Skip to main content

Tyréns utreder gång- och cykelvägar genom cirkulationsplats

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:17 CEST

Korsning vid Sten Sturegatan i Göteborg med väg genom rondellytan

Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet "Genaste vägen genom en cirkulationsplats för oskyddade trafikanter" som utreder förutsättningarna för gång- och cykelväg genom en cirkulationsplats.

Christina Lundqvist, avdelningschef Trafik- och samhällsplanering på Tyréns, berättar att utredningen bygger på konfliktstudier, enligt Svenska konflikttekniken. I studien jämförs en traditionell cirkulationsplats, där cyklister måste ta sig runt rondellen vid flera vägövergångar, med en liknande korsning där gång- och cykelbanan istället går genom rondellytan.

– Det skapar ett helt annat flöde för gående och cyklister i trafiken med genare väg och färre stopp. Vår förhoppning är att med mindre antal konfliktpunkter, alltså färre punkter där cyklister korsar bilvägen, så ska risken för kollisoner minska. I studien kommer vi jämföra skillnader i antalet konflikter, hastigheter, uppmärksamhet samt beteende och på så vis kunna komma till slutsatser kring om det är en lämplig utformning med gång- och cykelbana genom rondellen samt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda i så fall. Vi vill också se hur andra faktorer så som exempelvis framkomligheten för de olika trafikanterna påverkas.

I studien ingår även att diskutera vilka eventuella lagkrav kring cirkulationsplatsen som kan behöva förändras för att göra trafiksituationen tydlig för samtliga trafikanter.

– Vi kommer genomföra fältstudier på cirkulationsplatser i Göteborg och både vi på Tyréns och Göteborgs stad är nyfikna på resultatet, berättar Christina. Vi har även sett intresse för den här formen av gång- och cykelpassager i andra delar av Sverige.

Om Skyltfonden
Skyltfondens medel ska användas för att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Fonden bildades hösten 1988 och finansieras av registreringsskyltavgifter i Sverige. 5400 av 6000 kr som registreringskylten kostar går till Skyltfonden. Trafikverket delar ut medel ur fonden två gånger per år.

För mer information, kontakta
Christina Lundqvist
010-452 26 36
christina.lundqvist@tyrens.se  

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy