Skip to main content

Stadsbrudskåren tillsammans med Lill-Babs Fond skänker ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Trygga Barnens terapeutledda grupper.

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2014 07:55 CET

– Trygga Barnen gör en fantastisk insats för de många gånger dolda problem som finns i familjer med missbrukarproblem. De barnen behöver allt stöd de kan få, anser Barbro Svensson.

– Vi är imponerade av Trygga Barnens arbete och engagemang, och det ligger helt i linje med vad Stadsbrudskåren står för, säger Meg Tivéus, ordförande Stadsbrudskåren.

 Stadsbrudskåren vars syfte är att samla in pengar och använda dem till att göra livet lättare för utsatta kvinnor och barn i Storstockholmsområdet stöttar nu tillsammans med Lill-Babs Fond Stiftelsen Trygga Barnen. Lill-Babs Fonds ändamål är att värna om, främja och förbättra människors såväl interna som externa miljö, värna om och förbättra natur och kultur samt verka för samtliga frågeställningar om, i och kring människors levnadsvillkor. Stiftelsen har för avsikt att rikta barn och ungdom särskild uppmärksamhet.

Trygga Barnen i sin tur hjälper barn och ungdomar som lever i familjer med missbruks och beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Vi är oerhört tacksamma och glada för att Stadsbrudskåren och Lill-Babs Fond har valt att donera pengar till ett projekt som har varit mycket efterfrågat bland ungdomarna säger Olivia Trygg generalsekreterare på Trygga Barnen. Nu kommer vi äntligen att kunna erbjuda terapeutledda grupper!

Stiftelsen Trygga Barnen arbetar sedan drygt tre år tillbaka med att hjälpa barn och ungdomar vars föräldrar lever i missbruk, har ett beroende eller lider av en psykisk sjukdom. Stiftelsen erbjuder både handfasta aktiviteter som aktivitetsgrupper, professionell hjälp av terapeuter med specialisering på medberoende, stödpersoner för enskilda samtal och vid exempelvis utredningar, trygga högtider i samband med påsk, jul och midsommar samt jourtelefon och email veckans alla dagar året runt. Dessutom lobbar Trygga Barnen för barns och ungdomars rätt till en trygg uppväxt.


Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.