Skip to main content

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar - en ny tjänst från Tyréns

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:30 CET

Att hållbarhetscertifiera en stadsdel är ett sätt att bidra till att skapa det hållbara samhället. För att kunna certifiera sig i enlighet med BREEAM Communities krävs en licensierad assessor som bevakar i vilken mån de olika kriterierna uppfylls. Åsa Norman och Anders Enebjörk , hållbarhetskonsulter på Tyréns, är nu licensierade assessorer i systemet BREEAM Communities.

BREEAM Communities är ett vedertaget certifieringssystem från Storbritannien som också används i Sverige. Kriterierna i systemet är utvalda för att de bevisat bidrar till en god hållbarhet i en stadsdel.

Åsa och Anders har dokumenterad kompetens för att bevaka certifieringskraven. En hållbarhetscertifiering är en kvalitetsstämpel som säger att den som planerar en stadsdel uppfyller ett antal viktiga kriterier för att uppnå god social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är en del i byggandet av den goda staden.

­- Det är viktigt att de aktörer som är drivande i planering och utveckling funderar över certifiering, exempelvis kommuner och fastighetsutvecklare. Men det är också viktigt att de som deltar i planeringsprocessen som arkitekter, och olika typer av planerare är kunniga och bidrar med förslag och synpunkter i ämnet säger Anders Enebjörk.

Miljöcertifiering av byggnader enligt BREEAM har blivit ganska vanligt i Sverige de senaste åren. Flera fastighetsägare miljöcertifierar alla sina byggnader. Att certifiera en hel stadsdel kompletterar byggnadscertifieringen då det är andra sakområden som hanteras. Det finns flera kriterier som handlar om delaktighet för boende och rekreationsvärden.

­- Miljöcertifiering av hela stadsdelar har kommit upp på agendan. Det är roligt då certifieringsprocessen är ett bra sätt att systematiskt gå igenom och ta ställning till betydelsefulla hållbarhetsfrågor i planeringen säger Åsa Norman. Man får ett kvitto på sitt hållbarhetsarbete i planeringen.

För mer information om BREEAM Communities, läs mer här.


För frågor kring certifiering av stadsdelar kontakta:

Åsa Norman, hållbarhetskonsult, Tyréns AB
Tel: 010-452 27 50
E-post: asa.norman@tyrens.se

Anders Enebjörk, hållbarhetskonsult, Tyréns AB
Tel: 010-452 33 41
E-post: anders.enebjork@tyrens.se  


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Våra medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 1 300 medarbetare med runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. Vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy