Skip to main content

27 procent av tillfrågade åkerier behöver nyanställa lastbilsförare det närmaste halvåret

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 10:00 CEST

Av de drygt 1 200 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 27 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 50 procent
av företagen tror inte att någon förändring kommer ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden. Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed fortsatt positiv.

Detta visar en undersökning om behovet av rekrytering respektive uppsägning av lastbilsförare de närmaste sex månaderna, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Åkerierna uppger att de troligen behöver anställa drygt 2 000 förare och säga upp drygt 300 förare det kommande halvåret. Det visar att vi behöver många fler utbildningsinsatser till lastbilsförare. Eftersom många åkerier anställer förare med mindre än ett års erfarenhet behöver utbildningen även kompletteras med mer och bättre praktik, säger Bill Rehn, vd på TYA.

Den 10 september 2016 blir det obligatoriskt för alla förare av tung lastbil i EU/EES att ha ett Yrkeskompetensbevis, YKB, för att få fortsätta köra. Undersökningen visar att 87 procent av förarna i Sverige har påbörjat YKB-utbildningen.

– Branschen har gjort en stor ansträngning som lett till att de allra flesta har påbörjat YKB-utbildningen. Ändå är vi oroade över att drygt 5 000 förare ännu inte har påbörjat utbildningen och därmed riskerar att förlora rätten att köra lastbil yrkesmässigt. Vi har ett stort utbud av YKB-kurser över hela landet och välkomnar alla TYA-anslutna företag att utnyttja dem, säger Bill Rehn.

Fakta från undersökningen

De kommande sex månaderna behöver:

  • 27 procent av åkerierna anställa lastbilsförare, totalt cirka 2 000 personer
  • 4 procent av åkerierna säga upp lastbilsförare, totalt drygt 300 personer
  • 50 procent av åkerierna behöver varken anställa eller säga upp
  • 19 procent vet ej

YKB:

  • 87 procent av förarna har genomgått minst en delkurs som leder till YKB

Undersökningen genomfördes mars-april 2015 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och som har anställda förare. 2 000 åkerier tillfrågades och 1 224 svarade vilket ger en svarsandel om 61 procent. 

Åkerierna som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund har omkring 40 100 anställda lastbilsförare och cirka 27 300 tunga lastbilar i yrkesmässig trafik. 

För mer information, kontakta Bill Rehn, vd på TYA, tfn: 08-734 52 20 eller Lasse Holm, projektledare på TYA, tfn: 08-734 52 31. Hämta rapporten, TYAs Trendindikator Rekrytering, på www.tya.se.

Tidigare hette rapporten TYAs Arbetskraftsbarometer.

Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen, och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy