Skip to main content

Ny Rapport: Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt

Nyhet   •   Okt 04, 2012 09:41 CEST

Den fysiska ansträngningen att gå eller cykla till bussen eller tåget påverkar hälsan mer än vad buller, luftförorening och olyckor gör. Fysisk aktivitet bidrar starkt till ökad folkhälsa, och i ekonomiska termer kan det vara värt stora summor. När det gäller kollektivtrafikens fördubblingsprojekt är det därför av stor betydelse om nya resor till kollektivtrafiken kommer från bil eller från gång och cykel.

Trivector har i projektet Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till det transportpolitiska hälsomålet. Fördubblingsprojektet har som mål att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik år 2020 jämfört med 2006 (och att fördubbla marknadsandelen på lång sikt).

Flera scenarier av hur trafiken kan komma att förändras fram till år 2020 jämfört med 2006 har tagits fram. Skillnader mellan olika scenarier, med en övergång från bil till kollektivtrafik jämfört med en övergång från gång och cykel till kollektivtrafik visar vilka möjliga hälsoeffekter fördubblingsprojektet kan ge. I projektet ingår också en utveckling av ett generellt metod- och kunskapsstöd för att kvantifiera och värdera kollektivtrafikens hälsoeffekter.   

Underlaget för undersökningen har varit den nationella resvaneundersökningen RES 2005-2006, inklusive anslutningsresor med gång och cykel till kollektivtrafik och bil. Data för anslutningsresor visar att de som åker kollektivt går eller cyklar mer än de som kör bil. Anslutningsresorna med aktiv transport (gång och cykel) ger den största delen av hälsoeffekterna jämfört med buller, luftförorening, olyckor.

Projektet var ett FUD-uppdrag finansierat av Trafikverket.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy