Skip to main content

Trygga Barnen anordnar seminarium tillsammans med Nattskiftet i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2015 17:05 CEST

Hur mår civilkuraget i dagens samhälle?

Vad händer i ett samhälle där man filmar en misshandel i stället för att ingripa? Vad händer i ett samhälle där vuxna ser barn fara illa, utan att veta hur de ska stötta dem? Hur gör man för att stärka människors civilkurage? Det är frågor vi tar upp till diskussion tillsammans med Nattskiftet under en paneldebatt i Almedalen den 30 juni.

Vi diskuterar konkreta lösningar och hur samarbeten över gränser kan bidra till ett tryggare samhälle, t.ex. samarbete mellan frivilligorganisationer och rättsväsendet.

Seminariet kretsar kring vår gemensamma nämnare – trygghet. Trygghet för oss är civilkurage, medmänsklighet, jämlikhet, och lika rättigheter. Förebyggande arbete är avgörande för en tryggare framtid. Genom seminariet vill vi belysa dessa frågor och uppmuntra fler till att våga ta sitt samhällsansvar. 

Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att stötta barn och unga i familjer med missbruks- och beroendeproblematik.

Läs gärna mer på vår hemsida www.tryggabarnen.org

Bifogade filer

PDF-dokument