Skip to main content

Internet of Things för fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:50 CEST

Internet of Things (IoT) är ett växande område som får inverkan på allt fler sektorer och branscher. Men hur långt har fastighetsbranschen kommit med användandet av den nya tekniken? Hur kan den nya tekniken effektivisera denna sektor och vilka andra möjligheter och utmaningar för den med sig? Dessa är några frågor som Per Bjälnes,  expert inom området och BIM-strateg på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns, kommer att tala om i en paneldebatt på Business Arena den 18 september.  

Fastighetsbranschen står inför stora förändringar. Omställningen till digital informationshantering skapar helt nya möjligheter att använda och spara data på. Men hur kan denna data hanteras och nyttjas på ett smartare sätt? Det vet Per Bjälnes, BIM-strateg på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns.
I sitt arbete på Tyréns verkar han för att ta fram standarder och modeller för en effektivare informationshantering vid exempelvis om-, och nybyggnation. Genom att spara data om en fastighet och göra den mer sök- och användbar kan nya rutiner tas fram i arbetet med konsekvensanalyser, processer kring underhåll och i byggprocesser. Per Bjälnes berättar hur den nya tekniken har använts på avfallskärl då sensorerna signalerat när kärlet var på väg att bli fullt. Under vissa perioder har kärlet fyllts på snabbare och under andra mer sällan men eftersom kärlet bara har tömts när det har varit helt fullt har arbetet kring avfallsstationen effektiviserats.

– Med den nya tekniken innebär det att vi virtuellt kan ställa oss på en annan plats och läsa av information om fastigheten och närområdet, säger Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns. I och med detta skapar vi en slags ”journal” för fastigheten där all aktuell och tidigare information kan komma till användning. Vilka problem har fastigheten tidigare haft och varför har dessa problem uppstått? På så vis skapas data om en byggnads hela livscykel. Vi är intresserade av hur människor använder byggnader och rör sig inne i dem. Genom att komma åt den typen av information kan man lättare analysera byggnadens och platsens behov och arbeta proaktivt för att problem som tidigare uppstått i fastigheten inte ska uppstå igen. Detta skapar helt nya möjligheter att arbeta mot gemensamma standarder men vi måste få alla att verka åt samma håll.

Plats: Business Arena, Stockholm Waterfront Congress
Tid: Torsdagen 18 september kl 16-17 Fördjupning Ä, Tema BIM

Om du är intresserad av att träffa Per för en intervju var vänlig kontakta:
Josefine Gröndahl
Inmema PR
Tel: 08-410 680 35/070-091 45 51
E-post: josefine.grondahl@inmema.com

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy