Skip to main content

Tyréns effektiviserar hanteringen av kulturvärden i plan- och bygglovsprocesser

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2014 11:48 CEST

Det har under lång tid varit besvärligt för exploatörer, fastighetsutvecklare, kommuner, projektörer, entreprenörer, enskilda med flera att hantera kulturvärden i plan- och bygglovsprocesser. Tyréns kan nu erbjuda strategisk rådgivning för effektiv hantering av kulturvärden i plan- och bygglovsprocesser.

I samband med ett ökat fokus på bostadsbyggande samt nya PBL och kommande förändringar i bygglagstiftningen finns ett stort behov för landets kommuner att snabbt kunna effektivisera ärendehandläggningen. Tyréns har därför tagit fram strategisk rådgivning för kommuner som omfattar behovsbild, verktyg, processbeskrivning, utbildning, goda exempel samt informationsinsatser.

Paul Hansson, bebyggelseantikvarie på Tyréns i Malmö berättar om det strategiska samarbetet för en effektivare hantering:

- Vi ser möjligheter i att effektivisera hur kulturvärden hanteras i plan- och bygglovsprocesser. Eftersom det bara är 5-10 % av bebyggelsen som förändras under en 10-årsperiod är det effektivare att få in kulturvärdena tidigt i processerna för de aktuella projekt som uppstår än att till exempel arbeta med omfattande inventeringar och programskrivningar, något som många kommuner inte mäktat med.

Den strategiska rådgivningen består av två delar som anpassas i samråd utifrån kommunens behov; Planprocesser – riksintressen, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, områdesplan och detaljplan samt Bygglovprocesser – bygglov, rivningslov, anmälan, kontrollplan.

- Utifrån kommunens behov kan vi i samarbete med den kompetens som finns inom avdelningen för stadsutveckling på Tyréns komplettera med en rad analyser och utredningar utifrån både plats- och marknadsvärden, berättar Paul.

För mer information kontakta:
Paul Hansson, Bebyggelseantikvarie
Tyréns AB
010 452 33 15 eller 070-631 10 41
paul.hansson@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.