Skip to main content

Föräldrars låga kunskap om simning kan vara en livsfara för barn

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 13:30 CEST

En ny rapport från Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet visar på bristande kunskap om vattensäkerhet och första hjälpen bland landets föräldrar. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år. Under juli månad i år dog fyra barn av drunkning och hittills i augusti har två barn omkommit genom drunkning.

I syfte att kartlägga simkunnighet hos barn och kunskapsnivån hos föräldrar i Sverige har Trygg-Hansa tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet gjort en undersökning bland föräldrar med barn i åldern 5-12 år som presenteras i rapporten ”Håll koll i sommar”.

Förra årets varma sommarväder gjorde 2014 till ett av de värsta drunkningsåren på många år. I år har sommaren bjudit på betydligt sämre väder vilket har bidragit till att antalet drunkningar minskat. I augusti blev vädret bättre och hittills har två barn omkommit i drunkningsolyckor denna månad.

Föräldrars bristande uppsikt är en nyckelfaktor vid drunkningsolyckor där barn omkommer.

– Det är oroande att så många som en tredjedel av föräldrarna medger att de, förutom att hålla koll på sina barn, även läser när de är på stranden. Och var femte svarar att de samtidigt kollar på sin mobiltelefon. Drunkning sker fort och man kan som förälder inte släppa sitt badande barn med blicken ens för en kort stund, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa.

Barn drunknar tyst
Fyra av tio föräldrar kan inte första hjälpen enligt undersökningen, en ytterligare nyckelfaktor om olyckan är framme.

– Undersökningen visar att hälften av föräldrarna tror att barn plaskar eller själva ropar på hjälp om de håller på att drunkna, vilket är en farlig och felaktig föreställning. Barn dör tyst i vatten, säger Anders Wernesten, statistik- och säkerhetsexpert, Svenska Livräddningssällskapet.

Krav på simkunnighet först i årskurs 6
Sedan 2011 är simkunnighetskravet formellt inskrivet i skolans läroplan i ämnet hälsa och idrott. För att få godkänt betyg i årskurs 6ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna badvett och säkerhet.Simkunnighetsdefinitionen är framtagen av de nordiska livräddningsorganisationerna.

På frågan om i vilken årskurs simkunnighet avkrävs eleven svarar en överhängande majoritet av föräldrarna årskurs 3. Några tror även att det handlar om årskurs 2. Att det är först i årskurs 6 som det i läroplanen finns krav på simkunnighet känner endast ett ytterst fåtal av föräldrarna till.

– Nu går vi ytterligare en solig varm helg till mötes och många svenskar kommer att njuta av sommaren på stranden och vid poolen. Jag vill vädja till alla vuxna att hjälpas åt att hålla koll på barnen i och vid vattnet. Som förälder är det allra bästa att vara tillsammans med barnen hela tiden när de är i vattnet, passa på och lek och ha kul i vattnet med dina barn, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa.

Mer om undersökningen:
Bifogat är den nya rapport som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram tillsammans med Trygg-Hansa. Rapporten baserar sig i första hand på en ny undersökning bland svenska föräldrar till barn mellan 5 och 12 år som genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa.

Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste insikterna från rapporten, tips till föräldrar på stranden samt kontaktuppgifter till Anders Wernesten, statistik- och säkerhetsexpert på Svenska Livräddningssällskapet och Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, som båda finns tillgängliga.

Föräldrars brist på kunskap om simning livsfarlig för barnen:
- Hälften av föräldrarna tror att barn plas­kar eller själva ropar på hjälp om de håller på att drunkna
- Fyra av tio föräldrar uppger att de inte kan första hjälpen

Multitasking och brist på uppsikt vanligt:
- 1 av 5 föräldrar har bara sporadisk uppsikt över sina barn i vattnet
- Varannan förälder säger att de solar på stranden, drygt var tredje läser tidningar och böcker och 1 av 5 föräldrar kollar på sin mobiltelefon

Tänk på detta under bad och vid vatten:
-
Drunkning går fort och sker ljudlöst, inte genom plaskande och med rop på hjälp
- Små barn i vatten skall alltid vara på gripavstånd. Lämna aldrig små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn
- Simbassänger, pooler och även grunda dammar (trädgårdsdammar) är en risk för små barn som kan drunkna även i väldigt grunda vatten
- Vid drunkning är direkt återupplivning genom hjärt- och lungräddning avgörande för utgången
- Kan du hjärt- och lungräddning, HLR? Annars – gå en kurs!
- Byt inte plats i båten i onödan, och om det sker, gör det då en i taget
- Barn ska alltid ha flytväst, även vid lek och vistelse på brygga. Icke simkunniga ska ha livrädd­ningsväst, annars går en seglarväst lika bra

För mer information, kontakta:
Alexandra Gahnström
Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
+46 70 168 35 72
alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Anders Wernesten
Statistik- och säkerhetsexpert, Svenska Livräddningssällskapet
+46 70-592 95 67
anders.wernesten@sls.a.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy