Skip to main content

Taggar

Tysk-Svenska Handelskammarens Språkstudie 2010

Nyttan av tyska språkkunskaper i det svenska näringslivet. Stipendiater i Svensk-tyska Språkfonden sedan fem år tillbaka •Utskick till 460 personer •Sammanlagt 169 svar (36,7 procent)

Språkstudie resultat

Språkstudie resultat

Dokument   •   2010-12-06 09:00 CET

Fakta om undersökningen Underlaget för studien var medarbetare i näringslivet som valt att förbättra sin tyska via Svensk-tyska Språkfonden som förvaltas av Tysk-Svenska Handelskammaren. Undersökningen skickades ut till 466 personer och 169 valde att svara på frågorna.