apr 10, 2017 10:56 CEST

Trivector System och Datarekvisita Norge AS har under första kvartalet 2017 slutfört en större leverans av Infoskåp för Digital Signage till Avinor AS, för placering i den kommersiella ytan på Oslo Airport Terminal 1-2. Utveckling av dessa specialdesignade skåp har skett i nära samverkan med flygplatsens egna arkitekter.

Lennart Persson blir kontorschef på Trivector Traffic i Göteborg

Lennart Persson blir kontorschef på Trivector Traffic i Göteborg

Nyheter   •   Dec 09, 2016 12:07 CET

Den 1 mars 2017 börjar Lennart Persson som kontorschef för Trivector Traffic på Trivectors kontor i Göteborg. Lennart arbetar idag på Trafikkontoret i Göteborg som chef för avdelningen Gator och byggnadsverk där han bland annat ansvarar för gator, spårvägsbana, broar, tunnlar samt vinter och barmarksrenhållning.

Lundabolag tecknar avtal med Trafikverket kring digitala skyltar

Lundabolag tecknar avtal med Trafikverket kring digitala skyltar

Nyheter   •   Nov 09, 2016 13:11 CET

Trafikverket har utsett Lundabolaget Trivector System som vinnare i upphandlingen kring digitala informationsskyltar. Avtalet gäller i tre år med option på 1+1 år. Trivector är sedan mer än 10 år tillbaka leverantör av digitala skyltar för trafikantinformation till Trafikverket.

Stor konferens om aktiv mobilitet: Praktiker och forskare möts i Mannheim 2017

Stor konferens om aktiv mobilitet: Praktiker och forskare möts i Mannheim 2017

Nyheter   •   Okt 21, 2016 14:02 CEST

Den 19-21 september 2017 hålls en internationell konferens om aktiv mobilitet i Mannheim Tyskland. Här träffas praktiker och forskare från hela världen med ett gemensamt mål om att öka kunskapen om aktiv mobilitet, och ta ett steg fram för ökad gång och cykeltrafik.

Nu gör mobilen resvaneundersökningen

Nu gör mobilen resvaneundersökningen

Nyheter   •   Sep 15, 2016 12:46 CEST

Nu kan din telefon berätta för kommunens trafikplanerare när och vart du brukar resa, och med vilket färdmedel. Kunskapen om hur vi reser behövs för att kommunen eller regionen ska kunna planera trafiksystemet på bästa sätt. Idag görs resvaneundersökningar oftast med enkäter, men högt tempo och informationsöverflöd gör att allt färre av de tillfrågade hinner och orkar svara.

Transporter för hållbar framtid - seminarier i Almedalen

Transporter för hållbar framtid - seminarier i Almedalen

Nyheter   •   Maj 24, 2016 15:04 CEST

​ Trivector bjuder på en fullspäckad dag med seminarier och paneldiskussioner om självkörande bilar, hur hållbara transporter bidrar till stadsutveckling, hållbara godstransporter och hur svårt det kan vara att ställa om transportsystemet. Vi delar också ut pris till den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter 2016. Välkommen till Bryggarsalen, Mellangatan 54, tisdagen den 5 juli.

Ett steg närmre transport som tjänst

Ett steg närmre transport som tjänst

Nyheter   •   Apr 20, 2016 09:44 CEST

Trivector genomför nu, tillsammans med aktörer i Malmö och Köpenhamn, en förstudie för det nya konceptet EC2B. EC2B ska erbjuda transport som tjänst, det vill säga ett samlat paket av mobilitetstjänster där användaren enkelt väljer mellan till exempel kollektivtrafik, hyrcykel och bilpoolsbil. Information, bokning och betalning görs enkelt och med hög tillgänglighet via mobilen.

​Komplext, men fullt möjligt att etablera fossilfria urbana godsterminaler

​Komplext, men fullt möjligt att etablera fossilfria urbana godsterminaler

Nyheter   •   Feb 17, 2016 14:03 CET

Privata lösningar för fossilfria godstransporter i staden är fullt möjligt, men inledningsvis behövs stöd från samhället. Det är en av de slutsatser som det europeiska forskningsprojektet SMARTSET drar efter tre års studier. SMARTSET har arbetat för att utveckla lösningar för hur godstransporter i europeiska städer kan ske mer hållbart och energieffektivt, genom bättre nyttjade av godsterminaler.

Trivector skänker 90 000 kr till flyktinghjälp

Trivector skänker 90 000 kr till flyktinghjälp

Nyheter   •   Sep 25, 2015 09:04 CEST

​Trivector AB tillsammans med sina 90 anställda skänker 90.000 kr till UNHCR som en del i vårt hållbarhetsarbete. Den svåra situation som råder för människor på flykt just nu har berört både företag och anställda. De anställda tog initiativ till att skänka pengarna för årets julklappar. Företaget valde att fördubbla summan. Dessutom gjordes en insamling bland personalen vid företagets kick-off.

Christer Ljungberg bland de miljömäktigaste i Sverige

Christer Ljungberg bland de miljömäktigaste i Sverige

Nyheter   •   Apr 20, 2015 11:01 CEST

När tidningen Miljöaktuellt den 14 april 2015 publicerade listan över de 101 miljömäktigaste personerna i Sverige 2015, kom Trivectors vd Christer Ljungberg på 48e plats.

Nästa generations batteridrivna trafikantinformationsskyltar

Nästa generations batteridrivna trafikantinformationsskyltar

Nyheter   •   Feb 26, 2015 14:05 CET

NBS14B från Trivector är den första batteridrivna trafikantinformationsskylten för busshållplatser som laddas under natten med belysningsström från gatubelysningen. Tack vare en samverkan med Lunds Kommun, som har ambitionen att medverka till att nya innovationer kan testas i dess rätta miljö, har produkten suttit på Lunds C sedan sommaren 2014 med gott resultat.

Trivector DSI - Vandalsäkrade inomhusdisplayer för dygnetrunt-drift

Trivector DSI - Vandalsäkrade inomhusdisplayer för dygnetrunt-drift

Nyheter   •   Nov 26, 2014 13:14 CET

​DSI är en helt ny serie av digitala inomhusskyltar som kan användas på kundcentra, stationer och andra offentliga miljöer där det finns behov av en digital inomhusskylt som är både vandalskyddad och anpassad för 24/7 drift.

Kollektivtrafikexpert börjar på Trivector

Kollektivtrafikexpert börjar på Trivector

Nyheter   •   Nov 17, 2014 14:59 CET

Idag börjar Mats Améen som seniorkonsult på Trivector. Mats är en av landets mest erfarna personer inom strategi och planering för kollektivtrafik. Han kommer direkt från en tjänst som chefsstrateg på Skånetrafiken, där han bl a varit ansvarig för planering och finansiering av infrastruktur.

Ljusstark nyhet - nya möjligheter med större utomhusskyltar i solbelyst miljö

Ljusstark nyhet - nya möjligheter med större utomhusskyltar i solbelyst miljö

Nyheter   •   Sep 17, 2014 10:53 CEST

Digitala skyltar med LCD-teknik för trafikantinformation i utomhusmiljö har funnits inom kollektivtrafiken i många år. Dessa skyltar har dock haft en begränsad ljusstyrka och storlek vilket inneburit att de inte kan placeras var som helst. Nu har ny teknik gjort det möjligt att erbjuda skyltar i större storlekar och med betydligt högre ljusstyrka.

Trivector klimatkompenserar genom att stödja biomassakraftverk i Indien

Trivector klimatkompenserar genom att stödja biomassakraftverk i Indien

Nyheter   •   Aug 25, 2014 14:42 CEST

Trivector klimatkompenserar för verksamhetens utsläpp under 2013 genom att köpa andelar i ett biomassakraftverk i Indien. Trivector arbetar aktivt med att minska företagets negativa miljöpåverkan. Vi strävar bland annat efter att resa mindre och resa på ett mer hållbart sätt. De koldioxidutsläpp som vi ändå ger upphov till, neutraliseras genom att köpa utsläppsrätter.

Trivectors hållbarhetsredovisning för 2013 är här

Trivectors hållbarhetsredovisning för 2013 är här

Nyheter   •   Jun 05, 2014 12:07 CEST

Nu är Trivectors hållbarhetsredovisning för 2013 klar. Det är fjärde året i rad som Trivector gör en hållbarhetsredovisning som följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3 som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative. Hållbarhetsredovisningen berättar kort om Trivectors verksamhet. Ett längre kapitel behandlar Trivectors mycket aktiva miljöarbete.

Landskronas trådbussar fyller tio år

Landskronas trådbussar fyller tio år

Nyheter   •   Sep 26, 2013 15:05 CEST

Denna vecka fyller Landskronas trådbussar tio år. Trådbussarna trafikerar linjen mellan Landskronas nya järnvägsstation och dess centrum. Trådbussarna drivs av el, vilket ger tyst trafik helt utan lokala utsläpp och med låg energiförbrukning. - Trivector vill gratulera Landskrona kommun som vågat satsat på en lite ovanligare fordonstyp med många miljöfördelar, säger PG Andersson, Trivector.

Förbättrad trafikantinformation på Sandvika bussterminal

Nyheter   •   Jan 18, 2013 13:17 CET

Resenärerna på Sandvika bussterminal utanför Oslo får nu bättre trafikantinformation. Trivector har nyligen slutfört installationen av ett nytt informationssystem för trafikantinformation till Bussterminalen Sandvika som drivs av den norska trafikhuvudmannen AKT. Sandvika Bussterminal får också nya digitala skyltar och taktil information med talfunktion.

KolTRAST – ny planeringshandbok efter 30 år!

KolTRAST – ny planeringshandbok efter 30 år!

Nyheter   •   Nov 27, 2012 15:15 CET

KolTRAST är en ny planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som släpps i samband med mässan Persontrafik i Göteborg den 27-29 november. Den är ett komplement till handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) med fördjupning inom kollektivtrafikområdet. KolTRAST vänder sig till de som arbetar med kollektivtrafik och samhällsplanering.

Trivector klimatkompenserar för kvarvarande utsläpp 2011

Trivector klimatkompenserar för kvarvarande utsläpp 2011

Nyheter   •   Okt 12, 2012 13:05 CEST

Trivector arbetar för att minska de utsläpp av koldioxid som verksamheten genererar. Under 2011 lyckades företaget minska utsläppen med ytterligare ca 7 procent, jämfört med året innan. Detta trots att antalet anställda ökat med 9 procent. Trivectorhar nu köpt utsläppsrätter Gold Standard CER, för de 80 ton koldioxid som verksamheten generat.