Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Trygg-Hansa inleder samarbete med Bris

Trygg-Hansa inleder samarbete med Bris

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt bland barn och unga. Tillsammans med Bris kommer Trygg-Hansa arbeta förebyggande för att skapa en större trygghet för barn och unga.

50 000 elever kan vara utan nödvändigt stöd i skolan i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 07:00 CEST

Nu är höstterminen igång, och drygt en miljon* elever beräknas ha börjat ett nytt skolår. Av dessa har mellan fem till sju procent, alltså ungefär 50 000 elever, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och många behöver extra stöd för att klara undervisningen. Men bristen på kunskap och stöd leder för många elever i stället till psykisk ohälsa, mobbning, frånvaro och ovilja att gå i skolan.

Föräldrars största oro: olyckor och mobbning

Föräldrars största oro: olyckor och mobbning

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2013 08:00 CET

Att ens barn råkar ut för en olycka är den hälsofråga som föräldrar oroar sig mest för, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. På andra plats kommer mobbning. På tredje plats kommer oro över att barnet ska drabbas av en långvarig fysisk sjukdom.

Stor oro bland föräldrar för tandskador men få drabbas

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2009 10:07 CET

Trygg-Hansas nya undersökning om barnsjukdomar och hälsa visar att 50 procent av alla tillfrågade föräldrar oroar sig för att deras barns tänder ska skadas vid en olycka. Ändå är det bara 2 av 10 föräldrar som någon gång råkat ut för en skada och anmält den till försäkringsbolaget.