Skip to main content

Malmström & Edström och Tyréns lägger fram förslag på Hedens framtida utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:00 CET

Illustration: Malmström Edström Arkitekter/Tenjin

Utvecklingen av det öppna och centrala Heden i Göteborg har under hösten behandlats i fem parallella uppdrag. Malmström & Edström och Tyréns har varit ansvariga för ett av dessa som tagit sitt ursprung i urban reorganisation – ett angreppssätt där både Heden och närliggande ytor vitaliseras.

Förslaget som utarbetats har namnet WWW.HEDEN.GO:TEBORG där Hedens framtida roll som allmänning för Göteborg och omvärlden har förtydligats och utvecklats.
Kortfattat innebär förslaget att;

· Det nya Heden får fler användningsområden
· Dagens omfattande idrottsverksamhet får ny inramning
· Nya förutsättningar för kulturverksamheter etableras på Heden
· Flexibla evenemangs- och mässytor
· Heden förstärks som plats för möten och integration
· Kulturarena för 18 000 besökare.

En av strategierna bakom lagsuppställningen har varit att kompetenser från både akademi och praktik sammanflätats i det parallella uppdraget för Hedens utveckling.

Se förslaget i sin helhet på www.tyrens.se/heden

Arbetet är utfört på uppdrag av Göteborgs stad.

För mer information kontakta:
Björn Edström, Arkitekt SAR/MSA
Malmström Edström
Tel: 031-701 81 55, 0708-88 74 62
E-post: bjorn.edstrom@malmstromedstrom.se

Per Jonsson, Affärschef Utredning & Strategi
Tyréns AB
Tel: 010-452 34 03, 072-221 14 80
E-post: per.jonsson@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera