Skip to main content

Lastbilar sällan orsaken till dödsolyckor i trafiken

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 08:00 CEST

I motsats till vad många tror beror olyckor med lastbil sällan på lastbilsföraren, enligt statistik från Trygg-Hansa. Den vanligaste olycksorsaken är att personbilen kommit över i fel körfält, och den näst vanligaste orsaken är cyklister och gångtrafikanter som hamnar i "döda vinkeln".

Under de senaste tre åren (2005-2007) har totalt 231 olyckor inträffat som involverat tung lastbil enligt siffror från Vägverket. Trygg-Hansa har genomfört en fördjupad analys av de totalt 36 skador med lastbil som inkommit till dem under motsvarande period. Resultaten visar att tvärtemot vad många tror beror de flesta olyckorna inte på lastbilsföraren. De 36 olyckorna orsakade totalt 37 dödsfall varav 4 var lastbilsförare. Samtliga av de 16 lastbilförare som var inblandade i dödsolyckor vid möteskollision, bedömdes fria från ansvar.

- Efter olyckor där lastbilar är inblandade hävdas det ofta att lastbilen varit orsaken. Vår analys visar att detta är en myt, säger Kjell Rytterström, skadeförebyggare för yrkesmässig trafik på Trygg-Hansa. Liksom vid många andra trafikolyckor handlar det ofta om att hastighetsbegränsningarna inte respekterats.

Statistiken visar att de flesta olyckorna orsakades av att mötande personbilar överstigit hastighetsbegränsningarna, tappat kontrollen över bilen och kommit över i fel körfält. Hastigheten i kollisionsögonblicket är enligt Vägverket helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor överhuvudtaget inträffar.

I ett fåtal fall orsakades olyckorna av att personbilsförarna varit påverkade av alkohol och droger, varit självmordsbenägna eller haft psykiska problem.

Den näst vanligaste olyckan med dödlig utgång som involverar lastbil var kollision med gångtrafikanter eller cyklister. Olyckor där cyklister och gångtrafikanter var inblandade, inträffade oftast när lastbilen svängt och cyklisten eller gångtrafikanten hamnat i döda vinkeln.

- Vi måste gemensamt vidta åtgärder för att öka säkerheten i trafiken och där kan både lastbilschaufförer och gångtrafikanter ta ett större ansvar, fortsätter Kjell Rytterström. Lastbilarna kan exempelvis utrustas med hjälpmedel som backspegelarrangemang och positionsljus men framförallt bör alla trafikanter bli mer uppmärksamma och hänsynsfulla gentemot varandra i trafiken, avslutar Kjell Rytterström.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Malou Sjörin, presschef. Telefon: +46 70 168 20 32.
Mejl: malou.sjorin@trygghansa.se

Kjell Rytterström, skadeförebyggare för yrkesmässig trafik, +46752 43 10 93. Mejl: kjell.rytterstrom@trygghansa.se

Om Trygg-Hansa
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.