Skip to main content

Ny rapport med metod för att förebygga avfall

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 08:49 CEST

Från produktvalsprocessen till avfall, har genomförts på Skånes universitets sjukhus, SUS. Metoden kan även hjälpa och inspirera andra organisationer och även företag och kommuner.

Metoden, tillsammans med ett antal verktyg, är resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Tyréns och Region Skåne.

Ladda ner rapporten ”Från produktvalsprocessen till avfall” som beskriver metoden.

Efter nästan två års arbete är metoden för att förebygga avfall klar. Projektet var angeläget för både Region Skåne och Tyréns.

-          Avfallsmängderna inom Region Skåne fortsatte att öka trots flera års arbete för att vända trenden och därför sökte vi nya sätt att arbeta på, säger Monika Ekström, regionråd i Region Skåne. Vi tror att resultatet av detta projekt kommer vara en hjälp på många olika sätt i vårt fortsatta arbete. Vi har fått många bra tips och blivit ännu mer övertygande om att verksamhetsutveckling och miljöarbete går hand i hand, fortsätter Monika Ekström.

-          Resursoptimering är en stor fråga i samhällsbyggandet. Vår stiftelse gjorde det möjligt att vara med och ta fram denna metod tillsammans med Region Skåne. Vi hoppas lägga en grund för fortsatt utveckling inom området med vår metod för att förebygga avfall, säger Åsa Lindskog, Tyréns.

Att förebygga avfall är att minska mängden avfall som uppstår och att minska mängden farliga ämnen i avfallet.

Förebyggande av avfall betonas i EU:s ramdirektiv för avfall och prioriteras i Naturvårdsverkets nya nationella avfallsplan. Den stora miljövinsten är att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när material och produkter tillverkas.

Att förebygga avfall handlar endast till en liten del om åtgärder i avfallsledet.

-          Att minska avfallsmängderna är ett långsiktigt arbete som bygger på samarbete mellan många aktörer inom hela verksamheten. Kommunikation inom organisationen, medveten upphandling, incitament att göra rätt och en fungerande logistik av material och avfall – det är framgångsfaktorer för att lyckas minska avfallet, säger Maria Larsson, Tyréns.

Metoden och verktygen bygger på en helhetssyn där man utgår från personalens kunskap och behov. Den kan användas såväl i sin helhet som i valda delar för att ta de första stegen för att förebygga avfall. Den bygger på ett systematiskt arbete genom hela verksamheten; produktval – inköp – logistik – användning – avfall – uppföljning.

Den 5 september har alla möjlighet att få veta mer om projektet på ett seminarium i Malmö. Då presenteras också metoden ”Förebyggande av avfall i byggprojekt”, resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Tyréns, Stockholms läns landsting och Skanska där bygget av Nya Karolinska Solna fungerade som utgångspunkt. Seminariet vänder sig till chefer, miljöansvariga, materialansvariga, inköpare, ekonomer etc. som är verksamma inom kommuner, landsting, byggbranschen eller industrin.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Lindskog, asa.lindskog@tyrens.se, 010-452 26 09

Maria Larsson, maria.larsson@tyrens.se, 010-452 25 63

Stig Persson, Stig.P.Persson@skane.se, 040-675 33 92

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.