Skip to main content

Tyréns vann upphandlingen om nya Södertörnsleden

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 09:11 CEST

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan för en vägförbindelse genom Södertörn, från väg 73 i öster och E4:an i väster. Tyréns kammade hem högsta poäng i utvärderingen av anbudsprocessen.

Tvärförbindelse Södertörn, som tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden kommer att bilda en del av en yttre ring runt Stockholm, kommer att ersätta väg 259 där det idag är bristande framkomlighet på den västra sträckan och med tunga transporter genom Huddinges tättbebyggda områden, och bristande trafiksäkerhet på den östliga sträckan i Haninge Kommun.Korsningen med Huddingevägen och anslutningen till E4:an i väster är utmaningar som ska lösas.

I vägplanen som Tyréns ska ta fram ingår också ett nytt cykel- och gångstråk och utrymme för de stombussar som ska ingå i ett framtida stombussnät.

– Uppdraget för vägplanen sträcker sig fram till 2018. Vi har option på att sätta ihop förfrågningsunderlag till entreprenad, vilket innebär att uppdraget kan blir längre för Tyréns om Trafikverket väljer att lösa ut den, säger Camilla Engel, avdelningschef Gata och Väg region Öst och anbudsansvarig.

Anbudet bestod av fyra frågor som endast fick besvaras med max 400 ord per fråga. Till det fick anbudsgivarna bifoga organisationsplan, genomförandeplan och en timprislista enligt Trafikverkets ersättningsmodell.

I detta uppdrag samarbetar Tyréns med Iterio, Ahlqvist&Almqvist, Hellenius och Kelprojektas som är våra underkonsulter.

Ordervärdet för Tyréns är ca 200 miljoner kronor.

Om Tvärförbindelse Södertörn
Trafikverket ska planera och bygga Tvärförbindelse Södertörn – en 20 km ny sträckning av väg 259 från Haninge vid Jordbro till E4/E20 vid Vårby. Vägen finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025.
http://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.