Skip to main content

HaCaFrø/Tyréns vidare i dansk projekttävling

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 14:08 CEST

Ett lag bestående av Henning Larsen Architects , Gottlieb Paludan Architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och HaCaFrø/Tyréns är ett av de fem lag som har kvalificerat sig för den fortsatta projekttävlingen för ett nytt yrkesgymnasium och en ny gång- och cykelbro i Viborg Baneby i Danmark.

Tävlingen avser en nybyggnation av ett 13000 kvadratmeter stort yrkesgymnasium som ska samla de yrkesgymnasiala utbildningarna Viborg Handelsgymnasium och Viborg Tekniske Gymnasium, samt ett antal aktiviteter inom det industriella området, under ett och samma tak. Målet är bland annat att etablera en framtidsorienterad studiemiljö för yrkesgymnasiala utbildningar.

”Banebroen” är namnet på den nya cykel- och gångbro, som kommer att byggas över järnvägsspåren från biblioteket till den nya stadsdelen söder om järnvägen. Mitt på denna sträcka ansluter bron till det nya gymnasiet, som kommer att få 1 100 elever och 110 anställda. Tillsammans med stadens övriga invånare kommer dessa att få stor glädje av de nya miljöer som skapas av ”Banebroen” med tillhörande områden och som gör att Viborg Baneby förändras från ett isolerat förortsområde till en levande stadsdel. ”Banebroen” får totalt en längd på 230 m och förväntas få en entreprenadkostnad på ca 60 miljoner DKK.

– Uppgiften berör många olika kompetenser  hos Tyréns/HaCaFrø. Här kan nämnas teknikområden såsom akustik, brand, risk, byggnadskonstruktion, VS, ventilation, EL och styr samt inte minst kompetenser inom teknikområdena bro, järnväg och trafik. Att delta i tävlingen i samarbete med världsberömda arkitekter kommer att ha stor betydelse för varumärket HaCaFrö/Tyréns i Danmark. Vinner vi sedan också tävlingen blir betydelsen ännu större, säger René Almind, Adm. Direktör HaCaFrø/Tyréns.

Den totala entreprenadkostnaden hamnar på ca 250 miljoner DKK. HaCaFrø/Tyréns har i laget rollen som totalrådgivare för alla de tekniska disciplinerna för både gymnasiebyggnaden och bron.

För mer information:
René Almind, Adm. Direktör HaCaFrø/Tyréns
E-post: ra@hcf.dk

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy