Skip to main content

Trollhättan Energi inleder samarbete med Jämtkraft

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 10:45 CEST

Trollhättan Energis samarbetspartner kring elhandel blir Jämtkraft. Avtalet undertecknades i veckan.

- Tillsammans med en partner som Jämtkraft, med liknande värderingar och kultur, där omtanken om kunden samt miljöarbetet är i fokus, känner vi att vi kan gå in i elhandeln med tillförsikt, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.

Trollhättan Energi startar försäljningen av el den 1 oktober. Kunder, i första hand trollhättebor och boende i närliggande kommuner, kommer att kunna köpa prisvärd lokalproducerad grön el från värmeverket i Lextorp. Avtalet innebär bland annat att rätt mängd lokalproducerad el köps in av Jämtkraft för att sedan, via Trollhättan Energi, levereras till slutkund. Trollhättan Energi blir alltså i praktiken återförsäljare av sin egen el. Samarbetet innebär ingen förändring i ägandet.

- Elhandel är idag oerhört komplext och kräver detaljerade kunskaper. Jämtkraft har den kompetensen och har levererat el i över hundra år, säger Pia Brühl Hjort.

Jämtkraft samarbetar idag med ett tiotal energibolag i Sverige på ett liknande sätt.

- Trollhättan Energi och Jämtkraft har många likheter där stark regional förankring och höga miljökrav är viktiga ledstjärnor i verksamheten. Tillsammans blir vi starkare och förbättrar vår konkurrensförmåga på elmarknaden. Det här är bra för båda parter och jag välkomnar fler sådana här samarbeten, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Om Trollhättan Energi och Jämtkraft
Trollhättan Energi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv i Trollhättan med omnejd. Trollhättan Energi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar vi och säljer biogas, fjärrvärme samt renar dricks- och avloppsvatten.

Jämtkraft säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Den egna elproduktionen består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.

För ytterligare information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, vd, Trollhättan Energi, 0520-49 75 86, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se
Arne Jansson, enhetschef Elhandel Jämtkraft, 019-603 28 51
Kristina Andersson, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72, kristina.andersson@jamtkraft.se

Trollhättan Energi är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar, men idag har bolaget vuxit med flera nya affärsområden och vi har snarare utvecklats till ”Hela stans miljöbolag”.
Idag ansvarar Trollhättan Energi för kommunens elnät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät och stadsnät. (Det senare är ett allt mer utbyggt fibernät för TV, telefoni och bredband.) Dessutom säljer vi fjärrvärme, vatten och biogas. Alltsammans är produkter och tjänster som gör vår gemensamma vardag enklare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy