Skip to main content

Ännu bättre varumottag

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 15:42 CEST

Många arbetsolyckor som lastbilsförare råkar ut för sker vid lastning och lossning av gods. För att förebygga arbetsolyckor och undvika bristfälliga varumottag har TYA tagit fram boken Bättre varumottag! – En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Den vänder sig till alla som på något sätt är delaktiga i processen kring varumottag: fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter, transportbranschen. Boken behandlar dels typiska miljöer där varumottag förekommer, dels faktaavsnitt med speciella aspekter på varumottag. Den innehåller även aktuell lagstiftning och många praktiska exempel. Målsättningen är en effektiv och säker arbetsmiljö för alla berörda i såväl nya som gamla varumottag.

Den första utgåvan av Bättre varumottag kom år 2006. Den har nu genomgått en grundlig revidering, där bildmaterial och texter har uppdaterats.

Bättre varumottag går att beställa via tya.se. Där går det också att läsa boken som en bläddringsbar pdf och se en kort nyproducerad film som på ett pedagogiskt sätt visar några av bokens användbara tips inför byggandet av bättre varumottag.

Pris: 350 kronor ex. moms för TYA-anslutna företag, 700 kronor ex. moms för övriga företag och organisationer.

Bakom boken står TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) i samarbete med sakkunniga personer inom arbetsmiljö och transportteknik samt representanter för transportbranschen, livs-, parti-, detalj- och dagligvaruhandeln. Frågor om boken besvaras av projektledaren Maria Vigren, TYA, tel. 08-734 52 32 eller maria.vigren@tya.se

Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.