Skip to main content

Mer medel till Världens bästa APL!

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 11:56 CET

Skolverket har bifallit TYAs ansökan att fortsätta utveckla konceptet Världens bästa APL! TYA har tilldelats 3,7 miljoner för fortsätt stöd till gymnasieskolorna. Ansatsen i konceptet är att varje elev som är på APL ska ha de bästa möjligheterna vid varje tillfälle.

- Detta skapar möjligheter att vi tillsammans med skolorna höjer kvaliteten på utbildningen av framtidens lastbilsförare, säger Lasse Holm på TYA.

TYA har i huvudsak fått medel för att stödja skolorna att utveckla de lokala programråden, ta fram en ny version av TYAs digitala loggbok, att genomföra en kvalitativ undersökning om elevers uppfattning av APL samt en spridningskonferens. I paketet ingår även utbildning av nya handledare.

Världens bästa APL!
Transportbranschen vill bidra till att elevernas arbetsplatsförlagda arbete är så bra som möjligt vid varje tillfälle. Bland annat erbjuder TYA alla skolor med transportinriktning välutbildade och erfarna handledare som är anställda på seriösa transportföretag. Vidare erbjuds TYAs digitala loggbok som på ett enkelt och modern sätt ha kontakt mellan skola, handledare och elev. TYA erbjuder långtgående stöd till skolorna att utveckla de lokala programråden.

Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy