Skip to main content

Lund får nytt forskningscenter för kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 11:40 CET

Målet om en fördubbling av kollektivtrafiken kommer att kräva omfattande ansträngningar, och nya innovationer för att kunna förverkligas. Därför görs nu en omfattande satsning på forskning och utveckling inom området. Det nya nationella forskningscentrat, med arbetsnamnet K2, kommer att ligga i Lund.

Lunds Universitet tillsammans med Malmö Högskola och VTI, kommer att vara huvudmän för centrat. Trivector som varit en av de drivande krafterna för att centrat skulle hamna i Lund, har haft i uppdrag att hålla samman arbetet med ansökan, och kommer att delta i centrat på olika sätt.

- Det känns mycket bra att de ansträngningar vi startade för snart två år sedan nu burit frukt, säger Christer Ljungberg, VD på Trivector. Utan det stöd från Region Skåne, Skånetrafiken, Lund, Malmö, Helsingborg och Handelskammaren, som visats under inledningen på arbetet med ansökan, är det tveksamt om ansökan fått den förankring som krävts för att komma hela vägen.

Centret finansieras med lika delar från VINNOVA, Formas och Trafikverket respektive  kollektivtrafikhuvudmännen i de tre storstadsregionerna samt universiteten och VTI.

- Arbetet i K2 kommer att bedrivas genom ett omfattande samarbete med kollektivtrafikbranschen, och vi bedömer att det var detta som fällde avgörandet till Skånes fördel, säger Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector. Detta samarbete är mycket viktigt för att göra alla aktörer delaktiga så att framtidens urbana regioner får en hållbar trafikutveckling, genom en väsentligt förbättrad kollektivtrafik.

Centrat startas under början på 2013 med en tvåårig uppbyggnadsfas. Fullt utbyggt kommer centrat att ha 30-35 forskare från akademi och bransch samt industridoktorander anställda.

 

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation, PR och information

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy