Skip to main content

Hälften av alla egenföretagare saknar rätt försäkring

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2018 10:45 CEST

Allt fler svenskar väljer att gå från fast anställning till egenföretagande eller egenanställning och förra året startades närmare 70 000 nya företag i Sverige. Drygt hälften av alla egenföretagare uppger dock att de saknar företagsförsäkring, trots att nästan 7 av 10 säger att det känns mindre tryggt att driva eget jämfört med att vara anställd. Det visar en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Den så kallade ”Gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av egenanställning eller egenföretagande med tillfälliga uppdrag eller ”gig”, växer i Sverige. Drygt fyra av tio svenskar (43 procent) skulle kunna tänka sig, eller planerar redan, att starta eget företag. I en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa uppger 96 procent av egenföretagarna att de mestadels trivs eller stortrivs med att vara egenföretagare. Samtidigt upplever närmare sju av tio (68 procent) att det känns mindre tryggt att vara egenföretagare än att vara anställd.

Otryggheten riskerar dessutom att öka då många står utan rätt försäkringsskydd. Trots att sex av tio egenföretagare anser att de har ett tillräckligt försäkringsskydd för sitt företag, uppger drygt hälften (51 procent) att de inte tecknat en särskild företagsförsäkring.

- Många egenföretagare arbetar hemifrån och tror att företaget därmed täcks av hemförsäkringen. Hemförsäkringen gäller dock bara sådant som används för privat bruk och det är därför viktigt att se över sitt försäkringsskydd så att inte företaget drabbas om något händer hemmet. Som företagare behöver man även exempelvis ansvarsförsäkring och rättskyddsförsäkring, något som inte omfattas av hemförsäkringen, säger Niclas Skoog, småföretagsspecialist på Trygg-Hansa.

Närmare var tredje (30 procent) egenföretagare är osäker på vad som täcks av företagsförsäkringen respektive hemförsäkringen och åtta av tio (77 procent) uppger att de ofta eller ibland använder sin företagsdator för privat bruk.

Ökad frihet lockar med egenföretagande
Trots att nästan var tredje (30 procent) egenföretagare upplever att det är svårare eller mycket svårare än de trott att driva eget uppger sex av tio (62 procent) att de planerar att fortsätta arbeta som egenföretagare. De främsta skälen att driva eget företag är frihet att styra över sin egen tid (76 procent), att det är stimulerande och utvecklande (44 procent) samt att det är gör det lättare att arbeta hemifrån eller på distans (37 procent). Bara var tionde (12 procent) egenföretagare anger att bättre inkomst är ett av de viktigaste skälen.

- Det är många som lockas av friheten som egenanställning och egenföretagande kan utgöra. Undersökningens resultat speglar dock det vi märker i diskussioner med ”giggare”, att det finns en stor osäkerhet kring vilket skydd man bör ha. Det är viktigt att se över vilket skydd både samhälle och försäkringsbolag erbjuder för att tryggt kunna satsa helhjärtat på sin affärsidé, säger Pernilla Ramslöv, VD på gig-nätverket Nox Consulting och expert på gig-ekonomin.

För mer information, kontakta gärna:
Niclas Skoog, småföretagsspecialist, Trygg-Hansa
Telefon: +46 701 68 23 68, mejl: niclas.skoog@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningarna

  • Drygt hälften (51%) av egenföretagarna säger att de jobbar heltid eller mer i det egna bolaget. 8 % säger att det är en ren bisyssla.
  • Fyra av tio (41%) egenföretagare skulle gärna växla mellan att vara egenföretagare och anställd.
  • Sex av tio egenföretagare planerar definitivt att fortsätta arbeta som egenföretagare.
  • Fyra av tio (41%) egenföretagare säger att ”bättre inkomster” är ett påstående om företagande som är direkt felaktigt.
  • Allmänheten anger dock ”bättre inkomster” som en av de främsta anledningarna till att de skulle kunna tänka sig att starta eget.

Om studien
Studien genomfördes av YouGov på uppdrag av Trygg-Hansa. Under perioden 26 mars - 12 april 2018 genomförde YouGov en undersökning bland män och kvinnor i Sverige, 18 år eller äldre, som jobbar i eller äger bolag med 0-1 anställda i Sverige, med totalt 408 respondenter. Under perioden 3-4 april 2018 genomförde YouGov en undersökning mot allmänheten i Sverige, män och kvinnor 18 år eller äldre, med totalt 1057 respondenter.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.