Skip to main content

Trygg-Hansa/Codan uppvisar återigen ett mycket starkt resultat

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:00 CET

Trygg-Hansa/Codan fortsätter att uppvisa ett mycket starkt resultat och utgör ett viktigt bidrag till moderbolaget RSA:s övergripande resultat.

* Nettopremieinkomsterna minskade med 1 procent till 13 953 miljoner DKK (19 911 miljoner SEK)

* Skandinaviens underwritingresultat ökade med 25 procent till 2 023 miljoner DKK (2 887 miljoner SEK)*

* Totalkostnadsprocenten (COR) förbättrades till 86,2 procent enligt IFRS-standard (88,3 procent för 2008)

Trygg-Hansa/Codan fortsatte att uppvisa mycket goda resultat under 2009. Fokus på hållbar lönsamhet gav ett starkt underwritingresultat, en ökning med 25 procent omräknat i innevarande års valutakurser, samt en utmärkt totalkostnadsprocent på 86,2 procent, främst drivet av en positiv utveckling inom privata motor- och olycksfallsförsäkringar samt marinförsäkringar. Nettopremieinkomsterna sjönk med 1 procent i innevarande års valutakurser, men effekterna av konjunkturnedgången och en minskad riskexponering inom företagsförsäkringar mildrades tack vare den goda tillväxten i Norge och inom privatförsäkringar.

- Vi har återigen uppnått ett mycket starkt resultat trots utmanande marknadsförhållanden under 2009. Detta är väldigt uppmuntrande och visar på styrkan i vår verksamhet, i vår nordiska strategi samt att vi agerat rätt de senaste åren. Vi är väl förberedda för att fortsätta att visa goda resultat de närmaste åren, säger Trygg-Hansa/Codans vd Rickard Gustafson.

Privatförsäkringar visar en positiv tillväxt av nettopremieinkomster i alla nordiska länder. Premierna steg med 4 procent till 7 892 miljoner DKK (11 262 miljoner SEK), främst på grund av tillväxt i Norge följt av olycksfallsförsäkringar. I Danmark är samarbetet med banker fortsatt lönsamt och i Sverige har banksamarbetet nyligen förstärkts i och med förvärvet av Sveland Sakförsäkringar, som tillkännagavs i januari.

Nettopremieinkomsterna för företagsförsäkringar sjönk till 6 061 miljoner DKK (8 649 miljoner SEK) till följd av den ekonomiska nedgången och en minskad riskexponering. Företagsförsäkringar i Norge däremot visar dock fortsättningsvis en stark uppgång, tack vare den egna organiska tillväxten och Lyberg & Partners bidrag.

Trygg-Hansa/Codan fokuserar även fortsättningsvis på ”operational excellence” med flera pågående ”lean”-initiativ, samt utgiftsbesparingar. Andra fokusområden är den fortsatta utvecklingen av underwriting- och riskhanteringen, samt förvärvet och integreringen av Sveland Sakförsäkring, som kompletterar den skandinaviska produktportföljen och stärker Trygg-Hansas marknadsposition ytterligare i södra Sverige.

För tabell med ytterligare finansiell information, vänligen se bifogat word-dokument.

* Skandinaviens underwritingresultat ökade med 27 procent rapporterat i GBP (2008: £190m; 2009: £242m)

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Eriksson, presschef. Telefon: +46 70 168 2872. Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

 

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy