Skip to main content

Almedalen: Åtta av tio svenskar tror att samhällets kostnader för sjukvården kommer att öka de närmaste 20 åren

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 11:24 CEST

Trygg-Hansa har under fem års tid varit närvarande i Almedalen med syftet att lyfta upp frågan kring hur välfärden, och framför allt sjukvården, ska finansieras i framtiden. Trygg-Hansa menar att politikerna måste inse att detta är något man måste börja tänka och agera på nu. Målet med årets närvaro i Almedalen var att ta ett delvis nytt grepp och höra vad våra unga politiker har att säga om framtidens välfärd. 

Tisdagen den 2:a juli 2013 höll Trygg-Hansa ett seminarium om den offentliga vården under rubriken "Framtidens välfärd - vem bryr sig?". Till sin hjälp hade Trygg-Hansa samlat en stor panel av politiker från de olika partiernas ungdomsförbund. Mötet blev sedermera nominerat till "Almedalens bästa möte"  (http://www.almedalensbästamöte.se/nominerade-2013/).

Medverkade gjorde:

Erik Bengtzboe (ordf) Moderata ungdomsförbundet (MUF) 

Hanna Wagenius (ordf) Centerns ungdomsförbund (CUF) 

Sara Skyttedal (ordf) Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) 

Ellinor Eriksson (förbundssekr) Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) 

Magda Rasmusson (språkrör) Grön Ungdom

Stefan Lindborg (ordf) Ung Vänster

Göran Arrius , ordf, Saco
Cecilia Beskow, Samhällspolitisk chef, Unionen
Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar, Trygg-Hansa

Sammanfattning av seminariet:

En opinionsundersökning som Yougov gjort (maj, 2013) på uppdrag av Trygg-Hansa, visar att nästan åtta av tio tror att samhällets kostnader för sjukvården kommer att öka något eller kraftigt de närmaste 20 åren. Och ännu fler tror detsamma om äldreomsorgen. Det finns alltså en bred insikt om att välfärden kommer att kosta mer. 43% av svenskarna anser att skattehöjningar är det bästa sättet att klara dessa kostnader, tätt följt av försäkringslösningar som kombinerar offentligt och privat. Endast 11% vill höja pensionsåldern till 75 år och bara 4% tycker att nedskärningar i vården är ett alternativ.

Ungdomspolitikerna var överens om att fler måste få arbete för att vi ska kunna finansiera välfärden. 

- Ungdomsarbetslösheten gör att vi inte reproducerar skattebaserna. Det måste vara vårt fokus, sade Ellinor Eriksson.

- Vi måste få bättre jobb, med en god arbetsmiljö, utveckling och möjligheter att byta jobb. Då kan man jobba längre, sade ordförande Hanna Wagenius.

- Vi behöver en ny syn på arbetslivet. Vi ska kunna ta ut produktivitetsvinster i minskad arbetstid, i kombination med en bättre arbetsmiljö kommer vi att vilja och kunna jobba längre, sade Magda Rasmusson.

- Vi kan höja skatter, omfördela resurser, öka sysselsättningen för grupper som står utanför, vidta arbetsmarknadspolitikiska åtgärder. Men för att kunna jobba längre måste vi tänka på arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön måste bli bättre, sade Cecilia Beskow i seniorpanelen.

- Kanske kan man indexera pensionsåldern så att den höjs successivt, funderade Erik Bengtzboe. Den som föds idag kan förvänta sig att leva mycket längre, då blir inte andelen av livet som man jobbar längre än för dagens pensionärer.

- Det är farligt med bara skattehöjningar. Vi måste tänka bredare och fundera på om vi inte ska ha mer egenfinansiering av socialförsäkringar, menade Sara Skyttedal.

48 procent av svenska folket tror att det individuella ansvaret för att få bra sjukvård kommer att öka.

- Pengarna finns i samhället. Men hur ska de nå välfärden? Och bör vi inte definiera det offentliga åtagandet: vad ska du få för de pengar du betalar i skatt?, undrade Kent Andersson.

- Det finns ett svenskt dilemma. Vi är det mest individualistiska folket i världen. Samtidigt vill vi betala för att alla ska ha det bra, sade Göran Arrius. 

- Vi kan inte stoppa att människor betalar mer och skaffar privata sjukvårdsförsäkringar. Men vad händer när folk inte känner att de har förtroende för den offentliga vården? Hur bli det då med viljan att betala skatt?, undrade Magda Rasmusson.

- Du betalar dubbelt. Du betalar skatt till någon annan. Och sen betalar du själv, menade Hanna Wagenius.

- Jag är stolt över ett system som inte bygger på privata sjukförsäkringar, sade Ellinor Eriksson.

- Skattemoralen är avgörande. Och den blir faktiskt bättre. Många fler vill vara med och betala, sade Erik Bengtzboe.

Så, går Sverige och svenskarna en dyster framtid till mötes, där vi tvingas jobba längre, betala mer i i skatt och ändå får en nedrustad välfärd?

- Vi ska inte vara pessimistiska inför framtiden. Vi är rikare och producerar mer än när vi byggde upp välfärden, sade Stefan Lindborg.

- Vi överdriver kanske kostnaderna, utmaningarna och underskattar kraften av innovationer i välfärden. Det görs enorma framsteg i världen. Och i Sverige. Det måste vi komma ihåg, ansåg Hanna Wagenius.

- Prognoser är prognoser. Vi vet inte hur det kommer att bli. Man jag är positiv. Vi kommer att kunna ha ett väl fungerande arbetsliv och väl fungerande välfärd, sade Sara Skyttedal.

- De som föds idag kommer att leva längre. Många unga kommer att få det bättre och ha det roligare. Vi ska vara optimistiska, sade Magda Rasmusson.

- Trygg-Hansa står bakom den svenska samhällsmodellen. Alla ska ha tillgång till en god sjukvård oavsett ekonomiska möjligheter. Men framtidens välfärd kommer att kosta mer och svenska folket vill veta hur utmaningen ska lösas. Jag tror att er uppgift, unga politiker, är att våga se sanningen i vitögat. Utmana de etablerade politikerna, så att försäkringsbolagen inte får monopol på sådana lösningar. Låt oss inte bli för starka, för då kommer välfärden att drabbas, avslutade Kent Andersson.

Trygg-Hansas presentation (pdf) finns att laddas ned via länk här.

För mer information, kontakta: Johan Eriksson, pressansvarig Trygg-Hansa, telefon: 0701 / 682 872.

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med flera typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare.

Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se eller www.facebook.com/trygghansa

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy