Skip to main content

Tyréns först att mäta klimatets effekter på svenskt näringsliv

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:08 CEST

Konsultföretaget Tyréns har påbörjat ett unikt utvecklingsprojekt för att ta fram en metod som kan bedöma vilka ekonomiska långsiktiga effekter klimatförändringarna kan få på svenska företag. Krinova Incubator and Science Park är projektägare, och projektet genomförs i samarbete med Mistra-SWECIA och Stockholm Environment Institute.

Maria Larsson, klimatexpert på Tyréns, berättar att studien anses vara den första av sitt slag i Sverige som kopplar klimatförändringar till ekonomiska effekter på företagsnivå. Projektet kommer att utgå ifrån vilka faktorer som är viktiga framgångsfaktorer för företagen.

– Framgångsfaktorerna kan till exempel vara specifika råvaror, tillgång till en viss marknad och rent vatten. För varje sådan faktor görs en bedömning av hur klimatförändringarna kan påverka företaget positivt eller negativt. Är företaget till exempel beroende av just-in-time leverenser kan det bli mer sårbart när extrema väderhändelser blir vanligare. En skogsägare kan få fördelar av ett varmare klimat, med ökad tillväxt av biomassa, men risker för skadedjursangrepp kan öka. Marknaden kan ändras, till exempel för lantbruket om det blir svårare att producera mat i södra Europa och USA.

Metoden kommer att utvecklas i samråd med några svenska företag som har koppling till markanvändning, så som skogsbruk, jordbruk och livsmedelsnäringen. Resultatet kommer att vara direkt användbart för de deltagande företagen. Företag i samma bransch kommer också att få god direkt nytta av resultatet, medan företag i andra branscher kommer att kunna få nytta av själva metoden för att göra en analys av sitt eget företags risker och möjligheter.

– Det är inte bara fastigheter som kan påverkas av klimatförändringarna, även om det kanske är det man tänker på först. Andra områden som kan påverkas är personal och kunder, finans och försäkring, marknad, logistik samt produktionsprocesser. Det kan handla både om direkt påverkan, att personal inte kan arbeta ute mitt på dagen under en värmebölja, och indirekta, exempelvis torka i södra Europa gör att lantbrukare i Sverige får bättre betalt för sin skörd.

Tyréns sponsrar projektet tillsammans med redan beviljade medel från Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Utvecklingsstiftelsen Sparbanken 1826. Ytterligare medel söks för att kunna utveckla samarbetet med företag ytterligare

Resultatet av metodutvecklingen kommer att presenteras hösten 2014.

För mer information, kontakta
Maria Larsson
010-452 25 63
maria.larsson@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy