Skip to main content

I sommar öppnar Trygg Hängbro – en trygg punkt för barn och unga vuxna

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2014 14:12 CET

Enligt Folkhälsoinstitutet lever var femte barn i en familj där alkoholmissbruk och psykisk ohälsa är en del av vardagen. Skolan fungerar som en trygg punkt i dessa barns tillvaro, men under sommarlovets nio veckor finns betydligt färre alternativ.


- Sommaren kan bli en tuff period med nya rutiner och scheman. Därför erbjuder vi terapeutiska stödsamtal när andra har sommarstängt, säger Olivia Trygg, Generalsekreterare på Trygga Barnen.


Trots den stora satsningen mellan Socialdepartementet och SKL för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, dröjer det ibland 30 dagar innan klienten får sin första bedömning. På Trygg Hängbro kommer väntetiden vara betydligt kortare, och aldrig överstiga sju dagar. Trygg Hängbro kommer finnas tillgängligt och erbjuda samtal mellan den 1 juni till 1 september 2014.


Vi erbjuder terapeutiska stödsamtal för unga vuxna upp till 25 år, med en avgift på 200kr/timme. Trygga Barnens chatt, jourtelefon och mejl kommer även finnas tillgängligt samtliga dagar och är kostnadsfritt för barn och unga vuxna under hela sommaren.


För mer information kontakta:
Olivia Trygg, generalsekreterare, Trygga Barnen, olivia.trygg@tryggabarnen.org
070 550 44 57


Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Trygga Barnen är en politisk och religiös oberoende stiftelse som hjälper barn i familjer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa.


Det är svårt att vara anhörig till någon som är beroende. Svårt att se på när någon gör sig själv och sin närhet så illa. Vi på Trygga Barnen är här för att stötta när det känns som svårast. Vår vision är att kunna hjälpa barn och anhöriga och få dem att känna sig trygga. Vi ska nå fram och tvätta bort den skam och självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem.


Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.