Skip to main content

Taggar

utbildning

it

aktiv mobilitet

undersökningar

trafikplanering

verksamhetsutveckling

kollektivtrafik

miljö och klimat

trafiksäkerhet

hållbara transporter

44 liv kan sparas i Örebro varje år, om fler går och cyklar

44 liv kan sparas i Örebro varje år, om fler går och cyklar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 06:30 CET

Idag sker 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, skulle 44 liv kunna sparas varje år och samhället göra en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor. En stor internationell forskningsstudie har undersökt sambandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi.

EC2B - Trivector startar bolag inom transport som tjänst

EC2B - Trivector startar bolag inom transport som tjänst

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 13:55 CEST

EC2B är ett nytt bolag inom transport som tjänst. Easy to B, eller easy to be, erbjuder ett koncept för transport som tjänst kopplat till bostaden eller kontoret. Det innebär bekväm tillgång till flera olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, hyrbil, taxi etc, allt i samma erbjudande. Detta skapas i samarbete med de bästa befintliga mobilitetstjänsterna.

Trivector partner i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Trivector partner i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:24 CEST

Göteborg har tillsammans med städerna Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Trivector är partner och ska vidareutveckla och implementera mobilitetstjänsten EC2B.

Lund är bäst i Sverige på hållbara transporter

Lund är bäst i Sverige på hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 14:19 CEST

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter och vinner SHIFT2017. SHIFT är en kommunrankning baserad på det europeiska benchmarkingverktyget för hållbara transporter i städer ¬ EcoMobility SHIFT.

Kommunerna som är bäst på hållbara transporter - tio i topp

Kommunerna som är bäst på hållbara transporter - tio i topp

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 16:03 CEST

De tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2017 är (utan inbördes ordning) Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro. Resultat enligt kommunrakningen SHIFT. Ny på tio i topplistan för i år är Luleå. En del av förklaringen är att Luleå kommun fått bonuspoäng för sitt framgångsrika arbete med kollektivtrafiken.

Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:17 CEST

Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic har gjort som ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket. Detta leder till svårigheter att komma överens om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafiken.

7 av 10 kommuner vill minska biltrafiken

7 av 10 kommuner vill minska biltrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 13:19 CEST

7 av 10 kommuner har ett uttalat mål om att minska biltrafiken. Nästan samtliga av de största svenska kommunerna, sett till antalet kommuninvånare, har satt upp ett mål om att minska biltrafiken. Men även flertalet av de mindre kommunerna i undersökningen har ett sådant mål. Jämfört med 2015 har andelen ökat, från 66% till 70%. Det visar nya resultat från Trivectors kommunrankning SHIFT2017.

Många svenska kommuner erbjuder test av elcyklar

Många svenska kommuner erbjuder test av elcyklar

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:34 CEST

​Mer än hälften av de kommunerna som tillfrågats erbjuder sina invånare eller anställda att testa en elcykel. Det visar svaren från Trivectors kommunrankning SHIFT2017. Syftet är att locka fler att välja cykeln istället för bilen på kortare sträckor.

Förbättrat hållbarhetsarbete i kommunerna leder till vassare kommunrankning

Förbättrat hållbarhetsarbete i kommunerna leder till vassare kommunrankning

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:46 CEST

I dagarna har Sveriges 45 största kommuner fått enkäter med frågor om deras arbete med hållbara transporter. Det är konsultföretaget Trivector som för fjärde året genomför kommunrankningen SHIFT. Syftet är att öka fokus på hållbara transporter genom att visa vilka kommuner som redan kommit långt och lyfta fram goda exempel.

Digitala utomhusskyltar med touchteknik

Digitala utomhusskyltar med touchteknik

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 10:30 CET

Trivector kan nu erbjuda pekskärmsteknik, även kallat touchteknik, i samtliga digitala utomhusskyltar. Pekskärmstekniken kan installeras i befintliga modeller vilket ger kostnadseffektiva lösningar för kunder som vill göra sina digitala skärmar interaktiva.

Miljöministern fick veta mer om framtidens hållbara transporter

Miljöministern fick veta mer om framtidens hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 10:45 CEST

Miljöminister Karolina Skog besökte torsdagen den 20 oktober forsknings- och konsultföretaget Trivector i Lund. Syftet med besöket var att diskutera aktuella utmaningar inom miljö, stadsutveckling och trafik.

Ny studie: Vanebilister väger 4 kg mer än cyklister

Ny studie: Vanebilister väger 4 kg mer än cyklister

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 11:42 CEST

​Personer som använder bil som sitt huvudsakliga färdmedel väger i genomsnitt mer än de som cyklar visar en ny internationell studie. Forskningsprojektet PASTA som finansieras av EU och Trafikverket, studerar samband mellan stadsplanering, resvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Forskarna följer 11 000 studiedeltagare i sju europeiska städer, bland annat Örebro.

Lund bäst i Sverige på hållbara transporter

Lund bäst i Sverige på hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 14:23 CEST

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner kommunrankningen SHIFT. Lunds kommun får högst totalpoäng, framför allt för en jämn och hög resultatnivå för rankningens olika indikatorer. Samtidigt får Gävle kommun ett särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med cykelöverfarter. Glädjande är att många kommuner har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år.

De här kommunerna är bäst i Sverige på hållbara transporter 2016

De här kommunerna är bäst i Sverige på hållbara transporter 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 08:58 CEST

Att transporterna blir mer hållbara är mycket viktigt för att klara framtidens klimat- och miljömål. Och allt fler svenska kommuner arbetar idag seriöst med frågan. De bästa år 2016 är, utan inbördes ordning: Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro. Vem som fått högst poäng avslöjas den 5 juli i Almedalen.

Sju kommuner prioriterar cyklister framför bilister

Sju kommuner prioriterar cyklister framför bilister

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 09:01 CEST

Kommunrankningen SHIFT 2016 visar att det hänt saker på cykelsidan i Sverige. Sju kommuner har infört cykelöverfarter för att förbättra framkomligheten för cyklister: Gävle, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Eskilstuna, Östersund och Nacka. Gävle tillhör de kommuner som ligger längst fram. Där har de infört 40 cykelöverfarter i huvudcykelvägnätet och är på gång med fler.

Ny vice VD på Trivector System

Ny vice VD på Trivector System

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 10:57 CET

Från och med den 22 februari är Niklas Unnhem vice VD på Trivector System. Han kommer i första hand att leda mjukvaruavdelningen samt ta över personalansvaret för denna.

Trivector ny partner i Climate-KIC

Trivector ny partner i Climate-KIC

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2015 09:37 CET

Trivector är ny partner i Climate-KIC, Europas största nätverk med både privata och offentliga verksamheter som arbetar för att motverka klimatförändringar. Initiativet till Climate-KIC kommer från EU kommissionen. Climate-KICs teman, speciellt temat Urban omställning, stämmer väl överens med Trivectors övergripande mission och vision.

Friska cyklister – ren vinst för Stockholm

Friska cyklister – ren vinst för Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2015 10:13 CET

​Folkhälsoeffekten av dagens cykling i Stockholm är värd drygt en halv miljard kronor per år. Vinsten kan ställas i relation till den årliga investeringsbudgeten för den totala cykeltrafiken i Stockholm stad som ligger på 250 miljoner kronor per år. Dessutom har cykeltrafiken ökat de senaste åren och samhällsvinsten med den ökande cyklingen har därmed ökat kraftigt.

Fler busshållplatser kan utrustas med trafikantinformation i realtid

Fler busshållplatser kan utrustas med trafikantinformation i realtid

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2015 10:45 CEST

Trivector System har under sommaren erhållit de första beställningarna på batteriskylten NBS14B. Skylten som är anpassad för att visa trafikantinformation är den första batteridrivna TFT-skylten i sitt slag som laddas med väderskyddets belysningsström under nattens mörka timmar när strömmen är påslagen. Två timmars laddning av batterierna räcker för att driva skylten under hela dygnet.

Malmö är bäst i Sverige på hållbara transporter

Malmö är bäst i Sverige på hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2015 12:46 CEST

Malmö är den stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter enligt Trivectors kommunrankning SHIFT2015. Malmö har en tydlig trafikstrategi med mål om att minska biltrafiken per capita, förutsättningarna för cykel- och kollektivtrafik är mycket bra och de är också en av få som har tagit fram ett särskilt program för att hantera godstrafiken. Samtidigt får Umeå ett hedersomnämnande.