Skip to main content

Återuppbyggnad av Älvestads kyrka

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 17:00 CEST

För tre år sedan brann den 900 år gamla kyrkan i Älvestad ner på bara ett par timmar. Tack vare Tyréns kompetens inom byggnadsvård & kulturmiljö fick vi i uppdrag att vara med och bygga upp den igen.

Tyréns uppdrag är att upprätta konstruktionshandlingar för de nya delarna av kyrkan samt tornspira, klockbock och tillhörande konstruktioner i tornet som byggdes på 1100-talet. Just nu ska klockbock och övriga konstruktioner i tornet byggas, av lokalt timmer med hög omsorg om detaljer och utförande.

Laine Montelin och Folke Höst på Tyréns är några en av dem som arbetar i det spännande uppdraget:

– När en kyrka brinner så engagerar och involverar det många personer som är aktiva i församlingen. Det är en glädje att få vara en del i ett projekt som betyder så mycket för så många människor. Samarbetet mellan alla inblandade aktörer - både beställare, konsulter och entreprenörer - sker i en mycket positiv anda.

Vår uppdragsgivare är Fornåsa församling och vi fick uppdraget via arkitekt Per Rydberg som gestaltar den nya kyrkan. Genom Carl Thelin på Tyréns Byggnadsvård & kulturmiljö hade arkitekten fått kännedom att vi har en bred kompetens inom kulturbyggnader och äldre byggnadstekniker. Grundläggningen inne i kyrkan föregicks av arkeologiska utgrävningar. Det finns ett stort antal gravar under kyrkgolvet och att överbrygga dessa har varit en av många utmaningar i detta projekt.

Uppbyggnaden görs enligt arkitekten på ett sätt som tar vara på den medeltida karaktären, men åtgärder från vår tid ska ändå få komma till uttryck så att framtida generationer kan uppleva att kyrkan under början av 2000-talet drabbades av förödelse men att älvestadsborna lät bygga upp den på ett sätt som speglade den tidens behov och värderingar. Åtgärder som berör medeltida delar ska utformas med traditionella arbetsmetoder och material. Arbeten på tornet ska ske med ambitionen att vara en restaurering.

För mer information kontakta:
Laine Montelin, laine.montelin@tyrens.se, 040 698 16 81

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur samt byggnads- och fastighetssektorn. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med omkring 1 000 medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera