Skip to main content

Kommentar till medieuppgifter i Dagens Industri 18 feb

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2019 12:47 CET

Stockholm, 18 februari; Dagens Industri skriver i en artikel idag att Trustly faciliterat “illegala transaktioner” i Norge. Artikeln är missvisande och Trustly vill därför klargöra ett flertal omständigheter.

Till att börja med är det inte ovanligt att det finns olika syn på lagars tillämpningsområden, särskilt när de europeiska och norska regelverken är motsägelsefulla och frågorna inte prövats i rättslig instans (det är inte korrekt att kalla en verksamhet “illegal” när den inte omfattas av lagen och frågan inte prövats i domstol).

  • Trustly är ett licensierat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES. Vi verkar på en reglerad betalningsmarknad och har en kontinuerlig bevakning av lagar och regler som påverkar verksamheten och dialog med tillsynsmyndigheter kring tillämpningar av dessa.
  • Trustly följer tillämplig lagstiftning och har sedan november 2016 haft en dialog med Lotteri- og stiftelsetilsynet (“Tilsynet”) i Norge.
  • Som svar på en fråga från Trustly skrev Tilsynet i ett brev till Trustly daterat 12 december 2016 följande om det s.k. “betalningsförbudet” i den norska lagen: “We would like to state that even though your company is not directly a subject to the payment ban, your operations are affected by the regulation.”
  • Med andra ord, Tilsynet har själv skrivit att lagen inte är tillämplig på Trustly. Däremot har de angivit att norska banker, som en följd av Tilsynets instruktioner (s.k. vedtak), kan komma att blockera spelrelaterade betalningar till Norge vilket skulle påverka Trustlys verksamhet.
  • Grundprincipen är att bolag inom EU/EES har rätt att tillhandahålla sina tjänster inom hela området. EFTA Surveillance Authority har till den norska regeringen ställt ett antal frågor kring tillämpningen av det norska regelverket och det är vår förhoppning att de olika regelverkens tillämpning kommer att tydliggöras.
  • Sedan november 2018 processar inte Trustly några spelrelaterade betalningar till norska konton, vilket också samma månad meddelades Tilsynet.
  • Trustly har sedan flera år i Norge processat betalningstransaktioner för andra kundkategorier, t.ex. e-handel. Denna verksamhet har fortgått utan avbrott.

Om Trustly

Trustly Group AB grundades 2008 och är ett svenskt fintech-företag som gör det snabbt, enkelt och säkert att betala online. Företaget erbjuder internationella och nationella betalningstjänster till och från konsumenters bankkonton hos över 3 300 banker på 29 europeiska marknader och binder samman företag och konsumenter inom e-handel, resor, spel och finansiella tjänster. 2017 och 2018 utsågs Trustly till ett av Europas snabbast växande företag på Financial Times lista FT1000 samt till en av Europas mest inspirerande snabbväxare av London Stock Exchange.

Trustly har 280 anställda, huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Finland, Spanien, Malta, Tyskland och Storbritannien. Trustly är ett auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES sedan 2010. 2018 förnyades tillståndet under PSD2. Läs mer på www.trustly.com.